Sökresultat

Hittade 209 sidor med sökordet "skola"

Attention tar fram skolplattform

…de områden som är särskilt viktiga för att få en likvärdig och fungerande skola – en skola för alla. Kunskap, kompetens och bemötande Tillgänglighet och anpassningar Samverkan Inkludering, delaktighet och inflytande Attentions kommentarer: – Skolan är ett av de områden där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar syns och märks mest, säger Anki Sandberg, Attentions förbundsordförande. Med vår skolplattform vill vi sätta fokus på skolans kompensat…

Lisa Miskovsky – finner kreativa kommunikationsvägar     

…r upp, förmedlar kontakter, besöker elev och lärare och agerar länk mellan skola, hem och kommun. Någon som informerar om rättigheter, ser stödbehov både i hem och skola och som säger: ”Kan vi försöka göra såhär?” Ingen förälder orkar vara jurist, samordnare och kunnig inom hela systemet. Varför finns inte den personen? Efter hennes sommarprat har Lisas mailkorg fyllts av brev från hundratals familjer som i desperation ber om råd och stöd. Hennes…

Pedagogen med egna bokstäver

…rättar om. I fyran blev situationen övermäktig för såväl Alexander som för skolan. Han placerades mot sin vilja i en annan skola som kunde erbjuda en mindre undervisningsgrupp. Samtidigt förstod han att skolan inte fungerande. – Jag förstod helt enkelt inte varför jag skulle kunna det som skolan ville att jag skulle kunna. Jag fick inte ihop det. Och det var ingen som nådde fram till mig och kunde bevara den frågan. Det räckte inte för mig att de…

Pressmeddelande: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

…n påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har områden som skola och förskola (62 procent), arbetet (58 procent) och psykiska hälsan (53 procent) påverkats. Över 43 % av de som har insatser svarar även att deras insatser har påverkats. Av våra medlemmars frisvar framgår att de förändringar som följt i krisens spå påverkar vardagen på många olika sätt. Stöd som man tidigare fått från skola, arbetsplatser, BUP eller i form av korttid…

Ny rapport från Attention: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

…n påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har områden som skola och förskola (62 procent), arbetet (58 procent) och psykiska hälsan (53 procent) påverkats. Över 43 % av de som har insatser svarar även att deras insatser har påverkats. Av våra medlemmars frisvar framgår att de förändringar som följt i krisens spå påverkar vardagen på många olika sätt. Stöd som man tidigare fått från skola, arbetsplatser, BUP eller i form av korttid…

Ta chansen och utbilda dig om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

…2, Göteborg. MÅLGRUPP: Dagen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom skola, vård och omsorg eller som behöver förbättra dina kunskaper inom området. Andra intresserade är också välkomna. MÅL: Målsättningen med dagen är att ge grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Vad funktionsnedsättningarna kan innebära, hur de skiljer sig åt och svårigheter och styrkor. D…

Press

Pressinformation Söker du svar på en specifik fråga? Då kan du kontakta någon av Riksförbundet Attentions talespersoner. Här på sidan finns kontaktinfo. Här hittar du också länkar till våra pressmeddelanden och skrivelser, information om hur vi arbetar för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt fakta om NPF. Scrolla nedåt på sidan för våra senaste debattartiklar och uttalanden. _____________…

Hur kan barn bli för dyra för skolan?

…et. Så här får det givetvis inte gå till, men det verkar inte trots nya lagar ha gått fram. I Attention har vi tagit fram ett faktablad som ska ge pressade familjer stöd. Läs gärna det om du hamnar i klinch med dina barn skola, se Faktablad om rätt till stöd i förskola och skola Den sorgliga slutsats man tvingas dra är att det finns många beslutsfattare som anser att det är för dyrt att ge barn med funktionsnedsättning en fungerande skolgång. Det…

“Dominic satt hemma under stora delar av grundskolan”

…n gjorde inga anpassningar och rektorn sa att det inte förekom mobbning på skolan. Skolan tyckte inte det behövdes extra stöd, eftersom det hade gått så bra på den mindre skolan. Dominic slutade gå till skolan under flera år. Att tänka på när eleven kommer tillbaka När en elev återvänder efter att ha varit hemma en längre tid är det oerhört viktigt att denne får ett bra mottagande säger Marit från Oneeighty. Det kan till exempel innebära att en pe…

Attention lanserar skolplattform

…en och beskriva hur Attention vill att skolan ska fungera för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolplattformen bygger bland annat på FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och ringar in de områden som är särskilt viktiga för att få en likvärdig och fungerande skola – en skola för alla. Skolplattformen kommer att lanseras i Almedalen i samband med Attentions seminarium ”ADHD i klassen – vad gör vi?” på Högskolan, rum E30, de…

Inkludering, delaktighet och inflytande

…omar och diskriminering. Stor vikt ska läggas på att skapa en inkluderande skola som främjar delaktighet och inflytande. För att lyckas med detta måste skolan satsa på kompetenshöjning och utvecklingsarbete. Inkludering ska ses ur elevernas perspektiv och utgå från elevernas förutsättningar. Visionen om en inkluderande skola får inte innebära att man ger avkall på elevens rättighet att gå i den skolform och i den miljö som erbjuder största möjliga…

Vad tycker du behöver förbättras i skolan?

…vill veta hur du som går på högstadiet och gymnasiet och har NPF upplever skolan och vad du vill förändra. Enkäten betyder mycket för projektet och vi vill att du ska få göra din röst hörd. Vi vill veta vad du tycker om din skola. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? Och framför allt vill vi veta vilka tips du har för att det ska fungera ännu bättre. Föräldrar till elever med NPF kan också svara på enkäten, även om frågorna är riktade direkt…

”Lyssna på mig!” – Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation

…och få det stöd som man behöver har en grundläggande betydelse för elevens skolarbete och upplevelse av skolan. 31 % svarar dock att de inte får något extra stöd alls. Attentions kommentarer – Enkäten visar att eleverna ofta själv vet vad de behöver för att skolan ska fungera och det hoppas vi att allt fler skolor ska utgå från. Att eleverna får vara delaktiga i skolutvecklingen är centralt, och det arbetar vi för att utveckla genom vårt projekt ”…

Attention reagerar starkt emot att pojke med ADHD nekas plats i skolan

…t var fullt. Men när Johans mamma påstod att hon var nyinflyttad och sökte skola till sin dotter fanns det plötsligt plats. När tolvårige Johan som har ADHD ville byta till en ny skola var beskedet att det inte fanns någon plats där. Det var fullt i klassen. Men Johans mamma Linda misstänkte att svaret inte stämde och skickade ett fejkmejl. Där påstod Linda att hon var nyinflyttad och i behov av en plats till sin dotter Linnéa, tolv år. Då fanns d…

Mamma Git om vikten av samverkan

…- och skrivsvårigheter. Den stora vändningen för Samuel blev när han bytte skola i årskurs sju. – Bemötandet på den nya skolan var som en öppen famn efter alla jobbiga år. Både biträdande rektorn och flertalet lärare fokuserade på Samuels rättigheter till en bra utbildning, inte bara på hans problem. Bemötandet har gett Git en helt annan trygghet som gör att hon vågar släppa en del av ansvaret. – Ett exempel är att eftersom Samuel alltid haft svår…