Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

Högkostnadsskyddet för ADHD-läkemedel omprövas

…s och respektera begränsningarna. – För dem av våra medlemmar som använder ADHD-läkemedel är det en lättnad att förändringarna inte blir större än så här, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i en kommentar till undersökningen. Att åldersbegränsningen för Elvanse tas bort är positivt. – Dock är vi tveksamma till att priset ska bli helt avgörande, då det saknas bevis för att läkemedlen har exakt samma effekt på patienten. Attention har i en eg…

Brist på samordning pressar föräldrar till barn med NPF

…tta anhöriga till äldre kan vara. Samma sak gäller föräldrar till barn med ADHD, Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En enkätundersökning som Riksförbundet Attention gjort i föräldraprojektet ”Egen Styrka” pekar – liksom Kommunals rapport – tydligt på följande: Föräldrarna tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll för att hålla ordning på alla vård, myndighets och skolkontakter som uppkommer kring…

Språkstörning – en okänd och missförstådd funktionsnedsättning

…örning. Majoriteten hade också en annan neuropsykiatrisk diagnos, vanligen ADHD eller autismspektrumtillstånd. De flesta, 73 %, var under 18 år och gick i vanlig grund- eller gymnasieskola. Följande behov lyftes fram som mest slående hos de svarande: Behovet av ett kunskapslyft Bättre hjälp och stöd i skolan Tidiga insatser Föräldrastöd Behov av stöd för att bli fullt delaktig i samhället Attitydförändring *Riksförbundet DHB, för döva, hörselskada…

Radiointervjuer om språkstörning

…likredaktör och berättat att det är svårt att få hjälp om man har barn med ADHD, dyslexi och andra diagnoser. För att lyfta frågan valde därför P4 att göra ett inslag med fokus på språkstörning. I programmet intervjuas mamman Lena. Hon har ett barn med språkstörning och hon har kämpat för sitt barn från förskolan till gymnasiet. – Det är en fruktansvärd jobbig kamp. Framförallt mot rektorer och skolan som bara säger att det inte finns pengar till…

Tips & Råd till dig som arbetsgivare

…Tips & Råd till dig som arbetsgivare Här har vi samlat länkar till webbplatser, skrifter och artiklar som har fokus på hur du som arbetsgivare på bästa sätt kan stötta anställda med NPF….

Gör en värdefull insats och besvara Attentions skolenkät

…r det påverkar familjen. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattar ADHD, Autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på hemsidan. Enkäten är också en del av skolkampanjen ”Eleven är inte problemet” som riksförbundet och våra lokala föreningar bedriver v 43 och 44. Sista svarsdag…

Lär dig mer om NPF

…Kunskap om NPF kan göra enorm skillnad En av de stora utmaningarna Attentions målgrupper stöter på arbetsplatser är brist på kunskap och förståelse – både från arbetskamrater och chefer.´Därför har vi här valt att samla fakta om de olika diagnoserna på den här sidan. Innehållet är taget från Attentions webbsida och länkarna öppnas i nya fönster när du klickar nedan….

Föräldrar berättar

…Föräldrar berättar Att vara förälder till ett barn med NPF kan bli ensamt och ibland isolerat. Många föräldrar upplever att omgivningen inte riktigt vill eller kan förstå deras situation. Att träffa andra föräldrar i samma situation och utbyta erfarenheter, tips och råd kan därför vara oerhört värdefullt. Här har vi samlat några artiklar med föräldrar som berättar om just skolan….

Barn med diagnoser mer utsatta än andra på internet

…0 APRIL 2016   Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFP) som ADHD och Aspergers syndrom råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet. Men datorer och internet ger också många barn med NPF positiva upplevelser, till exempel nya vänner för barn som annars inte har några kompisar alls. Foto: Madelein Larsson Wollnik Det visar en enkätundersökning bland barn med NPF (13–16 år) och dera…

Barn med NPF mer utsatta på nätet än andra barn

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFP) som ADHD och Aspergers syndrom råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet. Men datorer och internet ger också många barn med NPF positiva upplevelser, till exempel nya vänner för barn som annars inte har några kompisar alls Det visar en enkätundersökning bland barn med NPF (13–16 år) och deras föräldrar, gjord av Arvsfondsprojektet Nätk…

“Tack vare SIP:en slipper Annika vara den som driver på”

…bin träffas tillsammans. Annika är mamma till Albin, 11 år gammal, som har ADHD och just nu utreds för autismspektrumtillstånd. I skolan har han alltid fått en del hjälp och bra bemötande, men det har varit långt ifrån tillräckligt. – De har ordnat assistent och hjälpmedel åt honom, men det har ändå aldrig fungerat tillräckligt bra för Albin. Skolan är så fyrkantig, och de har inte lyckats göra de rätta anpassningarna för honom. Albin har verklige…

SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

…ger både övergripande information och specifika stödinsatser för vuxna med adhd, autismspektrumtillstånd, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning. I studiepaketet ingår även diskussionsmaterial och filmer till varje skrift. Den 18 februari kl 15-16 hålls ett webbseminarium kring studiepaketet som vänder sig till medarbetare inom utbildning för vuxna men är öppet även för andra intresserade. Läs mer på www.spsm.se…

Läkemedlet Melatonin täcks av högkostnadsskyddet

…t positivt besked för personer med NPF. Många barn, ungdomar och vuxna med ADHD och annan neuropsykiatrisk problematik har grava sömnrubbningar, framförallt när det gäller insomning. Melatonin kan då vara till stor hjälp. – Det är inte beroendeframkallande, påverkar inte den fysiologiska sömnen, har få biverkningar och är oftast mycket effektivt. Därför är det glädjande att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att Melatonin ska ingå i h…

Jobbportalen

…Alla har rätt till ett fungerande arbetsliv Här kan du med ADHD, ASD/Asperger, Tourette eller språkstörning få tips och råd, samt ta del av andras berättelser. Du som arbetsgivare kan också lära dig mer om diagnoserna, samt också få råd och stöd i hur du kan stötta anställda med dessa diagnoser….

Debattartikel om mobbing av elever med NPF

…am att barn med NPF löper stor risk att bli utsatt för mobbing. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk att bli mobbade än elever utan diagnosen, enligt Uppsala universitet. Barn med Aspergers syndrom utsätts ofta för långvarig och svår mobbning utan att vuxna ingriper och förhindrar det, enligt Autismforum vid Stockholms läns landsting. Artikelförfattarna uppmanar skolor runtomkring i landet att lägga lite extra fokus på eleverna med NPF i…