Sökresultat

Hittade 455 sidor med sökordet "ADHD"

Tips & Råd till dig som arbetsgivare

…Tips & Råd till dig som arbetsgivare Här har vi samlat länkar till webbplatser, skrifter och artiklar som har fokus på hur du som arbetsgivare på bästa sätt kan stötta anställda med NPF….

Lär dig mer om NPF

…Kunskap om NPF kan göra enorm skillnad En av de stora utmaningarna Attentions målgrupper stöter på arbetsplatser är brist på kunskap och förståelse – både från arbetskamrater och chefer.´Därför har vi här valt att samla fakta om de olika diagnoserna på den här sidan. Innehållet är taget från Attentions webbsida och länkarna öppnas i nya fönster när du klickar nedan….

Föräldrar berättar

…Föräldrar berättar Att vara förälder till ett barn med NPF kan bli ensamt och ibland isolerat. Många föräldrar upplever att omgivningen inte riktigt vill eller kan förstå deras situation. Att träffa andra föräldrar i samma situation och utbyta erfarenheter, tips och råd kan därför vara oerhört värdefullt. Här har vi samlat några artiklar med föräldrar som berättar om just skolan….

Barn med diagnoser mer utsatta än andra på internet

…0 APRIL 2016   Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFP) som ADHD och Aspergers syndrom råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet. Men datorer och internet ger också många barn med NPF positiva upplevelser, till exempel nya vänner för barn som annars inte har några kompisar alls. Foto: Madelein Larsson Wollnik Det visar en enkätundersökning bland barn med NPF (13–16 år) och dera…

Barn med NPF mer utsatta på nätet än andra barn

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NFP) som ADHD och Aspergers syndrom råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet. Men datorer och internet ger också många barn med NPF positiva upplevelser, till exempel nya vänner för barn som annars inte har några kompisar alls Det visar en enkätundersökning bland barn med NPF (13–16 år) och deras föräldrar, gjord av Arvsfondsprojektet Nätk…

“Tack vare SIP:en slipper Annika vara den som driver på”

…bin träffas tillsammans. Annika är mamma till Albin, 11 år gammal, som har ADHD och just nu utreds för autismspektrumtillstånd. I skolan har han alltid fått en del hjälp och bra bemötande, men det har varit långt ifrån tillräckligt. – De har ordnat assistent och hjälpmedel åt honom, men det har ändå aldrig fungerat tillräckligt bra för Albin. Skolan är så fyrkantig, och de har inte lyckats göra de rätta anpassningarna för honom. Albin har verklige…

SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

…ger både övergripande information och specifika stödinsatser för vuxna med adhd, autismspektrumtillstånd, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning. I studiepaketet ingår även diskussionsmaterial och filmer till varje skrift. Den 18 februari kl 15-16 hålls ett webbseminarium kring studiepaketet som vänder sig till medarbetare inom utbildning för vuxna men är öppet även för andra intresserade. Läs mer på www.spsm.se…

Läkemedlet Melatonin täcks av högkostnadsskyddet

…t positivt besked för personer med NPF. Många barn, ungdomar och vuxna med ADHD och annan neuropsykiatrisk problematik har grava sömnrubbningar, framförallt när det gäller insomning. Melatonin kan då vara till stor hjälp. – Det är inte beroendeframkallande, påverkar inte den fysiologiska sömnen, har få biverkningar och är oftast mycket effektivt. Därför är det glädjande att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att Melatonin ska ingå i h…

Gör en värdefull insats och besvara Attentions skolenkät

…r det påverkar familjen. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattar ADHD, Autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på hemsidan. Enkäten är också en del av skolkampanjen ”Eleven är inte problemet” som riksförbundet och våra lokala föreningar bedriver v 43 och 44. Sista svarsdag…

ARTIKEL: Psykologen Bella Stensnäs

…å stress har fördjupats ytterligare sedan hon blev mamma till en pojke med ADHD. Hon är väl medveten om vad det innebär när idéerna om hur ett föräldraskap ”ska” vara krockar med en verklighet där konflikterna är många, oberäkneligheten ständigt närvarande och kontakterna med olika instanser fyller almanackan. – Jag tycker att det är särskilt viktigt att titta på den inre dialogen. Vad är det egentligen man säger till sig själv som förälder mitt i…

Debattartikel om mobbing av elever med NPF

…am att barn med NPF löper stor risk att bli utsatt för mobbing. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk att bli mobbade än elever utan diagnosen, enligt Uppsala universitet. Barn med Aspergers syndrom utsätts ofta för långvarig och svår mobbning utan att vuxna ingriper och förhindrar det, enligt Autismforum vid Stockholms läns landsting. Artikelförfattarna uppmanar skolor runtomkring i landet att lägga lite extra fokus på eleverna med NPF i…

8 % är utsatta för mobbing – däribland många elever med NPF

…ll självmord, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk En stor del av kränkningarna är kopplade till diskrimineringsgrunderna och många unga vittnar om trakasserier pga kön, etnicitet eller religion och olika funktionsnedsättningar. I rapporten tas just NPF upp och man kan läsa: ” Att ha en funktionsnedsättning ökar också risken för utsatthet. Exempelvis visar en studie från Uppsala universite…

Så här! Få skolan att funka

Så här! Få skolan att funka handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola s…

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor och vi vill därför framföra följande synpunkter. Övergripande synpunkter Målet med arbetsmarknadspolitiken är att skapa en varaktig högre syss…

ARTIKEL: Forum blev Tinas livlina

…tt det var hon som föräldrar som skapat dotterns svårigheter. Autismen och ADHD:n verkade inte alls vägas in i bilden. Det var vid den här tunga tidpunkten som kontakten med andra anhöriga på nätet blev en av Tinas livlinor. – Det var nog då jag först sträckte mig ut i NPF-bloggosfären på riktigt. Jag greppade tag i alla medföräldrar jag kunde hitta som hade det som vi. Döm om min förvåning när vissa av dem hade barn på samma skola, med samma diag…