Sökresultat

Hittade 458 sidor med sökordet "ADHD"

8 % är utsatta för mobbing – däribland många elever med NPF

…ll självmord, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk En stor del av kränkningarna är kopplade till diskrimineringsgrunderna och många unga vittnar om trakasserier pga kön, etnicitet eller religion och olika funktionsnedsättningar. I rapporten tas just NPF upp och man kan läsa: ” Att ha en funktionsnedsättning ökar också risken för utsatthet. Exempelvis visar en studie från Uppsala universite…

Så här! Få skolan att funka

Så här! Få skolan att funka handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola s…

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor och vi vill därför framföra följande synpunkter. Övergripande synpunkter Målet med arbetsmarknadspolitiken är att skapa en varaktig högre syss…

ARTIKEL: Forum blev Tinas livlina

…tt det var hon som föräldrar som skapat dotterns svårigheter. Autismen och ADHD:n verkade inte alls vägas in i bilden. Det var vid den här tunga tidpunkten som kontakten med andra anhöriga på nätet blev en av Tinas livlinor. – Det var nog då jag först sträckte mig ut i NPF-bloggosfären på riktigt. Jag greppade tag i alla medföräldrar jag kunde hitta som hade det som vi. Döm om min förvåning när vissa av dem hade barn på samma skola, med samma diag…

Förälder med egen diagnos

Förälder med egen diagnos Att vara förälder med egen diagnos är utmanande. Det kan vara svårt att få ihop vardagen med allt extrajobb det ofta innebär när man har ett barn med NPF. Men det kan också vara en fördel att ha en egen diagnos som förälder. Har man egen diagnos så har man ofta en inneboende förståelse för sitt barns svårigheter. Det kan naturligtvis även vara plågsamt att se sitt barn behöva hantera det man själv tampats med och då kan…

Skolor får kritik för frånvarande elever

…et kritisk till att kunskapen är så låg om elever som är borta från skolan. – Vi tror till exempel att det är lika många pojkar som flickor, och att drygt hälften har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Men inte ens det vet vi säkert och det är ett mycket stort problem. Kunskapen påverkar vilken hjälp man sätter in, och hur tidigt man gör det. LÄS ARTIKELN I SIN HELHET PÅ DN. se >>…

ARTIKEL: Lillasyster blir ofta prio nr 2

…r blir ofta prio nummer två Linneas storebror Hugo (9 år) har Asperger och ADHD. Hugo behöver struktur, noga förberedelser och begränsat med stimuli. Linnea (6 år) är social, flexibel och gillar att hitta på saker. Hugo har svårt för fysik kontakt och närhet – i synnerhet med Linnea. Hon däremot vill gärna kramas och vara nära. Att parera syskonen och skapa utrymme för bådas behov och personligheter är en ständigt pågående utmaning berättar mamma…

Årets ljuspris 2020 tilldelas Lotta Borg Skoglund

…rån tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och unga vuxna. I boken ”Från duktig flicka till utbränd kvinna” lyfter hon på ett mycket bra sätt fram flickors och kvinnors utmaningar vid ADHD. Boken ökar vår kunskap om en grupp som tidigare inte uppmärksammats vare sig av forskningen eller av vården, vilket fått svåra följder för de berörda individerna.   https://attention.se/wp-content/uploads/…