Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

“Tack vare SIP:en slipper Annika vara den som driver på”

…bin träffas tillsammans. Annika är mamma till Albin, 11 år gammal, som har ADHD och just nu utreds för autismspektrumtillstånd. I skolan har han alltid fått en del hjälp och bra bemötande, men det har varit långt ifrån tillräckligt. – De har ordnat assistent och hjälpmedel åt honom, men det har ändå aldrig fungerat tillräckligt bra för Albin. Skolan är så fyrkantig, och de har inte lyckats göra de rätta anpassningarna för honom. Albin har verklige…

ARTIKEL: Forum blev Tinas livlina

…tt det var hon som föräldrar som skapat dotterns svårigheter. Autismen och ADHD:n verkade inte alls vägas in i bilden. Det var vid den här tunga tidpunkten som kontakten med andra anhöriga på nätet blev en av Tinas livlinor. – Det var nog då jag först sträckte mig ut i NPF-bloggosfären på riktigt. Jag greppade tag i alla medföräldrar jag kunde hitta som hade det som vi. Döm om min förvåning när vissa av dem hade barn på samma skola, med samma diag…

SPSM stortsatsar på vuxenstuderande med NPF

…ger både övergripande information och specifika stödinsatser för vuxna med adhd, autismspektrumtillstånd, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa och utvecklingsstörning. I studiepaketet ingår även diskussionsmaterial och filmer till varje skrift. Den 18 februari kl 15-16 hålls ett webbseminarium kring studiepaketet som vänder sig till medarbetare inom utbildning för vuxna men är öppet även för andra intresserade. Läs mer på www.spsm.se…

Läkemedlet Melatonin täcks av högkostnadsskyddet

…t positivt besked för personer med NPF. Många barn, ungdomar och vuxna med ADHD och annan neuropsykiatrisk problematik har grava sömnrubbningar, framförallt när det gäller insomning. Melatonin kan då vara till stor hjälp. – Det är inte beroendeframkallande, påverkar inte den fysiologiska sömnen, har få biverkningar och är oftast mycket effektivt. Därför är det glädjande att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att Melatonin ska ingå i h…

Jobbportalen

…Alla har rätt till ett fungerande arbetsliv Här kan du med ADHD, ASD/Asperger, Tourette eller språkstörning få tips och råd, samt ta del av andras berättelser. Du som arbetsgivare kan också lära dig mer om diagnoserna, samt också få råd och stöd i hur du kan stötta anställda med dessa diagnoser….

Gör en värdefull insats och besvara Attentions skolenkät

…r det påverkar familjen. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattar ADHD, Autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på hemsidan. Enkäten är också en del av skolkampanjen ”Eleven är inte problemet” som riksförbundet och våra lokala föreningar bedriver v 43 och 44. Sista svarsdag…

Debattartikel om mobbing av elever med NPF

…am att barn med NPF löper stor risk att bli utsatt för mobbing. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk att bli mobbade än elever utan diagnosen, enligt Uppsala universitet. Barn med Aspergers syndrom utsätts ofta för långvarig och svår mobbning utan att vuxna ingriper och förhindrar det, enligt Autismforum vid Stockholms läns landsting. Artikelförfattarna uppmanar skolor runtomkring i landet att lägga lite extra fokus på eleverna med NPF i…

8 % är utsatta för mobbing – däribland många elever med NPF

…ll självmord, säger Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk En stor del av kränkningarna är kopplade till diskrimineringsgrunderna och många unga vittnar om trakasserier pga kön, etnicitet eller religion och olika funktionsnedsättningar. I rapporten tas just NPF upp och man kan läsa: ” Att ha en funktionsnedsättning ökar också risken för utsatthet. Exempelvis visar en studie från Uppsala universite…

Så här! Få skolan att funka

Så här! Få skolan att funka handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola s…

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

…tsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor och vi vill därför framföra följande synpunkter. Övergripande synpunkter Målet med arbetsmarknadspolitiken är att skapa en varaktig högre syss…

Trots, trotssyndrom eller trotsproblematik – vad är det?

…allad trotsproblematik. Trotssyndrom är inte en NPF-diagnos, men många har ADHD eller ASD/Asperger i kombination med en trotssyndrom/trotsproblematik. Naturlig trots är något annat När man vanligtvis pratar om trots, så syftar man ofta på de olika utvecklingsfaserna som dyker upp då och då under barnets liv. Då utvecklar barnet sin egen vilja och blir självständiga. Det kan vara jobbigt i stunden för föräldrarna. Men det leder till att barnet utve…