Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

Anpassningar för elever med ADHD på gymnasiet

…ksförbundet Attention är en samarbetspartner. Studien visar att elever med adhd måste få hela sin skolsituation anpassad för att ges möjlighet till delaktighet utifrån egna förutsättningar. Det handlar om situationer där eleverna ska ta ansvar för att passa tider, hitta rätt lokal och ta med sig rätt material. Det handlar också om att fungera i sociala situationer och samtidigt ta till sig en mängd information. För att belysa detta och för att ge…

Attention Utbildning föreläser om ADHD och beroendeproblematik

…eroendeproblematik. – Den här formen av utbildning är viktig, personer med ADHD är en riskgrupp när det gäller missbruk, säger Marie Adolfsson, utbildningsledare för Attention Utbildning. Samsjukligheten är stor, personer med ADHD och beroendeproblematik är en utsatt grupp och hamnar lätt mellan stolarna. – Färsk forskning visar att det finns nya behandlingsformer, något vi kommer ta upp under kursen, berättar Marie. Mer information om vårens kurs…

Arvsfonden lyfter vårt projekt “ADHD på jobbet”

…ika treåriga projekt med hjälp av pengar från Arvsfonden: ADHD på jobbet, Barns röst, Idrott för alla och Nätkoll. Nätkoll är ett lokalt projekt som vår förening i Hisingen-Kungälv leder. Läs mer om ADHD på jobbet här Projektets webbplats (adhdpajobbet.se) Läs om projektet på Arvsfondens sida Se Arvsfondens film om projektet https://www.youtube.com/watch?v=mcr47hdk-Ao…

Attention i TV-debatt med Försvaret om ADHD

…medicin) som var med i debatten var tydlig: Sortera inte bort personer med ADHD systematiskt, utan inför individuella prövningar! I ett inslag som visades före debatten berättade en ung man om hur han skulle registrera sig för att göra värnplikt. När han kryssade i att han har en ADHD-diagnos blev han direkt utloggad från det digitala formuläret och fick meddelande om att han inte kunde göra värnplikten. Efter att ha funderat ett tag gjorde han om…

”Mitt liv med ADHD” – filmer om att vara ung och ha AD(H)D

…a är skapade av Anneli, Georgios och Jolinn, tre unga vuxna som själva har ADHD eller ADD. De tar upp teman som arbete, relationer och att få ihop vardagslivet. Filmerna är en del av Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt som vänder sig till personer mellan 18-30 med ADHD och syftar till ökad självständighet i vardagen. – Vi vill sprida information och exempel på strategier som får vardagen att fungera bättre. Vi hoppas att filmerna kan bidra…

ADHD på jobbet – 10 stycken

…I skriften “ADHD på jobbet – En guide till arbetsgivare och medarbetare” kan du ta del av fakta och tips om hur du på ett enkelt sätt kan skapa goda förutsättningar för dina medarbetare. Ladda ner skriften som PDF >> Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Med ADHD på jobbet som drivs av Riksförbundet Attention. Av: Riksförbundet Attention 2017      …

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…inte ha det! *Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) menar vi ADHD/ASD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörning. Ta del av enkäten här>> Ladda gärna ner rapporten men kom ihåg att ange källan! Frågor? kontakta Ann-Kristin Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention Mobil: 08-120 488 04 Mail: anki.sandberg@attention.se Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention Telefon: 08-120 488 09 Mail:…

Attention reagerar starkt emot att pojke med ADHD nekas plats i skolan

…ola till sin dotter fanns det plötsligt plats. När tolvårige Johan som har ADHD ville byta till en ny skola var beskedet att det inte fanns någon plats där. Det var fullt i klassen. Men Johans mamma Linda misstänkte att svaret inte stämde och skickade ett fejkmejl. Där påstod Linda att hon var nyinflyttad och i behov av en plats till sin dotter Linnéa, tolv år. Då fanns det plötsligt plats i klassen som nyss var full. Något som gjorde både Johan o…

Studie: Påverkas du negativt av ADHD?

…igare information: www.internetpsykiatri.se >>…

SBU listar forskningsområden inom ADHD

…. Projektet satte ihop en grupp på 13 deltagare som bestod av personer med ADHD, närstående personal inom vård, skola och kriminaltjänst. De arbetade sedan tillsammans fram en tio-i-topp-lista på de viktigaste kunskapsluckorna kring behandlingsmetoder vid ADHD. För att komma ner till de slutliga 10 gjorde deltagarna först en egen rakning. Därefter samlades man vid en workshop för att diskutera sig fram till den slutliga listan. Läs mer om SBU och…

Samverkan kring personer med ADHD måste öka

…jligheter och beslut. Detta gör att konsekvenserna och följderna av att ha ADHD har blivit mer märkbara än tidigare. Möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD är i dag bättre än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de borde ha rätt till. Den stora utmaningen ligger i att tänka långsiktigt, att se över resursfördelning och att förbättra samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser. Läs mer på L…

Delta i Attentions enkät om ADHD, missbruk och kriminalitet

…Som en del av Attentions Fri-projekt ska bland annat ett webbaserat verktyg tas fram med mål att inspirera och vägleda i den processen. Har du ADHD och egen erfarenhet av kriminalitet/missbruk eller arbetar med personer med ADHD med erfarenhet av kriminalitet/missbruk? Hjälp Fri-projektet genom att fylla i enkäten med dina tips och erfarenheter. Delta i enkäten här >>…

JO: Fel att rutinmässigt kräva drogtest vid behandling av adhd

…personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), till exempel adhd, som i flera år drivit frågan om de rutinmässiga drogtesterna – välkomnar man JO:s beslut. – Det är bra att JO är så tydlig med att slentrianmässiga drogtester av alla adhd-patienter inte ska få förekomma, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Attention menar att det är integritetskränkande att utsättas för rutinmässiga obligatoriska drogtester när det saknas teck…

Allt fler uppmärksammar flickor med ADHD

…Dagblad uppmärksammar till exempel att antalet flickor som medicineras vid ADHD har ökat med 260 procent sedan 2006. I en artikel som Svenska Dagbladet nyligen publicerat uttalar sig Kerstin Malmberg, barn- och ungdomspsykiater, att underdiagnostisering av flickor är ett känt problem och att ökningen är positiv. Idag står flickor för en knapp fjärdedel av ADHD-diagnoserna och Kerstin Malmberg säger till Svenska Dagbladet att fler flickor kommer di…

Fullsatt på konferens om ADHD och våld

…on och Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt nyligen bjöd in till konferensen “ADHD – Kvinna Diagnos Utsatthet – Vad är problemet?” Under dagen fick åhörarna ny kunskap om levnadsvillkoren för kvinnor och tjejer med ADHD av bland andra Eva-Lena Kjellin, specialpedagog som redogjorde för Flickprojektet vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Madelein Larsson Wollnik, vice ordförande i Attention Göteborg, berörde alla med sin egen berättelse som…