Sökresultat

Hittade 455 sidor med sökordet "ADHD"

Påverkas du negativt av din ADHD?

…ed ADHD. Terapiformen har tidigare visat på lovande resultat för vuxna med ADHD. I studien kommer man att jämföra hur två olika former av den här behandlingen påverkar vanliga svårigheter vid ADHD, t ex impulsivitet, koncentrationsproblem och förmåga att hantera vardagen. Ett krav för deltagande är fastställd diagnos efter utredning. Är du intresserad av att delta i studien? Då är du välkommen att anmäla dig och hitta mer information på: www.inter…

Anpassningar för elever med ADHD på gymnasiet

…ksförbundet Attention är en samarbetspartner. Studien visar att elever med adhd måste få hela sin skolsituation anpassad för att ges möjlighet till delaktighet utifrån egna förutsättningar. Det handlar om situationer där eleverna ska ta ansvar för att passa tider, hitta rätt lokal och ta med sig rätt material. Det handlar också om att fungera i sociala situationer och samtidigt ta till sig en mängd information. För att belysa detta och för att ge…

”Mitt liv med ADHD” – filmer om att vara ung och ha AD(H)D

…a är skapade av Anneli, Georgios och Jolinn, tre unga vuxna som själva har ADHD eller ADD. De tar upp teman som arbete, relationer och att få ihop vardagslivet. Filmerna är en del av Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt som vänder sig till personer mellan 18-30 med ADHD och syftar till ökad självständighet i vardagen. – Vi vill sprida information och exempel på strategier som får vardagen att fungera bättre. Vi hoppas att filmerna kan bidra…

Hörlurar kan göra hela skillnaden – Hur kan personer med ADHD och NPF få bättre stöd i arbetslivet?

…Hur kan personer med ADHD och NPF få bättre stöd i arbetslivet? Många med ADHD och annan NPF vittnar om en kamp i arbetslivet. För att få ett fungerande arbetsliv blir rätt stöd och ett bra bemötande avgörande. Vi vet att insatser som sätts in på kort sikt skapar stora samhällsekonomiska vinster på lång sikt. Varför får inte fler rätt stöd? Drygt hälften av Attentions medlemmar är inte nöjda med det stöd de fått av Arbetsförmedlingen, som ofta är…

Attention i TV-debatt med Försvaret om ADHD

…medicin) som var med i debatten var tydlig: Sortera inte bort personer med ADHD systematiskt, utan inför individuella prövningar! I ett inslag som visades före debatten berättade en ung man om hur han skulle registrera sig för att göra värnplikt. När han kryssade i att han har en ADHD-diagnos blev han direkt utloggad från det digitala formuläret och fick meddelande om att han inte kunde göra värnplikten. Efter att ha funderat ett tag gjorde han om…

Samverkan kring personer med ADHD måste öka

…jligheter och beslut. Detta gör att konsekvenserna och följderna av att ha ADHD har blivit mer märkbara än tidigare. Möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD är i dag bättre än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de borde ha rätt till. Den stora utmaningen ligger i att tänka långsiktigt, att se över resursfördelning och att förbättra samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser. Läs mer på L…

ADHD på jobbet – 10 stycken

…I skriften “ADHD på jobbet – En guide till arbetsgivare och medarbetare” kan du ta del av fakta och tips om hur du på ett enkelt sätt kan skapa goda förutsättningar för dina medarbetare. Ladda ner skriften som PDF >> Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Med ADHD på jobbet som drivs av Riksförbundet Attention. Av: Riksförbundet Attention 2017      …

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…inte ha det! *Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) menar vi ADHD/ASD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörning. Ta del av enkäten här>> Ladda gärna ner rapporten men kom ihåg att ange källan! Frågor? kontakta Ann-Kristin Sandberg, Ordförande Riksförbundet Attention Mobil: 08-120 488 04 Mail: anki.sandberg@attention.se Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman Riksförbundet Attention Telefon: 08-120 488 09 Mail:…

Arvsfonden lyfter vårt projekt “ADHD på jobbet”

…ika treåriga projekt med hjälp av pengar från Arvsfonden: ADHD på jobbet, Barns röst, Idrott för alla och Nätkoll. Nätkoll är ett lokalt projekt som vår förening i Hisingen-Kungälv leder. Läs mer om ADHD på jobbet här Projektets webbplats (adhdpajobbet.se) Läs om projektet på Arvsfondens sida Se Arvsfondens film om projektet https://www.youtube.com/watch?v=mcr47hdk-Ao…

Attention reagerar starkt emot att pojke med ADHD nekas plats i skolan

…ola till sin dotter fanns det plötsligt plats. När tolvårige Johan som har ADHD ville byta till en ny skola var beskedet att det inte fanns någon plats där. Det var fullt i klassen. Men Johans mamma Linda misstänkte att svaret inte stämde och skickade ett fejkmejl. Där påstod Linda att hon var nyinflyttad och i behov av en plats till sin dotter Linnéa, tolv år. Då fanns det plötsligt plats i klassen som nyss var full. Något som gjorde både Johan o…

Studie: Påverkas du negativt av ADHD?

…igare information: www.internetpsykiatri.se >>…

SBU listar forskningsområden inom ADHD

…. Projektet satte ihop en grupp på 13 deltagare som bestod av personer med ADHD, närstående personal inom vård, skola och kriminaltjänst. De arbetade sedan tillsammans fram en tio-i-topp-lista på de viktigaste kunskapsluckorna kring behandlingsmetoder vid ADHD. För att komma ner till de slutliga 10 gjorde deltagarna först en egen rakning. Därefter samlades man vid en workshop för att diskutera sig fram till den slutliga listan. Läs mer om SBU och…

Folksams försäkring för barn med ADHD kritiseras av Konsumentverket

…ll Konsumentverket att texten tas bort eftersom ett barn som får diagnosen ADHD efter sex års ålder inte omfattas av sjukförsäkringen. Konsumentverket anser att barn med flera andra diagnoser får en mycket begränsad ersättning för nedsatt funktion på grund av sin diagnos, vilket borde framgå tydligare i marknadsföringen. I en artikel i Metro uttalar sig Daniel Eriksson, produktdirektör på Folksam och menar att det handlar om ett missförstånd. – Et…

Allt fler uppmärksammar flickor med ADHD

…Dagblad uppmärksammar till exempel att antalet flickor som medicineras vid ADHD har ökat med 260 procent sedan 2006. I en artikel som Svenska Dagbladet nyligen publicerat uttalar sig Kerstin Malmberg, barn- och ungdomspsykiater, att underdiagnostisering av flickor är ett känt problem och att ökningen är positiv. Idag står flickor för en knapp fjärdedel av ADHD-diagnoserna och Kerstin Malmberg säger till Svenska Dagbladet att fler flickor kommer di…

Fullsatt på konferens om ADHD och våld

…on och Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt nyligen bjöd in till konferensen “ADHD – Kvinna Diagnos Utsatthet – Vad är problemet?” Under dagen fick åhörarna ny kunskap om levnadsvillkoren för kvinnor och tjejer med ADHD av bland andra Eva-Lena Kjellin, specialpedagog som redogjorde för Flickprojektet vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Madelein Larsson Wollnik, vice ordförande i Attention Göteborg, berörde alla med sin egen berättelse som…