Sökresultat

Hittade 119 sidor med sökordet "Tourett"

Remissvar på betänkandet ”Vissa frågor om gode män och förvaltare” (SOU 2013:27)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av betänkandet och vill framföra nedanstående synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an frågor som berör många av våra medlemmar. Eftersom svårigheter att sköta sin ekonomi eller andra åtaganden är en va…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har promemorian tagit sig an väldigt viktiga frågor. Barn i allmänhet – och barn med funktionshinder i synnerhet – har ett stort behov av att samhäl…

Remissvar på betänkandet ”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel” (Ds 2011:23)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Attention har tagit del av förslaget och vill framföra följande synpunkter. Vi har förståelse för att landstingen ser över sina kostnader, men är tveksamma till åtgärden att höja högkostnadsskydden, som innebär att de som lider av kroniska sjukdomar och fun…

Många kriminella har ADHD

…r än hälften bedöms ha haft en depressiv eller manisk period i livet. Även Tourettes syndrom var överrepresenterat i gruppen. – Förekomsten av psykiatriska problem bland de intagna är väldigt hög säger Gustav Tallving, chef för utvecklingsenheten vid Kriminalvården. Den här gruppen har stora psykiatriska behov och vi behöver bli bättre på att hantera dem än vi är i dagsläget. 270 intagna, vilket morsvarar 71 procent, tackade ja till medverkan. De…

Remissvar på ”Friskare tänder till rimligare kostnader – även för personer med sjukdom och funktionshinder” (Ds 2010:42)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra följande synpunkter på promemorian. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an viktiga frågor. Tänderna är inte bara en förutsättning för människors välbefinnande och hälsa, det är oc…

Remissvar på departementspromemorian ”Barns rätt till vård och sociala insatser stärks” (Ds 2011:5)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra följande synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har promemorian tagit sig an väldigt viktiga frågor. Barn i allmänhet – och barn med funktionshinder i synnerhet – har ett stort behov av att samhäl…

Synpunkter på utredningen om det självsanerande medieetiska systemet

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Vi har tagit del av utredningen och vill framföra nedanstående synpunkter. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an en fråga som är mycket viktig för förbundets medlemmar. Det är inte ovanligt att en misstänkt brottslings neuropsyk…

Webbutik

…fakturerings- och leveransadress till: kansliet@attention.se, märk mejlet med ordernumret.      …

HURRA! Den 13 maj fyller Riksförbundet Attention 20 år!

…startade allt? År 2000 var kunskapsnivån om NPF (såsom ADHD, ASD/Asperger, Tourettes och språkstörning) väldigt låg i samhället. Barn och unga fick diagnoser, men få visste vad det egentligen innebar. Många föräldrar delade upplevelsen av att deras barn var missförstådda, utsatta och inte fick det stödet de behövde. De insåg att tillsammans blev de starkare och bildade därmed Riksförbundet Attention 13 maj år 2000. Nu var det hög tid för förändrin…

Enkät om flickor/kvinnor med NPF

…PF). Med NPF avser vi här ADHD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Enkäten vänder sig till dig som är flicka/kvinna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och till dig som är anhörig. Syftet med enkäten är att vi vill ta reda på mer om hur situationen ser ut för flickor/kvinnor med NPF. Resultatet kommer att presenteras både i våra egna informationskanaler och externt. Genom att svara på enk…

Annonser tidning och webb

…har du möjlighet att nå ut till personer med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning, anhöriga och yrkesverksamma inom området.   ANNONSERING PRINT   TIDNINGEN ATTENTION Upplaga: 10 000 ex/per nummer Utgivning: 4 nummer per år Målgrupp: Attentions medlemmar och stödorganisationer som består av personer med NPF, deras anhöriga och yrkesverksamma inom området Målsättning: Att ta upp det som är aktuellt inom forskning, psykiatr…

Attention: Corona slår extra hårt mot barn med NPF

…n enkätundersökning vi just genomfört visar att personer med adhd, autism, Tourette och språkstörning nu har det ännu tuffare än vanligt. De mer än 2 000 svar vi fått visar på att redan kända problem som bristande stöd från skola, vård, socialtjänsten och andra instanser nu för många har förvärrats. Mer än 80 procent av de svarande anger att livs- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har skola och förskol…

Kraftsamling för bättre stöd vid NPF: ”Vi gör allt vi kan”

I april är det åter dags för Riksförbundet Attention att anordna konferensen NPF-forum. Då samlas föräldrar, forskare och experter för att diskutera hur man kan hjälpa barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – Det är synd att vi inte kommit längre, men vi gör allt vi kan för att driva på, säger Ann-Kristin Sandberg, Attentions ordförande. Vad är det viktigaste som händer på NPF-området just nu, och hur avspeglas det på…

Varför låter vi våra barn med NPF slås ut från skolan?

…personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (ASD), språkstörning och Tourettes syndrom, anhöriga och yrkesverksamma.  …

Enkät till dig som har barn med skolfrånvaro

…an. Med NPF avses här ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Har du flera barn med NPF går det bra att svara för alla barnen. Fyll då i en enkät för varje barn. Resultaten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändring. Det kommer att presenteras i debattartiklar, sociala medier, i Attentions medlemstidning, i skrivelser, på konferenser, möten och på vår hemsida. Alla svar han…