Sökresultat

Hittade 59 sidor med sökordet "anhörig"

Attention stödjer RSMH:s Me too-upprop

…dlingar. Uppropet är till för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa, är anhörig eller jobbar med grupp. Nolltolerans mot sexuella övergrepp inom psykiatrin Psykiatrin är inte en fredad zon från sexuella trakasserier/övergrepp. Det förekommer att både personal och patienter begår övergrepp på andra patienter. Detta är oacceptabelt. Alla avdelningar inom den psykiatriska heldygnsvården och öppenvården måste införa rutiner för att minimera risken…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…åverkar förstås hela familjen, något föräldrarna vittnar om i enkäten. Som anhörig känner man sig alltid orolig för vad som ska hända, man kan aldrig koppla av, menar Anki Sandberg. I enkäten sticker även flickorna ut med 87 procent som känner oro inför terminsstarten. Motsvarande siffra för pojkarna är 78 procent. – Idag vet vi att flickor diagnosticeras med både ADHD och autismspektrumtillstånd senare än pojkar. Det här är ett stort problem efte…

Nu finns Anslagstavlan: ett forum för anhöriga till personer med ätstörningar

Projektet Frisk & Fri har skapat Anslagstavlan, för dig som är anhörig till någon med ätstörningar. Anslagstavlan är en webbplats som vänder sig till dig som är eller har varit närstående till någon med en ätstörning och är ett forum där du som är närstående kan dela och ta del av andra närståendes upplevelser och erfarenheter. Hur gör du för att orka? Har du ett bra förhållningssätt som du vill berätta om? Hur bemöter du personen med ätstörning…

Studiecirkelhandledning Egen styrka

Att vara förälder till ett barn med ASD/Asperger är att leva i ett extra utmanande föräldraskap. Då kan man ha behov av att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter. Den här cirkeln syftar till att ge kunskap om Aspergers syndrom för att minska stressituationer hos föräldrar. Den vill också bidra till att ge verktyg till att hantera och förstå såväl barnets som egna reaktioner. Tanken är att stimulera till samtal kring de olika del…

“Tack vare SIP:en slipper Annika vara den som driver på”

“Tack vare SIP:en slipper jag som mamma vara den som driver på” – Det här är lika mycket för Albin som för oss föräldrar. Albin trivs bättre i skolan, och vi slipper kämpa så mycket, säger Annika, som berättar att de ser mer positivt på situationen numera. Detta tack vare en SIP – Samordnad Individuell Plan – där alla instanser kring Albin träffas tillsammans. Annika är mamma till Albin, 11 år gammal, som har ADHD och just nu utreds för autismsp…

Superanhörig

…kon, föräldrar, morföräldrar, partners som berättar om hur det är att vara anhörig till någon med NPF. Skriften innehåller också bland annat intervjuer med stresspsykologen Bella Stensnäs, bloggaren och föreläsaren Tina Wiman och så får vi veta mer om vad en SIP (Samordnad individuell plan) är. Läs skriften digitalt >> Utgiven: 2014 Redaktörer: Nina Norén och Cecilia Brusewitz Omslagets illustration: Sara Eriksson, Dunderbullen Läs om Attentions f…

Material studiecirklar

…Attentions studiecirkelmaterial Attention har igenom åren tagit fram studiecirklar för många olika målgrupper. Att lokalföreningarna anordnar cirklarna är otroligt värdefullt för våra medlemmar. Att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter kan vara en viktig livlina för många.  …

Våra anhörigsidor har byggts ut!

…barn och Familj, släkt och vänner. Sidan är tänkt att uppdateras och utvecklas successivt – så hör av dig om du saknar något område eller har andra tankar och idéer. Maila sara.wikberg@attention.se GÅ IN och kika PÅ ANHÖRIGSIDAN NU! >>   .   Anhörigsidan är tänkt att uppdateras och utvecklas löpande. Skicka gärna få tips på vad ni tycker saknas – alternativt kan förbättras till Sara Wikberg sara.wikberg@attention.se  …

Studiecirklar

…Studiecirklar för anhöriga Cirklarna bedrivs ute i våra lokalföreningar och till viss mån hos anhörigkonsulenter. Önskar du att just din närmsta lokalförening eller anhörigkonsulent startade en cirkel? Kontakta dem direkt och framför ditt önskemål. Cirkelmaterialet fås i pdf-format via sara.wikberg@attention.se HITTA NÄRMSTA LOKALFÖRENING HÄR >>…

Skrifter

…Tips på skrifter och rapporter  …

Stort intresse för NPF på årets Anhörigriksdag

…om området var hungriga på kunskap. Kön framför Attentions monter med Superanhörigtema ringlade sig ofta lång på Anhörigriksdagen. De yrkesverksamma på plats lyssnade intresserat när vi presenterade våra studiecirkel – och samtalsgruppsmaterial. Det var tydligt att anhöriga till personer med NPF är en stor grupp som inte längre anhörigkonsulenterna ute i landet kan blunda för. Materialen spreds och vi fick många löften om att samtalsgrupper för ex…

Ny guide förenklar för personer med funktionsnedsättning

…d Försäkringskassan kan ge. Det ska vara enkelt att få information om vilka ersättningar man kan ha rätt till, säger Försäkringskassans försäkringsdirektör Birgitta Målsäter. Genom att svara på några frågor om sig själv, eller en anhörig i guiden, skapar den en lista över de ersättningar inom funktionsnedsättningsområdet från Försäkringskassan som kan vara aktuella. Vid varje ersättning finns en länk till beskrivande texter på webbplatsen. Länk ti…

Vad är Tourette?

…va. Vad är Tourette? vänder sig till dig med egen diagnos, till dig som är anhörig till någon med Tourette och till dig som möter personer med TS i arbetet eller i andra sammanhang. Här får du kunskap om symptom, diagnostisering och behandling. Skriften innehåller också värdefulla råd och tips om hur man kan anpassa miljö och förhållningssätt så att livet med Tourette inte behöver innebära onödiga hinder. Istället kan fokus läggas på den kreativit…

Hallå där Fanny Eklund, ny projektledare på Attention!

…amnade du på Attention? Jag har länge haft koll på Attention, jag är själv anhörig och har NPF i min familj. Det som berör mig mycket med NPF är att det verkligen är en osynlig funktionsnedsättning. Samtidigt som man kan vara brilliant på sitt jobb eller hobby kan man ha jättesvårt för annat, som att få ihop vardag och familjeliv. Livet blir en berg- och dalbana och ofta saknas både stöd, kunskap och förståelse från omvärlden. Så när tjänsten som…