Sökresultat

Hittade 65 sidor med sökordet "anhörig"

Svenska staten

…ektionen Arbetsförmedlingen…

Syskonskap & NPF – Med fokus på syskon

…Syskonrelationer är ofta komplicerade och kan rymma många starka känslor. När NPF finns med i bilden kan det göra syskonrelationen ännu mer komplex. I den här skriften vill vi därför lyfta olika perspektiv på syskonskap och NPF, samt ge tips och tankar som kan inspirera till arbete med syskongrupper. Ladda ner skriften här >> Syskonskriften är framtagen i Attentions Anhörigsatsning med medel från Socialstyrelsen….

MFD bjuder in till dialogmöte om färdtjänsten

…när, eller som beställare av färdtjänst – till sitt barn eller någon annan anhörig. Dialogmötena är upplagda som diskussioner i mindre grupper. Deltagarna kan välja mellan möten för barn och föräldrar, ungdomar, vuxna och pensionärer. Målsättningen är också att få så stor nationell representation som möjligt på mötena, alltså inte bara färdtjänstresenärer från Stockholm. Personer som vill delta kan anmäla sig direkt till MFD. Av anmälan ska framgå…

Utställare

…illgängliga medier Nestor Förlag New Nordic AB Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) Novista of Sweden AB NP support AB Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) Only for Heroes OrdBild-center för bildstöd/Dv, Uppsala kommun Paula Tilly Picomed Picture My Life Communication AB Projekt Bildsamt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Riksförbundet Attention Riksförbundet Attention – projekt ADHD på jobbet Riksförbundet Attention – projekt Anhöri…

Attention stödjer RSMH:s Me too-upprop

…dlingar. Uppropet är till för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa, är anhörig eller jobbar med grupp. Nolltolerans mot sexuella övergrepp inom psykiatrin Psykiatrin är inte en fredad zon från sexuella trakasserier/övergrepp. Det förekommer att både personal och patienter begår övergrepp på andra patienter. Detta är oacceptabelt. Alla avdelningar inom den psykiatriska heldygnsvården och öppenvården måste införa rutiner för att minimera risken…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…åverkar förstås hela familjen, något föräldrarna vittnar om i enkäten. Som anhörig känner man sig alltid orolig för vad som ska hända, man kan aldrig koppla av, menar Anki Sandberg. I enkäten sticker även flickorna ut med 87 procent som känner oro inför terminsstarten. Motsvarande siffra för pojkarna är 78 procent. – Idag vet vi att flickor diagnosticeras med både ADHD och autismspektrumtillstånd senare än pojkar. Det här är ett stort problem efte…

Skolstarten skapar stor oro för elever med ADHD och autism

…rstås hela familjen, något som också föräldrarna vittnar om i enkäten. Som anhörig känner man sig alltid orolig för vad som ska hända, man kan aldrig koppla av, menar Anki Sandberg. En stark signal i enkäten är att det behövs ökad kompetensen hos all personal i skolan. Det gäller såväl hur man anpassar undervisningen som bemötandet av elever med NPF. Många föräldrar beskriver en stor okunskap som ofta ger negativa konsekvenser för alla, men inte m…

Nu finns Anslagstavlan: ett forum för anhöriga till personer med ätstörningar

Projektet Frisk & Fri har skapat Anslagstavlan, för dig som är anhörig till någon med ätstörningar. Anslagstavlan är en webbplats som vänder sig till dig som är eller har varit närstående till någon med en ätstörning och är ett forum där du som är närstående kan dela och ta del av andra närståendes upplevelser och erfarenheter. Hur gör du för att orka? Har du ett bra förhållningssätt som du vill berätta om? Hur bemöter du personen med ätstörning…

Studiecirkelhandledning Egen styrka

Att vara förälder till ett barn med ASD/Asperger är att leva i ett extra utmanande föräldraskap. Då kan man ha behov av att träffa andra i liknande situation och dela erfarenheter. Den här cirkeln syftar till att ge kunskap om Aspergers syndrom för att minska stressituationer hos föräldrar. Den vill också bidra till att ge verktyg till att hantera och förstå såväl barnets som egna reaktioner. Tanken är att stimulera till samtal kring de olika del…

“Tack vare SIP:en slipper Annika vara den som driver på”

“Tack vare SIP:en slipper jag som mamma vara den som driver på” – Det här är lika mycket för Albin som för oss föräldrar. Albin trivs bättre i skolan, och vi slipper kämpa så mycket, säger Annika, som berättar att de ser mer positivt på situationen numera. Detta tack vare en SIP – Samordnad Individuell Plan – där alla instanser kring Albin träffas tillsammans. Annika är mamma till Albin, 11 år gammal, som har ADHD och just nu utreds för autismsp…

Bilaga om att vara ”Superanhörig”

…ilaga med fokus på att vara anhörig. – Att använda en sönderstressad ”Superanhörig” på omslaget tyckte vi verkligen var klockrent. Det är ju inte så att våra anhöriga egentligen vill/orkar konstant agera Superhjältar. Det är ju samhällets brist på stöd som gör att de tvingas in i den här kostymen, säger Nina Norén och Cecilia Brusewitz som är redaktörer för bilagan. I bilagan får vi möta syskon, föräldrar, morföräldrar, partners som berättar om hu…

Material studiecirklar

…Attentions studiecirkelmaterial Attention har igenom åren tagit fram studiecirklar för många olika målgrupper. Att lokalföreningarna anordnar cirklarna är otroligt värdefullt för våra medlemmar. Att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter kan vara en viktig livlina för många.  …

Våra anhörigsidor har byggts ut!

…barn och Familj, släkt och vänner. Sidan är tänkt att uppdateras och utvecklas successivt – så hör av dig om du saknar något område eller har andra tankar och idéer. Maila sara.wikberg@attention.se GÅ IN och kika PÅ ANHÖRIGSIDAN NU! >>   .   Anhörigsidan är tänkt att uppdateras och utvecklas löpande. Skicka gärna få tips på vad ni tycker saknas – alternativt kan förbättras till Sara Wikberg sara.wikberg@attention.se  …

Studiecirklar

…Studiecirklar för anhöriga Cirklarna bedrivs ute i våra lokalföreningar och till viss mån hos anhörigkonsulenter. Önskar du att just din närmsta lokalförening eller anhörigkonsulent startade en cirkel? Kontakta dem direkt och framför ditt önskemål. Cirkelmaterialet fås i pdf-format via sara.wikberg@attention.se HITTA NÄRMSTA LOKALFÖRENING HÄR >>…

Skrifter

…Tips på skrifter och rapporter  …