Sökresultat

Hittade 209 sidor med sökordet "skola"

ARTIKEL: En mamma berättar

…tter i en resursskola/SU-grupp. Till den nya skolan kom en liten flicka utan att kunna läsa eller räkna. Självkänslan var i botten och hon hade inte fått lära sig de sociala reglerna. Det tog en hel termin innan hon hade förstått att ingen ville henne illa på den nya skolan. Idag älskar hon sin skola och efter 1.5 år har hon börjat läsa och räkna. Det bästa av allt är att hon inte vill missa en enda dag av skolan. När jag ställer frågan om hon har…

Remissvar SOU 2018:11 – Om ungdomar som varken arbetar eller studerar

…rapportering och redovisning av nationell statistik över frånvaro för grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer. Attention tillstyrker samordnarens förslag. Vi instämmer i att nationell statistik om frånvaro i grund- och gymnasieskolan behövs för att fortsätta att följa omfattningen och sätta in rätt åtgärder. Med anledning av Kalla faktas program som visade att åtminstone 5500 elever inte går till skolan alls, lyfte vi just krav gällan…

Attentions skolplattform

skola som fungerar för alla. Attentions skolplattform Attentions mål är en skola som ser olikheter som tillgångar. En skola där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Tidigare insatser och individuellt anpassat stöd, inte tvärtom. I skolplattformen har vi samlat våra förslag på hur vi kan skapa en skola som fungerar för alla. Fyra områden vi vill lyfta fram: Kunskap, kompetens och bemöta…

Remissvar på betänkandet ”Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning” (SOU 2011:8)

…ag. Vi menar att man ska sträva för en ökad flexibilitet mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan, samt att man bör eftersträva en ökad flexibilitet inom särskolan, för att varje elev skall nå så långt som möjligt i sina studier. Syftet för särskolan bör så långt som möjligt därför ansluta till syftet för gymnasieskolan och gymnasieskolan mest relevanta delar anpassas till gymnasiesärskolan. Vi instämmer med utredarens förslag om att kunskapen…

Attention lyfter skolfrågor i Almedalen

…t Attention. Samtalet präglades av deltagarnas engagemang för att utveckla skolan. Många olika aspekter av skolutveckling berördes; behovet av kompetensutveckling såväl när det gäller NPF som specialpedagogik, hur man kan använda skolans resurser och arbeta för att de ökar, likvärdighet, kunskapskrav, skolorganisation och inkludering. – Barn är olika och lär sig på olika sätt, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Det måste vara själva utgång…

Pressmeddelande: Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

…stande anhörigstöd stämmer väl överens med Riksförbundet Attentions erfarenheter av anhörigstöd till förbundets medlemmar. Attention genomförde i slutet av 2013 en enkätundersökning som en del i projektet Egen styrka. Av enkätsvaren att döma så är det ofta en icke fungerande skola som gör det svårt för föräldrar till barn med Asperger/AST att balansera arbete, sin egen hälsa och omvårdnaden av barnet. Flera föräldrar uppger i enkäten att de blivit…

Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

…onsnedsättning). Av enkätsvaren att döma så är det ofta en icke fungerande skola som gör det svårt för föräldrar till barn med Asperger/AST att balansera arbete, sin egen hälsa och omvårdnaden av barnet. Flera föräldrar uppger i enkäten att de blivit sjukskrivna på grund av att barnets skola inte fungerat och att pressen på att jonglera alla kontakter blivit för stor. – Inom Attention tycker vi att det är orimligt att många av våra medlemmar lever…

Friskolor väljer bort elever enligt Uppdrag granskning

…sätt signalerar att skolan inte är intresserad av att ta emot deras barn. Ofta påstår rektorn att skolan inte har tillräcklig kompetens för att ta emot eleven. Föräldrarna väljer då en annan skola eftersom de inte vill att deras barn ska gå i en skola som saknar kunskap och kompetens, fortsätter Anki Sandberg. Programmet kan ses på www.svt.se/ug…

Allt fler protesterar mot försämringarna i skolan

…te har fungerat. En av tre föräldrar svarar att rektorn på barnets/barnens skola inte påbörjat någon utredning av deras barns stödbehov. Tre av fyra föräldrar anser att majoriteten av lärarna vet för lite eller saknar kunskap för att kunna anpassa undervisningen till barnens behov. – Det är mycket bekymrande siffror, särskilt med tanke på att man nu skurit ner budgeten för t.ex. resursskolor så pass mycket. Vi kommer följa frågan på nära håll och…

NPF-familjers liv slås i spillror av coronakrisen

…coronakrisen. 6 av 10 upplever att krisen har haft effekt på situationen i skola och förskola. Ann-Kristin Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention Foto: Lovisa Schiller  Skolgången är ett vanligt problem för familjer med npf. Elever med någon form av neuropsykiatrisk diagnos går enligt Attention ofta ut skolan med dålig självkänsla och stora kunskapsluckor, trots att föräldrarna kämpat för att barnen ska få extra stöd. Föräldrar med eleve…

Så här! Få skolan att funka

…t vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola som drivs av Riksförbundet Attention. Ladda…

”NPF-familjerna går konstant på knäna”

…i detta föräldracitat: ”Jag har flera barn med diagnos och när de började skolan rasade livet och ekonomin.” I stället för att se till att skolan fungerar slås elever ut och löper ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, missbruk, hamna i arbetslöshet eller kriminalitet. Och den problematiska frånvaron – där elever med NPF är kraftigt överrepresenterade – har blivit ett stort bekymmer i flera kommuner. Eleverna drabbas, men också deras anhöriga…

Attention: Corona slår extra hårt mot barn med NPF

…jesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har skola och förskola (62 procent), arbetet (58 procent), psykiska hälsan (53 procent) och hemmasituationen (50 procent) påverkats. Av våra medlemmars frisvar framgår att de förändringar som följt i krisens spå påverkar vardagen på många olika sätt. Barn som tidigare gått i skolan blir nu hemma på heltid. Stöd som man tidigare fått i form av korttidsboende, boendestöd, assista…

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

…ärrats under coronakrisen. Hela 62 procent av de 2 050 svarande uppger att skola och förskola har påverkats och mer än 80 procent av de svarande anger att hem- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, berättar att man redan tidigt under krisen fick signaler från familjer som kände stor oro över situationen i skolan. – Många elever med en neuropsykiatrisk diagnos har…

Årskrönika – Ett år som inte liknar något annat

…erligare. Befintliga rutiner slogs sönder. Stöd som man tidigare fått från skola, arbetsplatser, BUP eller i form av korttidsboende, boendestöd, assistans, föräldragrupp, praktikplats med mera kunde falla bort från en dag till en annan. Ofta med katastrofala konsekvenser för de som drabbats. Vissa klarade av att plugga på distans, för andra gick det inte alls utan de anpassningar som man tidigare fick i skolan. Många oroar sig nu för en växande ut…