Sökresultat

Hittade 461 sidor med sökordet "ADHD"

Reportageserie om ADHD och autism i P4

…ättningar (NPF). Det första programmet handlar om Christoffer 7 år som har ADHD och atypisk autism. Den 28 maj och 4 juni sänds de andra två avsnitten och kommer handla om autism/ADHD och skolan och vad NPF innebär för 19-åriga Petra. Det första reportaget i serien finns tillgängligt här. Läs även Helena Isakssons, reporter och initiativtagare till de tre reportagen, svar på frågor som ställdes av lyssnarna efter den första sändningen. Läs svaren…

Vardagsråd om att leva med ADHD

…i Nyhetsmorgon om boken “Det finns alltid ett sätt” – om lösningsfokus och adhd. Anneli Crona, som medverkat till bokens innehåll fick också möjlighet att berätta om sina erfarenheter. I boken får läsaren tips och hjälp med lösningsfokuserade frågor på hur man kan få vardagen att fungera bättre. Många olika områden som exempelvis studier, arbete, vänner, hälsa eller städning, täcks in. I boken finns också inspirerande exempel och porträtt av unga…

Små medel kan förbättra vardags- och arbetsliv för unga vuxna med ADHD

Närmare 200 unga vuxna (18-30 år) med ADHD har svarat på Riksförbundet Attentions enkät som belyser behovet av stöd inom områdena arbete, studier, relationer och hälsa. – Sex av tio anser att de inte får det stöd de behöver och efterlyser hjälp med att skapa struktur och rutiner både i vardagen och på arbetsplatsen, säger Malena Ranch, projektledare för Unga vuxna-projektet. Svaren ger en lättöverskådlig bild av vad som ställer till problem i var…

Svårare att få insatser för personer med ADHD

…r att utvecklingen går åt fel håll. Det blir allt svårare för personer med ADHD att få insatser. Tidigare tillsatte regeringen en utredning; FunkA-utredningen. Syftet med FunkA vad att kartlägga vad personer med funktionsnedsättning behöver för att få, men också behålla ett jobb. Flera organisationer, projektverksamheter och myndigheter bidrog med erfarenheter för att ge en så tydlig bild som möjligt av behoven. Särskilt två absoluta förutsättning…

Relationer

…ta det lugn och sedan säga min åsikt eller vad det nu gäller. Förälder med ADHD Att vara förälder och ha ADHD kan innebär nya utmaningar. För en del är det just i samband med att man bildar familj och ska få vardagen att gå ihop med arbete och familjeliv som symtomen på ADHD blir tydliga. Samtidigt kan familjelivet innebära mycket positivt. Många berättar att de har haft svårt att få till rutiner med mat och vardagsstruktur, men att ansvaret för e…

Folksams försäkring för barn med ADHD kritiseras av Konsumentverket

…ll Konsumentverket att texten tas bort eftersom ett barn som får diagnosen ADHD efter sex års ålder inte omfattas av sjukförsäkringen. Konsumentverket anser att barn med flera andra diagnoser får en mycket begränsad ersättning för nedsatt funktion på grund av sin diagnos, vilket borde framgå tydligare i marknadsföringen. I en artikel i Metro uttalar sig Daniel Eriksson, produktdirektör på Folksam och menar att det handlar om ett missförstånd. – Et…

Livfulla informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette

Riksförbundet Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips från barnen själva. De ger kortfattad och lättförstådd information om funktionsnedsättningarna och utgår från styrkor och utmaningar istället för problem. – Vi är jätteglada att vi äntligen fått möjlighet att förverkliga vår idé om…

Elever med ADHD får inte det stöd de behöver

Elever med ADHD har i dagsläget mindre chans att lyckas med sina studier än andra. Det visar Skolinspektionens senaste granskning och resultatet bekräftas av Attentions skolenkät. Att elever med ADHD ofta ligger efter i skolan beror bland annat att skolorna saknar kunskap om hur de ska få en övergripande bild av elevernas behov och förutsättningar. De undersökta skolorna lägger ner för lite tid på att lära känna den enskilde eleven och på att gör…

Socialstyrelsen släpper kunskapsstöd om ADHD

Nu går fyra myndigheter ihop för att förbättra stödet för alla med ADHD. Med hjälp av en heltäckande, forskningsbaserad sammanställning ska framförallt skolan, socialtjänsten, psykiatrin och primärvården få den information och verktyg som de behöver för att kunna göra rätt val och bedömningar. Målet med satsningen är en jämlik och individanpassad vård och omsorg med hög kvalitet på både diagnos som behandling. Generellt sett har ett eller fler ba…

Attention söker dig med ADHD och körkort!

…nker vi göra de intervjuer som ska ingå i filmen. Vi söker nu dels dig med ADHD som håller på med att försöka ta körkort, dels dig som just tagit körkort och vill dela med dig av dina erfarenheter, dina utmaningar och hur utbildningen anpassats efter dina behov. Vi intervjuar också gärna trafiklärare som anpassat undervisningen till personer med ADHD. Hör av dig på en gång, med följande uppgifter, om du kan tänka dig att delta i en filmad intervju…

Fel slutsatser av forskning stigmatiserar bilförare med adhd

Bilförare med adhd är inte inblandade i trafikolyckor i den utsträckning man tidigare trott. Studier visade att risken för inblandning i trafikolyckor skulle varit tre till fyra gånger större, något trafiksäkerhetsforskaren Truls Vaa menar är felaktigt. Vaa uttalade sig nyligen på Transportforum och anser att man dragit fel slutsatser av den forskning som gjorts och att det lett till negativa konsekvenser. – Det har bidragit till stigmatisering a…

Myndighetsgemensam satsning om adhd

…ett regeringsuppdrag inom PRIO. Många verksamheter vill ha mer kunskap om adhd. Kunskap behövs kring bland annat utredning och diagnos, behandling och uppföljning, både för barn och vuxna. Kunskapen måste också vara lätt att ta till sig och använda i det dagliga arbetet. Nu finns ett kunskapsmaterial samlat på Kunskapsguiden. Syftet är att behovsanpassa och sprida aktuell kunskap till socialtjänsten och det önskade effektmålet är att bidra till a…

Informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips från barnen själva. De ger kortfattad och lättförstådd information om funktionsnedsättningarna och utgår från styrkor och utmaningar istället för problem. – Vi är jätteglada att vi äntligen fått möjlighet att förverkliga vår idé om information ti…

Nytt studiecirkelmaterial för unga vuxna med ADHD

…ojektet boken ”Det finns alltid ett sätt” som handlar om lösningsfokus och ADHD. Nu har boken kompletterats med ett studiecirkelmaterial, framtaget i samarbete med studieförbundet ABF. – Med studiecirkelmaterialet vill vi fånga upp styrkan i att dela sina erfarenheter med andra. Syftet är att få träffa andra, utbyta erfarenheter och dela med sig av sin kunskap, säger Malena Ranch, projektledare för Unga vuxna-projektet. Materialet innehåller prakt…

Rapport: Vårdkedjorna för unga med ADHD och autismspektrumtillstånd (ASD) i Region Stockholm

…anhöriga. Det visar en kartläggning av vårdkedjorna för barn och unga med ADHD och ASD som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen låtit göra. I samband med att rapporten presenteras för Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 april föreslås Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) få i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för en mer sammanhållen och förenklad vårdkedja, med färre aktörer kring varje enskilt barn. Förslagen ska också innehålla åtg…