Sökresultat

Hittade 116 sidor med sökordet "Autism spectra"

Remissvar på preliminärversionen av ”Vägledning för barnhälsovården” (13-08-02)

…ika typer av funktionsnedsättningar som kan uppmärksammas på BVC beskrivs; autism, ADHD, språklig försening och generell utvecklingsförsening, m.fl. tillstånd, vilket vi på Attention anser är mycket bra. Utifrån vår kompetens är beskrivningen av exempelvis ADHD-diagnosen väl beskriven och vi vill understryka vikten av att de som arbetar på BVC har grundläggande kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Attention anser att det är viktigt…

Ny rapport från Egen Styrka-projektet: “Till slut tar man slut”

…ckholms läns landsting visar på en kraftig ökning av barn och ungdomar med autism, fler än vad man tidigare trott skriver rapporterar www.svt.se. Enligt studien hade 7 000 barn mellan 0 och 17 år i Stockholms län en konstaterad AST-diagnos 2011 mot närmare 4 000 barn 2007. Det är en ökning med hela 75 procent. Vad som ligger bakom ökningen är inte klarlagt men forskarna tror att det framför allt handlar om att allt fler neuropsykiatriska utredning…

Stöd forskningen kring neuropsykiatri

…Stöd forskningen kring autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet bedrivs forskning kring dessa tillstånd vilken stöds av Stiftelsen Barnforskningen. Stöd Barnforskningen! Då bidrar Du till att vi kan hjälpa fler barn till ett friskt och bra liv. Plusgiro 90 00 14-2. Läs gärna mer på Barnforskningens hemsida…

Attention träffade Folkhälsomyndigheten

…cid. Psykisk ohälsa och självstigma är vanligt bland personer med ADHD och autism, vilka också är överrepresenterade i statistik om självmord. – Vi har haft ett mycket positivt möte med myndigheten. Under mötet har vi berättat om svårigheter i skolan för elever med NPF, i arbetslivet samt svårigheter att få stöd och insatser – trots diagnos, liksom den överrepresentation som finns av våra grupper bland placerade barn, på våra anstalter, inom beroe…

Ingenjörer med NPF ökar SAP:s produktivitet

…retaget SAP har hittills anställt sex mjukvaruingenjörer med någon form av autism. Företaget planerar att anställa ytterligare ett par hundra personer inom autismspektrumet och SAP:s VD, Luisa Delgado, har bland annat motiverat rekryteringen med att produktiviteten ökat. – Vi på Attention är positiva till att företag nischar in sig på grupper som annars har svårt att få jobb säger Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention…

Paula Tilli

…nt Sverige och Finland och håller föreläsningar. Kommer även delta i World Autism Congress i Kuwait i november 2014. Driver en blogg om Aspergers syndrom på min hemsida www.aspiration.nu Vilken av dina egenskaper är du mest stolt över och varför? Jag är stolt över att jag är en bra lyssnare. Människor vänder sig ofta till mig om de behöver någon att prata med. Det sägs att vi Aspergare skulle sakna empati, men det stämmer inte. Sedan är jag även s…

Checklista och informationsfolder – paket

I paketet ingår 50 stycken checklistor och 50 stycken informationsfoldrar. Materialet kan användas på vårdmottagningar för att göra barn med NPF mer delaktiga i sin egen vård. Checklistan består av två sidor – en sida med information som riktar sig till behandlare och en sida med information som riktar sig till barnen själva. Sidan för behandlare består av tips på vad man kan tänka på inför och under mötet för att barnet ska känna sig så delaktig…

Stolt NPF-mamma startar en insamling till Attention

…glöms bort i samhället” säger Zandra, som har en tioårig dotter med ADHD, autism, språkstörning och trotssyndrom. Insamlingen kommer ske genom Zandras arbetsplats på bad och friskvårdsanläggningarna ”BeFair” i Löddeköpinge och Furulund, som kommer öppna upp sina träningslokaler under en heldag måndag den 25e november 2019, då allmänheten ges möjlighet att träna i utbyte mot att Swisha en valfri summa till Riksförbundet Attention (123 663 83 73) m…

”Hårdare tag funkar inte för alla skolbarn”

…, är det barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autism, språkstörning och Tourettes syndrom (NPF). Lösningen är dock inte hårdare tag utan att skolan behöver fungera bättre för barn med NPF. Barn med NPF utgör cirka åtta procent av alla skolbarn. Trots det får lärarna i dag inte med sig tillräcklig kunskap och verktyg från utbildningen att möta dessa barn. Och först från och med i höstas ingår NPF som en obligatorisk del…

Diskrimineringen av personer med NPF måste upphöra

…r oss t.ex. emot att många yrkesvägar är stängda för personer med adhd och autism. De kan inte antas till polis- eller brandmannautbildning. Inte heller tillåts de göra värnplikt eller köra tåg. För att personer med ADHD ska få ta körkort krävs ett särskilt läkarintyg. Många dörrar är med andra ord på förhand stängda för den som har en neuropsykiatrisk diagnos. Att människor inte tillåts söka utbildningar eller jobb i konkurrens med andra, där den…

Attention i Almedalen 2019

…ar stänger ute barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. De hör inte hemma inom parasporten och i den vanliga föreningsidrotten saknas ofta kunskap och nödvändiga anpassningar. De faller mellan stolarna inom idrotten, men också i den kommunala organisationen eftersom de oftast finns i de ”vanliga verksamheterna”. Samtal om vad idrotten kan göra för att de här barnen ska inkluderas, och…

Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen

…som företräder barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, språkstörning och Tourette (NPF) – barn som ofta möter brister i skolan – reagerar över det uppskruvade tonläget. Ta itu med de verkliga problemen istället och satsa på skolan och skolans personal. Fyller en viktig funktion Föräldrar hör av sig till oss med oro för att kampen mot mobbning nu ska stanna av. De blir illa berörda av attackerna på dem som har i uppgift…

Projektet Trots Allt! träffar journalisten Cecilia Öhrn

…l av hennes erfarenheter som mamma till en son diagnostiserad med adhd och autism, som i perioder haft utåtagerande beteende. – Det blev ett givande och fint samtal om hur det är att vara förälder till barn med npf och hur man ständigt behöver möta omgivningens oförståelse och fördomar på nära håll men även genom bristande förståelse från skolan. Jag är så otroligt glad över att jag fick möjligheten att prata med Cecilia och att hon delade med sig…

”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel”

…rbundsordförande Anhörigas Riksförbund. Ulla Adolfsson, förbundsordförande Autism och Asperger-förbundet. Pär Rahmström, förbundsordförande Demens-förbundet. Berit Robrandt Ahlberg, förbundsordförande Afasiförbundet. Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande Attention. Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande Dyslexiförbundet. Marie-Louise Olsson, förbundsordförande…

“Arbetsförmedlingen diskriminerar personer med kognitiva svårigheter”

…med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis ADHD eller autism, blir reglerna för svåra och ibland omöjliga att klara av. Den kognitiva nedsättningen som dessa diagnoser för med sig, kan nämligen innebära svårigheter att fylla i blanketter, tolka information och utföra handlingar i tid. Då behövs stöd, inte straff. Handläggare larmar Sedan dessa nya hårdare regler infördes får vi inom Attention ständigt höra hur skoningslöst det…