Sökresultat

Hittade 119 sidor med sökordet "Tourett"

Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen

…uropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, språkstörning och Tourette (NPF) – barn som ofta möter brister i skolan – reagerar över det uppskruvade tonläget. Ta itu med de verkliga problemen istället och satsa på skolan och skolans personal. Fyller en viktig funktion Föräldrar hör av sig till oss med oro för att kampen mot mobbning nu ska stanna av. De blir illa berörda av attackerna på dem som har i uppgift att ta vara på barnens rät…

Attention i Almedalen 2019

…er ute barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. De hör inte hemma inom parasporten och i den vanliga föreningsidrotten saknas ofta kunskap och nödvändiga anpassningar. De faller mellan stolarna inom idrotten, men också i den kommunala organisationen eftersom de oftast finns i de ”vanliga verksamheterna”. Samtal om vad idrotten kan göra för att de här barnen ska inkluderas, och hur kom…

”Hårdare tag funkar inte för alla skolbarn”

…kiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autism, språkstörning och Tourettes syndrom (NPF). Lösningen är dock inte hårdare tag utan att skolan behöver fungera bättre för barn med NPF. Barn med NPF utgör cirka åtta procent av alla skolbarn. Trots det får lärarna i dag inte med sig tillräcklig kunskap och verktyg från utbildningen att möta dessa barn. Och först från och med i höstas ingår NPF som en obligatorisk del i speciallärar- och speci…

Remissvar på utredningen ”Sanktionsavgifter på trygghetsområdet” (SOU 2011:3)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. 1. Sammanfattning Våra medlemmar är ofta användare av välfärdssystemen på grund av ohälsa och nedsatt arbetsförmåga. Vi är beroende av att systemen fungerar och har därmed ett stort intresse av att de inte missbrukas eller överutnyttjas. Vi känner inte igen…

Checklista och informationsfolder – paket

I paketet ingår 50 stycken checklistor och 50 stycken informationsfoldrar. Materialet kan användas på vårdmottagningar för att göra barn med NPF mer delaktiga i sin egen vård. Checklistan består av två sidor – en sida med information som riktar sig till behandlare och en sida med information som riktar sig till barnen själva. Sidan för behandlare består av tips på vad man kan tänka på inför och under mötet för att barnet ska känna sig så delaktig…

Vår verksamhet

…ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver. En stor del av vårt arbete bedrivs i projekt….

Enkät till dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF

…PF). Med NPF avser vi här ADHD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Resultatet kommer att presenteras både i våra egna informationskanaler och externt. Genom att svara på enkäten bidrar du till ökad kunskap om föräldrarnas situation. Det gör det lättare för oss att nå fram till beslutsfattare och stärker vårt påverkansarbete. Sista svarsdag är den 19 mars. Du svarar självklart anonymt. Enkäten omfattar 1…

ADHD

…ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Hur märker du att du har ADHD? ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Svårighetsgraden och typen av svårighet varierar från person till person, här kan du läsa om några av de vanliga kärnsymptomen. Uppmärksamhet…

Arbete och försörjning

…a entreprenörer, personer med Asperger kan vara oslagbara som experter och Tourette förknippas ofta med kreativitet. För att de goda egenskaperna ska komma till användning behövs förståelse från arbetsgivare och ibland en anpassad arbetsmiljö. Därför bör de som anställer personer med NPF få utbildning om hur de kan hjälpa sin nya medarbetare. Attention arbetar för att: Personer med NPF ska erbjudas yrkesrådgivning och hjälp att hitta rätt i arbets…

Min Skola

Min Skola I januari 2014 startade Riksförbundet Attention ett treårigt skolprojekt – Min skola. Målsättningen är att arbeta för en bättre skola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I slutet av 2013 genomförde Attention en skolenkät bland sina medlemmar, där det blev tydligt att skolgången kan vara väldigt svår för elever med NPF. Av de föräldrar som svarade på enkäten anser 90 % att deras barn behöver extra stöd i skolan…

Köeländet

…n och spar pengar på sikt, så fortsätter utredning och behandling av ADHD, Tourettes och Aspergers syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att vara ett eftersatt område. Från den första vårdkontakten till att en utredning äger rum kan det ta väldigt lång tid. Köerna räknas i regel inte i veckor utan i månader eller, i värsta fall, år. När Attention för några år sedan undersökte väntetiderna för en utredning vari…

Ungdomsprojektet

…verksamhet som kunde bidra till att ge ungdomar med ADHD, Aspergers eller Tourette syndrom en mer stimulerande fritid och fler sociala kontakter. Förbundet och ett antal lokala föreningar erbjöd ungdomar mellan 18-30 år utvecklande gemenskap och möjlighet att lära sig nödvändiga sociala koder för att få och behålla vänner. Projektet använde sig av uppsökande verksamhet Målsättning Utvecklade metoder för att nå och engagera ungdomar med NPF som an…

Attention Utbildning

…ucerat pris. Exempel på kursinnehåll: Vad kännetecknar ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Symptom och konsekvenser i vardagen Pedagogisk anpassning Användbara hjälpmedel Struktur och positivt bemötande Vi samarbetar gärna och ofta med Attentions lokalföreningar och välkomnar idéer och önskemål. Mer information Skräddarsydda utbildningar: utbildning@attention.se eller telefon 0…

Bollandet med psykiatriska diagnoser skadar

…chizofreni, en personlighetstörning eller nu senast, Aspergers syndrom och Tourette. Ingen tycks skänka tänka på hur det slår mot de personer som är utredda och fått dessa diagnoser. Vi har sagt det förut och säger det igen: Vetenskapliga studier har inte kunnat påvisa något samband mellan psykisk sjukdom och våldsbrott. Vi finner det stötande att media ändå ideligen gör denna koppling. Låt oss citera professor Johan Cullberg. “Breivik har varit b…

Attention bekräftar Sveriges Radios bild: Stöd till elever med särskilda behov uteblir ofta

…ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna….