Sökresultat

Hittade 202 sidor med sökordet "skola"

Elever med ADHD får inte det stöd de behöver

…isar att nio av tio föräldrar anser att deras barn behöver särskilt stöd i skolan, men att stödinsatserna ofta är otillräckliga eller sätts in för sent. – När skolan sviker tvingas familjen ta ett stort ansvar, vilket går ut över deras egen möjlighet att arbeta och må bra, säger Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention. Attentions pressmeddelande om Skolinspektionens granskning >> Attentions skolplattform – vårt förslag på hur…

Allt fler protesterar mot försämringarna i skolan

…te har fungerat. En av tre föräldrar svarar att rektorn på barnets/barnens skola inte påbörjat någon utredning av deras barns stödbehov. Tre av fyra föräldrar anser att majoriteten av lärarna vet för lite eller saknar kunskap för att kunna anpassa undervisningen till barnens behov. – Det är mycket bekymrande siffror, särskilt med tanke på att man nu skurit ner budgeten för t.ex. resursskolor så pass mycket. Vi kommer följa frågan på nära håll och…

Nu släpper vi första filmen om elever med NPF

…ster hörda och berätta om sin situation. Det är ju för elevernas skull som skolan måste fungera, säger Karin Forsberg, projektledare för Min skola som har gjort filmerna. Filmen om Erica är den första av tre filmer om elever med NPF som berättar om sina styrkor, utmaningar och önskemål. Karin Forsberg hoppas att filmerna ska leda till att elever, lärare och skolledare får ökad förståelse för elever med NPF. – Många i vår målgrupp har det väldigt t…

CLARA: “Äntligen struktur!”

…ll nittiofem procents närvaro. Förut gick Klara IV-programmet på en vanlig skola. Då kunde en vanlig dag se ut så att hon kom till skolan och sen bara satt och gjorde ingenting. Till slut orkade hon inte mer och blev sjukskriven. -Det kändes för rörigt. När hon var 17 fick hon sina diagnoser och började på ESS-gymnasiet. Där är skoldagen strukturerad, klasserna små och alla lärare har specialutbildning för att kunna ta hand om elever med särskilda…

Föräldrar berättar

…a har ADHD med språkstörning, en kombination som kan bli kämpig,särskilt i skolarbetet. Mamma Bente I filmen ”Mamman & Den hotade skolan” får vi träffa mamman Bente som lyckats få in sin dotter på en skola som ger henne det stöd hon behöver. Det är något Bente är lycklig för varje dag eftersom hon inser att detta är långt ifrån en självklarhet i andra familjer. När skolan så en dag hotas på grund av politiska beslut rycks mattan undan helt för fam…

Om Nätkoll

…utbildade bl a Attentions lokalföreningar i att hålla föräldrautbildningar om nätet. Ett stort antal föreläsningar och utbildningar genomfördes, bland annat en paneldebatt i Almedalen och Nätkolls slutkonferens Håll balansen! som hölls i Göteborg 24 januari 2018. Konferensen filmades av UR Skola. Nätkolls referensgrupp har följt projektet i tre år. I referensgruppen fanns representanter för Riksförbundet Attention, polis, Studieförbundet Vuxenskol…

Debatt: Nu behövs en storsatsning på elever med NPF

…om inte påverkas av de nya examensmålen. En NPF-samordnarfunktion på varje skola, som kan samordna insatser från de olika stödfunktioner som ofta finns på en skola: lärare, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer och andra. Krav på individuella planer med anpassade insatser för alla elever med NPF som följs upp så att de når längre i sin kunskapsutveckling. Anpassade lokaler, arbetsmiljö i skolan och större nyttjande av existerand…

Mamma Jenny är detektiv och luskar ut vad sonen behöver i skolan

…får chilla när han kommer hem, berättar Jenny. Jennys tips i kontakten med skolan Att skolan i de flesta fall valt och lyssna på deras förslag på lösningar tror Jenny beror på att skolan haft riktigt bra rektorer. Hon tror också att det beror på hur Jenny och hennes man själva har bemött skolan. – Man måste tyvärr vara väldigt ”street-smart” som förälder. Stormar man in och är överbeskyddande och slår näven i bordet hamnar man inte i så himla bra…

Att tvinga Lisa till skolan

…s komplicerade skolgång. I klass tre förändrades allt Lisas första år i förskola/skola passerade utan några större mörka moln på himlen. Hon gillade att gå dit och hon hade en bästa kompis som ofta mötte henne på gården på morgonen. I trean slutade plötsligt kompisen tvärt att leka med Lisa. Förlusten blev brutal och slog med full kraft emot henne. Plötsligt var hon helt ensam på rasterna och visade inget som helst intresse av att vara med i de an…

Vad har jag som elev rätt till?

…stöd som de behöver för att klara skolan. Hur stödet ser ut varierar från skola till skola, men skolan är ansvarig för att ge dig en bra utbildning och den hjälp som du behöver. Du har alltid rätt att prata med någon vuxen på skolan som du litar på, om du behöver stöd. Om det inte hjälper finns det andra som du och dina föräldrar kan vända sig till. Här nedanför har vi samlat några länkar. Dem kan du följa för att få mer info och ställa frågor om…

Attention berättade om NPF för Skolkommisionen

…bättras. Skolkommissionens arbete är väldigt centralt för hur vår framtida skola kommer att utformas, och att de då tar ett ordentligt grepp om hur skolan kan utvecklas för elever med funktionsnedsättning är otroligt viktigt, säger Annica Nilsson, Attentions intressepolitiska ombudsman. Kommissionen lämnade över delbetänkandet ”Samling för skolan – nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet” till Regeringen 16 maj…

ARTIKEL: Arbetsterapeuter i skolan

…rade av att höra hur de upplever sin situation, säger Ingrid. Hjälpmedel i skolan En annan uppskattad insats som arbetsterapeuterna kan ge direkt i skolan är hjälpmedel. Elever på de här skolorna slipper att ta den ibland krångliga vägen via habiliteringen. Istället kan Aki och Ingrid prova ut och förskriva hjälpmedlen direkt i skolan. På Ingrids rum finns tyngdtäcken för utprovning vilket är mycket uppskattat. De har också köpt in en klassuppsätt…

Stor oro bland elever med NPF-diagnos inför skolstart

…procent) och att inte passa in (38 procent) känns jobbigast med att börja skolan igen. – Att elever med NPF-diagnoser oroar sig för hur de ska klara stressen och kraven i skolan känner vi alltför väl igen. Och att fler än var tredje elev med NPF uttrycker stor oro för att inte passa in är ett tecken på att det fortfarande återstår mycket arbete innan vi, samhället och skolan lyckats avdramatisera olikheter, säger Georgios Karpathakis, grundare av…

ARTIKEL: Forum blev Tinas livlina

…hade det som vi. Döm om min förvåning när vissa av dem hade barn på samma skola, med samma diagnoser och samma ”oförklarliga” frånvaro. Jag minns att jag blev så arg! Här hade vi från alla håll och kanter fått budskapet att detta var något unikt som berodde på oss, och i själva verket hade massor av ungar samma problem, till och med på samma skola. De drog ihop ett gäng föräldrar och började träffas i verkliga livet också. De kontaktade skolchefe…

NPF-kunskaper hos lärare bidrar till mer engagerade elever

…na ofta själv vet vad de behöver för att skolan ska fungera och det hoppas vi att allt fler skolor ska utgå från. Att eleverna får vara delaktiga i skolutvecklingen är centralt, och det arbetar vi för att utveckla genom vårt projekt ”Min skola”, säger projektledare Karin Forsberg. Undersökningen genomfördes som en del i Attentions projektet ”Min skola”. Rapporten “Lyssna på mig” kan du läsa i sin helhet på projektets egen sida, under ikonen ladda…