Sökresultat

Hittade 119 sidor med sökordet "Autism spectra"

“Arbetsförmedlingen diskriminerar personer med kognitiva svårigheter”

…med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis ADHD eller autism, blir reglerna för svåra och ibland omöjliga att klara av. Den kognitiva nedsättningen som dessa diagnoser för med sig, kan nämligen innebära svårigheter att fylla i blanketter, tolka information och utföra handlingar i tid. Då behövs stöd, inte straff. Handläggare larmar Sedan dessa nya hårdare regler infördes får vi inom Attention ständigt höra hur skoningslöst det…

Kraftsamling för bättre stöd vid NPF: ”Vi gör allt vi kan”

I april är det åter dags för Riksförbundet Attention att anordna konferensen NPF-forum. Då samlas föräldrar, forskare och experter för att diskutera hur man kan hjälpa barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – Det är synd att vi inte kommit längre, men vi gör allt vi kan för att driva på, säger Ann-Kristin Sandberg, Attentions ordförande. Vad är det viktigaste som händer på NPF-området just nu, och hur avspeglas det på…

Attention: Corona slår extra hårt mot barn med NPF

…ufft. Den enkätundersökning vi just genomfört visar att personer med adhd, autism, Tourette och språkstörning nu har det ännu tuffare än vanligt. De mer än 2 000 svar vi fått visar på att redan kända problem som bristande stöd från skola, vård, socialtjänsten och andra instanser nu för många har förvärrats. Mer än 80 procent av de svarande anger att livs- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har skola och…

Jobba hos oss

…ersoner med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD och Autism/ asperger dagligen stöter på stora utmaningar i vardagen? I skolan får de inte tillräckligt och adekvat stöd. På arbetsmarknaden uteblir anpassningarna eller får de aldrig ens chansen att ens komma in. Deras anhöriga drar också ett tungt lass och möts av bristande stöd och insatser. Så här kan samhället inte agera tycker vi på Attention! Vi är en intresseorganisation…

Pressmeddelande: Corona slår extra hårt mot personer med NPF

…sönder och plötsligt står vi helt utan stöd” visar att personer med adhd, autism, Tourette och språkstörning nu har det ännu tuffare än vanligt. De 2050 enkätsvaren visar på att redan kända problem som bristande stöd från skola, vård, socialtjänsten och andra instanser nu för många har förvärrats. Mer än 80 procent av de svarande anger att hem- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. Framförallt har områden som skola o…

Kunskapsråd

…ansli, Stockholm Annika Brar, verksamhetschef, psykiatriker Verksamhet: Vo Autism, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting Agneta Hellström, pedagogkonsult Verksamhet: SINUS AB Henrik Pelling, överläkare, barnpsykiater Verksamhet: BUP-kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Katarina Lindström, överläkare, barnneurolog Verksamhet: sektionen för barnneurologi och habilitering, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Hu…

P1-morgon: Distansundervisning svårt för ungdomar med diagnos

…grammet här>> Läs Attentions rapport här>>…

Attentions remissvar på förslaget om ”Översyn av yrket personlig assistans – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor” S2020/00202/SOF

…otoriska – även någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Autism, ADHD och annan form av NPF är vanliga tilläggsdiagnoser även vid andra tillstånd och sjukdomar. Av befolkningen i stort beräknas ca 10 % ha någon form av NPF och troligtvis är procentandel ännu större i gruppen assistensanvändare. Därför har Riksförbundet Attention med intresse tagit del av betänkanden av översynen av yrket personlig assistent för att se hur yrkesro…

Bläckfiskmamman  

…er. Någon som säger ”Vi börjar här – kom igen!” Yngste sonen, som även har autism med utåtagerande beteende, behöver punktmarkeras hela tiden. –Som förälder behöver du vara en säck på hans rygg som alltid är nära och i ständig beredskap att förvandla dig till en mänsklig bläckfisk med åtta armar. Heltid blev deltid Föräldraskapet har genomgått olika faser. Just nu är läget stabilt, men hon minns spädbarnsåren. – Barnen var aktiva på natten och all…

Attention deltog i manifestation för barn i behov

…se över och förbättra stödet till elever med exempelvis Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD, ADD, språkstörning och dyslexi ett angeläget förslag. Det behövs och det snarast! Men i avvaktan på denna finns det en hel del som kan göras här och nu. Där tycker vi att skolan måste börja ta barnens behov på allvar och göra allt de kan för att förbättra skolsituationen. Att lyssna på föräldrarna, använda befintlig teknik på ett bra sätt, a…

“Så stärker ni både familjer och kontakterna med socialtjänsten”

…för att få till förändringar. – Neuropsykiatriska diagnoser (som ADHD och autism) är osynliga funktionsnedsättningar, det syns inte utanpå att man har NPF i familjen. När kunskapen är för låg får man därför ofta fel hjälp när man söker hjälp. Det är så otroligt många familjer som inte får rätt stöd idag. Kraven på föräldrarna är stora, NPF-kunskapen saknas och frustrationen från handläggare är också stor, säger Elisabeth Gunnars, projektledare fö…

Debatt: Lyssna på oss ungdomar

…vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med ADHD, autism, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser. Det framgår i intervjustudien Lyssna på oss ungdomar som organisationen Hjärnkoll och nätverket NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, har genomfört bland unga mellan 12 och 19 år. Intervjuerna visar att det finns stora brister i ungas inflytande och delaktighet i stödinsatserna från samhället. Detta bekräftas äv…

Föräldraröst: NPF tar inte sommarlov

…de är. Och jag älskar dem precis som de är. Välkommen till livet med NPF. Autism, ADD och ADHD. Har du barn som lyssnar när du ryter, kan gå ut och äta på restaurang, eller åka på semester hela familjen, överraska barnen med små utflykter utan förberedelser, ställa fram vad som helt på bordet och tvinga dem äta det, veta att det du har planerat kommer gå att utföra utan att behöva avbryta när som helst, låta dem sköta sin hygien själv och vet att…

Attention var med och anordnade lyckat skolseminarium

…eckling. För en fullsatt åhörarbänk i ABF-huset i Stockholm gav fyra föreläsare med bakgrund inom handledning, utredning och utbildning kring barn med NPF, publiken praktiska tips om hur studiero och goda lärmiljöer kan skapas för alla elever i skolan. Särskilt fokus fanns på elever med ADHD och autism. – Vi är glada över att vi har fått möjlighet till detta samarbete med att sprida kunskap om NPF och hur skolan kan anpassas. Alla elever måste få…

Vad är NPF?

…I den här skriften kan du läsa om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. Här finns också information om olika relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.   Ladda ner skriften som PDF >>   © Riksförbundet Attention 2018…