Sökresultat

Hittade 119 sidor med sökordet "Autism spectra"

Viktigt med insatser för unga vuxna med NPF

…den här gruppen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Unga med NPF har stora svårigheter att klara skolan, med mycket låg måluppfyllelse och anmärkningsvärt hög frånvaro. Att utreda förutsättningarna för en sammanhängande barn- och ungdomshälsa för åldersgruppen 0-25 år, är också ett viktigt förslag, skriver Attention vidare. Idag finns det brister i elevhälsans arbete, många inom gruppen unga som varken arbetar eller…

Remissvar SOU 2018:11 – Om ungdomar som varken arbetar eller studerar

…den här gruppen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Unga med NPF har stora svårigheter att klara skolan med mycket låg måluppfyllelse och anmärkningsvärd hög frånvaro.[1] Förslaget om att utreda förutsättningarna för en sammanhängande barn- och ungdomshälsa för åldersgruppen 0-25 år, är också ett viktigt förslag. Idag finns det brister i elevhälsans arbete, många inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar ha…

Ny utbildning om NPF – för skolpersonal

…om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö – med fokus på elever med ADHD och autism. Utgångspunkten för vår utbildning är att förutsättningarna för ett väl fungerande arbete i skolan blir bättre när all personal i skolan delar teoretisk grund och har ett gemensamt bemötande av eleverna. Vår kurs fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar…

“Brist på omdöme och kunskap i fallet Cornelius”

…cerats av Uppdrag granskning, berättar reportern om hur Cornelius, som har autism och fungerar på en treårings nivå, lämnades ensam av personalen, blev fasthållen och nedbrottad – och åtalad för grov misshandel. I det längre reportaget ”Bakom stängda dörrar” berättar Uppdrag gransknings team om allvarliga missförhållanden på grupp- och korttidsboenden i Sverige. Programmet sänds i SVT onsdagen den 31 oktober och finns på SVT Play från och med kloc…

Mer idrott i skolan kräver bättre stöd

…eth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige Ulla Adolfsson, ordförande Autism– och Aspergerförbundet Lars Berge-Kleber, ordförande Afasiförbundet/Talknuten Håkan Thomsson, ordförande, Synskadades Riksförbund Jimmie Trevett, ordförande Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Emil Hellkvist, Förbundet Unga Rörelsehindrade Maria Persdotter, ordförande RBU Peter Andersson, opinionsbildare, Lika Unika Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbu…

Välbesökt seminarie i Almedalen om idrott för alla!

…ar stänger ute barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. De hör inte hemma inom parasporten och i den vanliga föreningsidrotten saknas ofta kunskap och nödvändiga anpassningar. De faller mellan stolarna inom idrotten, men också i den kommunala organisationen eftersom de oftast finns i de ”vanliga verksamheterna”. Samtalet handlade därför om vad idrotten kan göra för att de här barnen s…

Höstterminsstart, åk 9

…öräldrarna behöver uppfostra sitt barn bättre. Sen får barnet sin formella autismdiagnos, trots att det redan i ADHD-diagnosen stod så tydligt “med autistiska drag”, vilket alla borde ha fattat betyder att “det här barnet ska bemötas utifrån att hen har autism”, men det var visst ingen som orkade läsa hela texten där. Till slut trillar poletten ner nån gång i årskurs åtta och det blir en massa möten och det skrivs anteckningar och görs listor och…

Attention deltar med seminarier på Delaktighetsforum i Almedalen

…ar stänger ute barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. De hör inte hemma inom parasporten och i den vanliga föreningsidrotten saknas ofta kunskap och nödvändiga anpassningar. De faller mellan stolarna inom idrotten, men också i den kommunala organisationen eftersom de oftast finns i de ”vanliga verksamheterna”. Samtal om vad idrotten kan göra för att de här barnen ska inkluderas, och…

Attention deltar på Järvaveckan

…uppskattas ha någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som ADHD, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. Attentions skolenkät från 2017, visade att hälften av de barn som svarade inte hade godkända betyg i matematik, svenska och engelska. Även de anhöriga drabbas av psykisk ohälsa i kampen för adekvat stöd till sina barn. Samtidigt vet vi på Riksförbundet Attention att personer som får ett bra stöd och bemötande i skolan, på arbetet…

Anki

…sen? Misas Linn Prezént berättar om vilket stöd som kan behövas om man har autism och ska arbeta. Attentions eget projekt ADHD på jobbet kommer prata om just – ADHD på jobbet. Och Kjell Broström och Klara Carlsson på NSPH lyfter den nya viktiga yrkesrollen Peer support. Nelli Kalnak, logoped från Lunds universitet, kommer tillsammans med barn och ungdomar från projektet Barns röst förmedla vad barn med NPF själva önskar för bemötande i vården och…

Attention i möte med utbildningsutskottet om skolan

…righeter som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, språkstörning och Tourettes syndrom möter i skolan samt berätta om de förändringar som måste till. – Det var ett mycket positivt möte där vi också redovisade resultatet från Attentions senaste skolenkät, som visar hur akut det är att förbättra skolan för våra barn och unga, säger Anki Sandberg. Vi tog upp bristerna i kunskap och kompetens hos skolans personal och de…

Jag älskar rörelse! – 5 stycken

…Skriften “Jag älskar rörelse – Den bästa motionen är den som du älskar att göra” vänder sig särskilt till dig som inte tilltalas av idrott och lagsport. Du kan bland annat läsa om DCD och ges tips på hur du kan få in mer rörelse i din vardag. Ladda ner skriften som PDF >> Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Idrott för alla som drivs av Riksförbundet Attention. Av: Riksförbundet Attention 2017    …

Brev till rikspolischefen om antagningsregler

Idag kan personer med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk diagnos inte utbilda sig till poliser. Polisutbildningens antagningskrav innebär ett generellt stopp för personer med våra diagnoser. Det har vi och våra medlemmar reagerat på. Därför har vi skrivit till rikspolischefen och bett om ett möte om antagningskraven. Foto: polisen – Vi anser att en individuell prövning ska tillämpas för alla sökande, även för personer med NPF-diagnos. De h…

Premiär för Egen Styrkas föräldrafilmer

…rar idag fyra nya filmer. I filmerna får vi träffa föräldrar till barn med Autism/Asperger som berättar om sin vardag. Filmerna heter ”Föräldrarna & Förväntningarna”, ”Föräldrarna & De känsliga sinnena”, ”Föräldrarna & Samspelet” och ”Föräldrarna & Att göra världen begriplig”. Filmerna fungerar utmärkt att se för sig själva – men är i första hand tänka att användas tillsammans med Egen Styrkas studiecirkelmaterial. Cirkelmaterialet testkörs nu und…

Missat stöd till anhöriga kostar samhället miljarder

…Många föräldrar till barn med autism upplever stress, går ner i arbetstid eller blir sjukskrivna. Hur mycket kostar det samhället att anhöriga inte får det stöd som de behöver? I Attentions rapport “Till slut tar man slut: En socioekonomisk analys av livssituationen för föräldrar till barn med ASD/Aspergers syndrom” har nationalekonomen Ingvar Nilsson räknat på det….