Sökresultat

Hittade 133 sidor med sökordet "Autism spectra"

Missat stöd till anhöriga kostar samhället miljarder

…Många föräldrar till barn med autism upplever stress, går ner i arbetstid eller blir sjukskrivna. Hur mycket kostar det samhället att anhöriga inte får det stöd som de behöver? I Attentions rapport “Till slut tar man slut: En socioekonomisk analys av livssituationen för föräldrar till barn med ASD/Aspergers syndrom” har nationalekonomen Ingvar Nilsson räknat på det….

“Brist på omdöme och kunskap i fallet Cornelius”

…cerats av Uppdrag granskning, berättar reportern om hur Cornelius, som har autism och fungerar på en treårings nivå, lämnades ensam av personalen, blev fasthållen och nedbrottad – och åtalad för grov misshandel. I det längre reportaget ”Bakom stängda dörrar” berättar Uppdrag gransknings team om allvarliga missförhållanden på grupp- och korttidsboenden i Sverige. Programmet sänds i SVT onsdagen den 31 oktober och finns på SVT Play från och med kloc…

“Så stärker ni både familjer och kontakterna med socialtjänsten”

…för att få till förändringar. – Neuropsykiatriska diagnoser (som ADHD och autism) är osynliga funktionsnedsättningar, det syns inte utanpå att man har NPF i familjen. När kunskapen är för låg får man därför ofta fel hjälp när man söker hjälp. Det är så otroligt många familjer som inte får rätt stöd idag. Kraven på föräldrarna är stora, NPF-kunskapen saknas och frustrationen från handläggare är också stor, säger Elisabeth Gunnars, projektledare fö…

Ny utbildning om NPF – för skolpersonal

…om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö – med fokus på elever med ADHD och autism. Utgångspunkten för vår utbildning är att förutsättningarna för ett väl fungerande arbete i skolan blir bättre när all personal i skolan delar teoretisk grund och har ett gemensamt bemötande av eleverna. Vår kurs fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar…

Remissvar SOU 2018:11 – Om ungdomar som varken arbetar eller studerar

…den här gruppen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Unga med NPF har stora svårigheter att klara skolan med mycket låg måluppfyllelse och anmärkningsvärd hög frånvaro.[1] Förslaget om att utreda förutsättningarna för en sammanhängande barn- och ungdomshälsa för åldersgruppen 0-25 år, är också ett viktigt förslag. Idag finns det brister i elevhälsans arbete, många inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar ha…

Viktigt med insatser för unga vuxna med NPF

…den här gruppen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Unga med NPF har stora svårigheter att klara skolan, med mycket låg måluppfyllelse och anmärkningsvärt hög frånvaro. Att utreda förutsättningarna för en sammanhängande barn- och ungdomshälsa för åldersgruppen 0-25 år, är också ett viktigt förslag, skriver Attention vidare. Idag finns det brister i elevhälsans arbete, många inom gruppen unga som varken arbetar eller…

Vad är NPF?

…I den här skriften kan du läsa om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. Här finns också information om olika relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.   Ladda ner skriften som PDF >>   © Riksförbundet Attention 2018…

Attention var med och anordnade lyckat skolseminarium

…eckling. För en fullsatt åhörarbänk i ABF-huset i Stockholm gav fyra föreläsare med bakgrund inom handledning, utredning och utbildning kring barn med NPF, publiken praktiska tips om hur studiero och goda lärmiljöer kan skapas för alla elever i skolan. Särskilt fokus fanns på elever med ADHD och autism. – Vi är glada över att vi har fått möjlighet till detta samarbete med att sprida kunskap om NPF och hur skolan kan anpassas. Alla elever måste få…

Brev till rikspolischefen om antagningsregler

Idag kan personer med ADHD, autism eller annan neuropsykiatrisk diagnos inte utbilda sig till poliser. Polisutbildningens antagningskrav innebär ett generellt stopp för personer med våra diagnoser. Det har vi och våra medlemmar reagerat på. Därför har vi skrivit till rikspolischefen och bett om ett möte om antagningskraven. Foto: polisen – Vi anser att en individuell prövning ska tillämpas för alla sökande, även för personer med NPF-diagnos. De h…

Hallå där Anna Råde, ny projektledare på Attention!

…nstitutet. På KIND fokuserade hon på barn och ungdomar och forskning kring autism och andra NPF-diagnoser. I projektet samarbetar hon med KIND men även Habilitering & Hälsa i Stockholms Läns Landsting. Varför behövs projektet? – Många barn sitter med på möten men upplever inte att de har möjlighet att säga vad de tänker och känner. De kanske inte kan förstå informationen de får och tror inte att de kan påverka. Detta projekt är tänkt att förmedla…

Paula Tilli

…nt Sverige och Finland och håller föreläsningar. Kommer även delta i World Autism Congress i Kuwait i november 2014. Driver en blogg om Aspergers syndrom på min hemsida www.aspiration.nu Vilken av dina egenskaper är du mest stolt över och varför? Jag är stolt över att jag är en bra lyssnare. Människor vänder sig ofta till mig om de behöver någon att prata med. Det sägs att vi Aspergare skulle sakna empati, men det stämmer inte. Sedan är jag även s…

Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

…under samma tioårsperiod konstanta. – Det innebär att prevalensökningen av autismspektrumstörningar inte speglas av en ökning av autismsymptomen. Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin. Förklaringen till den ökade autismprevalensen kan enligt forskarna sannolikt förklaras med tre faktorer: att de diagnostiska kriterierna har breddats,…

Attention deltog i manifestation för barn i behov

…se över och förbättra stödet till elever med exempelvis Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD, ADD, språkstörning och dyslexi ett angeläget förslag. Det behövs och det snarast! Men i avvaktan på denna finns det en hel del som kan göras här och nu. Där tycker vi att skolan måste börja ta barnens behov på allvar och göra allt de kan för att förbättra skolsituationen. Att lyssna på föräldrarna, använda befintlig teknik på ett bra sätt, a…

Debatt: Barnen som offras i den svenska skolan

…över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi” Det här skriver Jiang Millington, Måns Möller, Malin Holm och Bo Hejlskov Elvén, Attentions Anki Sandberg med flera i en nyligen publicerad debattartikel på svt opinion. Oförståelsen för de osynliga funktionsnedsättningarna gör barnen utsatta, både för vuxnas orimliga krav och för andra elevers negativa reaktioner på att barn med…

Debatt: Lyssna på oss ungdomar

…vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med ADHD, autism, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser. Det framgår i intervjustudien Lyssna på oss ungdomar som organisationen Hjärnkoll och nätverket NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, har genomfört bland unga mellan 12 och 19 år. Intervjuerna visar att det finns stora brister i ungas inflytande och delaktighet i stödinsatserna från samhället. Detta bekräftas äv…