Sökresultat

Hittade 116 sidor med sökordet "Autism spectra"

Barn med ADHD mer utsatta för brott

Forskaren Katrin Lainpelto har i sin forskning sett att barn med autism, ADHD och intellektuella funktionsnedsättningar är mer utsatta för brott än andra barn. Dessutom bedöms deras uppgifter inte som lika trovärdiga och färre gärningspersoner döms. På statskoll.se kan man läsa mer om Lainpeltos forskning. Hon har bland annat undersökt alla inkomna anmälningar till två slumpvist utvalda polisdistrikt i Stockholm 2013. Barn med NPF var utsatta i 1…

Insatser man kan söka via LSS

…m alltid har fast personal och som ska klara av behovet av stöd DAGLIG VERKSAMHET De som är i yrkesverksam ålder och har funktionsnedsättning (personer med utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder) kan få sysselsättning vid dagcenter eller andra anpassade arbetsplatser….

Lagen om stöd och service, LSS

…och bedöms tillhöra LSS: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter hjärnskada i vuxen ålder. Personer med andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen Lagen omfattar föräldrar som har barn med Asperger/AST. De har rätt att ansöka om de speciella insatser som…

Serena

…möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden när man har Aspergers syndrom? Tillsammans med många kloka autister skriver jag just nu en bok om detta. Boken handlar om autistisk inifrån kunskap dvs om autisters samlade kunskap om autism. Med hjälp av sådan konkret kunskap blir det enklare för autister att förstå sig själva och för arbetsgivare att förstå hur de kan förbättra sin arbetsmiljö. Detta tror jag bidrar till att arbetsmöjligheterna för a…

Så här! Få skolan att funka

Så här! Få skolan att funka handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola s…

Lärare ska bli bättre på stöd till elever 

…ngsminister Gustav Fridolin att elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och asperger inte får det stöd de behöver. Många föräldrar säger att det inte finns den miljö i skolan som krävs för att möta de här eleverna, säger Fridolin. Därför ska nästa nationella skolutvecklingsprogram inriktas mot dessa problem. Det räcker enligt Fridolin inte med regeringens satsning på fler specialpedagoger. De vanliga lärarnas kompetens när det gäller ele…

Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

…under samma tioårsperiod konstanta. – Det innebär att prevalensökningen av autismspektrumstörningar inte speglas av en ökning av autismsymptomen. Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin. Förklaringen till den ökade autismprevalensen kan enligt forskarna sannolikt förklaras med tre faktorer: att de diagnostiska kriterierna har breddats,…

Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

…under samma tioårsperiod konstanta. – Det innebär att prevalensökningen av autismspektrumstörningar inte speglas av en ökning av autismsymptomen. Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin. Förklaringen till den ökade autismprevalensen kan enligt forskarna sannolikt förklaras med tre faktorer: att de diagnostiska kriterierna har breddats,…

Skolor får kritik för frånvarande elever

…ll att kunskapen är så låg om elever som är borta från skolan. – Vi tror till exempel att det är lika många pojkar som flickor, och att drygt hälften har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Men inte ens det vet vi säkert och det är ett mycket stort problem. Kunskapen påverkar vilken hjälp man sätter in, och hur tidigt man gör det. LÄS ARTIKELN I SIN HELHET PÅ DN. se >>…

Hög ljudnivå i klassrummen drabbar elever med NPF hårt

…ljö som är bra för alla elever och speciellt för dessa barn inom ADHD- och autismspektrat är det viktigt att få en så bullerfri och bra miljö som möjligt så att de kan fokusera på att lära sig. Thomas trycker också på att det behövs en skolmiljö som är mer flexibel där eleverna till exempel kan få vistas i mindre rum eller sammanhang när de behöver det. Föräldern Rikard Öberg vars son har autism berättar också i intervjun om hur bullret påverkar h…

Bläckfiskmamman  

…er. Någon som säger ”Vi börjar här – kom igen!” Yngste sonen, som även har autism med utåtagerande beteende, behöver punktmarkeras hela tiden. –Som förälder behöver du vara en säck på hans rygg som alltid är nära och i ständig beredskap att förvandla dig till en mänsklig bläckfisk med åtta armar. Heltid blev deltid Föräldraskapet har genomgått olika faser. Just nu är läget stabilt, men hon minns spädbarnsåren. – Barnen var aktiva på natten och all…