Sökresultat

Hittade 119 sidor med sökordet "Tourett"

ARTIKEL: När kroppen helt plötsligt stänger av

…sitt arbete och så även i hemmet. Sonen Emil, 14 år – som har Asperger och Tourette – har stora behov av stöd för att få ihop livet. – Vi har alltid förstått att det var något fantastiskt och speciellt med Emil, men också något som krävde enormt mycket av oss föräldrar. Inte minst alla kontakter vi skulle hålla i men också det ständiga arbetet i vardagen, säger Jenny. Hon menar också att den gnagande oron man ofta känner för sitt barn med NPF är e…

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

…ngskassa. Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor och vi vill därför framföra följande synpunkter. Övergripande synpunkter Målet med arbetsmarknadspolitiken är att skapa en varaktig högre sysselsättning och lägre arbe…

Gör en värdefull insats och besvara Attentions skolenkät

…ykiatriska funktionsnedsättningar omfattar ADHD, Autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på hemsidan. Enkäten är också en del av skolkampanjen ”Eleven är inte problemet” som riksförbundet och våra lokala föreningar bedriver v 43 och 44. Sista svarsdag på enkäten är den 18 oktober. H…

Debatt: Nu behövs en storsatsning på elever med NPF

…essa elever behöver. Var fjortonde elev uppskattas ha en diagnos som ADHD, Tourettes syndrom, autism-spektrumtillstånd där Aspergers syndrom ingår. Det innebär att två till tre elever per klass har svårigheter som ofta inte syns på ytan, men som gör att de är i behov av särskilt stöd. Ytterligare många elever har liknande svårigheter utan att ha en diagnos. NPF kan till exempel innebära koncentrations- och uppmärksamhetsproblem, eller svårigheter…

Jobbportalen

…Alla har rätt till ett fungerande arbetsliv Här kan du med ADHD, ASD/Asperger, Tourette eller språkstörning få tips och råd, samt ta del av andras berättelser. Du som arbetsgivare kan också lära dig mer om diagnoserna, samt också få råd och stöd i hur du kan stötta anställda med dessa diagnoser….

Lär dig mer om NPF

…Kunskap om NPF kan göra enorm skillnad En av de stora utmaningarna Attentions målgrupper stöter på arbetsplatser är brist på kunskap och förståelse – både från arbetskamrater och chefer.´Därför har vi här valt att samla fakta om de olika diagnoserna på den här sidan. Innehållet är taget från Attentions webbsida och länkarna öppnas i nya fönster när du klickar nedan….

Vi har NPF på jobbet

…Vi har NPF på jobbet Hur är det att ha ADHD, Asperger, Tourette eller Språkstörning på jobbet? På den här sidan har vi samlat berättelser om personer med NPF som har hamnat på rätt arbetsplats. Arbetsplatser där de kan växa och utvecklas utefter deras individuella behov….

Debatt: Sluta ha förutfattade meningar om ADHD

…ådan värld drar man alla med samma diagnos över en och samma kam. Alla med Tourette säger fula ord, alla med Asperger är nördar, alla med ADHD kastar sig ut i äventyr etc. I själva verket är vi ju alla komplexa individer med unika personlighetsdrag, intressen, drömmar, idéer, talanger och förmågor. När var och en respekteras och bemöts utifrån detta kan vi alla få blomma ut. Då finns det en plats för var och en av oss i skolan, arbetlivet och blan…

Vill du vara med i vårt ungdomsmagasin?

…fyra ungdomsreportrar som vill skriva för tidningen. Projektet Barns Röst producerar just nu ett tidningsmagasin – riktat till barn och unga med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi söker barn och unga (10-16 år) med ASD/Asperger, Tourette, Språkstörning eller ADHD som vill vara med och bli intervjuade. Vi söker också efter fyra ungdomsreportrar som kan tänka sig att göra vissa av reportagen, med vår hjälp. Låter det kul? Mejla linn…

Lyft fram styrkorna och ge stöd åt arbetsgivare – då kan fler personer med NPF få arbete

…Enkäten genomfördes av Riksförbundet Attention i samarbete med Trygg Hansa och riktades till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, ASD/Asperger, Tourettes syndrom och språkstörning i åldern 18 år och uppåt. Den genomfördes 27 maj – 7 juni 2016 och besvarades av 700 personer.  …

men Hallå!

…en Hallå! handlar om att vara barn och ha NPF – alltså ADHD, ASD/Asperger, Tourette eller språkstörning. En stor del av innehållet är gjort av eller tillsammans med barn med NPF. Vi skriver om utredningar, diagnoser och vilka rättigheter du som barn har inom vården. Men också om kompisar och hur man kan göra när man ska berätta för andra om sin diagnos. men Hallå! är gjord av projektet Barns röst, som jobbar för att barn ska få vara med och bestäm…

men Hallå! – 10 stycken

…en Hallå! handlar om att vara barn och ha NPF – alltså ADHD, ASD/Asperger, Tourette eller språkstörning. En stor del av innehållet är gjort av eller tillsammans med barn med NPF. Vi skriver om utredningar, diagnoser och vilka rättigheter du som barn har inom vården. Men också om kompisar och hur man kan göra när man ska berätta för andra om sin diagnos. men Hallå! är gjord av projektet Barns röst, som jobbar för att barn ska få vara med och bestäm…

Enkät: Hur ser skolsituationen ut för ditt barn?

…st. Med NPF avses här ADHD/ADD, Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Har du flera barn med NPF går det bra att svara för alla barnen. Fyll då i en enkät för varje barn. Det är viktigt att inte flera enkäter fylls i för samma barn. Resultatet kommer att användas i Almedalen Denna enkät har tagits fram tillsammans med Trygg-Hansa. Resultaten kommer att användas i vårt påverkansarbete för att skapa förändrin…

Om oss

…unktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, ASD (diagnoser inom autismspektrat), Tourettes syndrom, kommunikationsstörningar (störd språkutveckling), specifika inlärningssvårigheter (lässvårigheter, skrivsvårigheter, räknesvårigheter), intellektuella funktionsnedsättningar (psykisk utvecklingsstörning). Se anpassad uppdragsutbildning nedan. Våra utbildningar kombinerar teori och praktik och våra föreläsare är allt från erfarna läkare, psykologer, specia…