Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Attention välkomnar regeringens förslag om ökad kompetens om NPF i lärarutbildningen

…terna i skolans bemötande och kunskap om NPF. Barn med NPF slås idag ut ur skolan på grund av bristande tillgänglighet, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Förslaget om ökad kompetens om NPF i lärarutbildningarna är ett steg mot Attentions mål om en skola som ser olikheter som tillgångar och där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Läs regeringens förslag här>>…

Elever med autism och adhd fråntas sin skolgång

…handlingsplan – för att få tillbaka elever med problematisk frånvaro till skolan. Här måste samhällets alla aktörer samverka för att säkerställa barnens rätt till utbildning. Barn med autism och adhd slås ut från skolan och står utan någon framtid. Risken är hög att de blir ännu fler nu. Det är ovärdigt ett land där politikerna säger sig värna mänskliga rättigheter och där likvärdigheten är ett honnörsord. Det kommunerna nu sparar in i ett kortsi…

Attentions intervju med Katja Troell, projektledare för Limboland – en dramaserie om NPF

…r du att serien kan påverka beslutsfattare/viktiga aktörer inom exempelvis skolan och vården när de får se ”bakom kulisserna” i en NPF-familj? Det hoppas vi så klart på. Noah – som spelar William i serien och som själv fick diagnosen ADHD för tre år sedan – kommer till exempel visa serien i klassrummet för sina kamrater och lärare så att de ska förstå hur han har det då och då. Det borde även fungera för andra aktörer inom vård och skola. Finns de…

Avslutade projekt

…ojektet Skolprojektet Projektet resulterade i en kunskapsbank inom området skola för elever med NPF och/eller särskilda behov. Mer om projektet   Tjejgrupper Projektet arrangerade träffar för tjejer med ADHD där deltagarna kunde dela erfarenheter om att vara tjej med NPF. Mer om projektet Jämställdhetsprojektet Syftet med projektet var att stärka unga kvinnor med ADHD genom att sprida information, hålla träffar och skapa nätverk. Mer om projektet…

Medlemsberättelse: “Jag skulle vilja byta huvud för en dag”

…edsen. Räddningen blev innebandyn. Den hjälpte mig att få bort tankarna på skolan. I sexan började jag i Kunskapsskolan var det bra i början, men ganska snart började problem uppstå även där eftersom vi bytte lärare så ofta, på ett år fick vi fyra lärare och för mig var det jobbigt för jag är dålig på att hantera förändringar. Sommaren mellan sexan och sjuan fick jag göra en utredning. Mina föräldrar hade länge misstänkt att jag hade en diagnos, r…

Medlemsberättelse: “Jag skulle vilja byta huvud för en dag”

…edsen. Räddningen blev innebandyn. Den hjälpte mig att få bort tankarna på skolan. I sexan började jag i Kunskapsskolan var det bra i början, men ganska snart började problem uppstå även där eftersom vi bytte lärare så ofta, på ett år fick vi fyra lärare och för mig var det jobbigt för jag är dålig på att hantera förändringar. Sommaren mellan sexan och sjuan fick jag göra en utredning. Mina föräldrar hade länge misstänkt att jag hade en diagnos, r…

Medlemsberättelser

…och vi har därför samlat våra medlemmars berättelser för att sprida kunskap om hur det är att leva med NPF i dagens Sverige, och ena våra röster till en röst för tillsammans kan vi göra skillnad!  …

Projekt

…Projekt En stor del av vårt arbete bedrivs i projektform. Projekten ger oss möjlighet att fokusera på specifika målgrupper och aktuella samhällsfrågor….

“Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga”

…Sveriges anhöriga ”går på knäna” i kampen för stöd och insatser inom vård, skola och omsorg. Men när det i måndags stod klart att en sådan strategi endast ska gälla anhöriga som vårdar äldre, satte vi kaffet i vrångstrupen. Att satsa på äldre är viktigt och välkommet, men att i en anhörigstrategi utesluta anhöriga som stödjer och vårdar sina barn, unga som vuxna, med funktionsnedsättning är helt orimligt. Samråd förgäves Har inte regeringen förstå…

Attention deltog på MP Skånes utbildningsdag

…tiska ombudsman Annica Nilsson lyfte särskilt skolans roll, behovet av att skola, vård och socialtjänst etablerar samverkan samt vikten av att utredning och behandling hänger. – Ifall skolan tidigt skulle möta dessa barns behov, skulle den psykiska ohälsan minska. Detsamma gäller dagens svårigheter att få stöd och hjälp av vården. Såväl bristerna i skolan som de långa köerna till BUP bidrar till ökad psykisk ohälsa och utvecklandet av tilläggsdiag…

Stöd i lokalt påverkansarbete

…sitter ovärderlig kunskap och erfarenhet att lösa problem inom områden som skola, fritid, arbetsliv, socialtjänst och vård. Vi ska ha en tilltro till vår förmåga. Det kan vara lätt att tro att påverkansarbete är svårt, stelt och lite allvarsamt. Ni kanske i er lokalförening känner att det inte är något för just er. Faktum är att ni troligtvis ägnar er åt just påverkansarbete utan att ni ens tänker på det. Tänk på hur mycket ni påverkar via alla mö…

Attention: Elever med adhd och autism våndas inför skolstart

…lräcklig kompetens om NPF, den personal som ska stå för expertkunskaperna. Skolans brist på anpassningar för dessa elever leder inte bara till sänkta betyg och ovilja att gå till skolan, utan även till sämre självkänsla och psykisk ohälsa. Föräldrarna beskriver i sina svar till oss att barnet har tappat förtroendet för skolan, upplever undervisningen som meningslös, inte orkar med fler misslyckanden och får ett alltmer utagerande beteende ju närma…

Beslut om framtiden fattades på årets förbundsstämma

…Vi ska också arbeta för att barn med NPF ska få bättre stöd och hjälp. Att skolan blir tillgänglig för alla och anpassad efter barnens behov, att barn och ungdomspsykiatrin utökas och att elevhälsan får nödvändiga kunskaper om NPF. – Många av de barn som sitter hemma för att de har för mycket ångest för att gå till skolan har NPF-diagnoser. Det är jätteviktigt att de här barnen och deras familjer får det stöd de behöver, sa Attentions vice ordföra…

Tidningen Attention

Tidningen Attention Medlemstidningen Attention är helt inriktad på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi skriver om det som händer inom skolvärlden, psykiatri, socialtjänst, kriminalvård, forskningen, arbetslivet och hjälpmedelsområdet. Tipsa gärna redaktionen om spännande personer att intervjua eller annat som vi borde skriva om. Bli årsprenumerant Genom att bli medlem i Attention så får man en årsprenumeration på Tidningen Attention. Du…

Skolgårdsläraren vill se fler rastaktivister

…a för ett guldkort. Överlämnandet av guldkort sker i högtidliga former vid skolavslutningen. Vilma och Saga har guldkort och har valt att fortsätta jobba även denna termin. De går i femman och jobbar i boden en fast veckodag. – Det är kul med ansvar, säger Saga och tycker att det är lite som att stå i en kiosk. – Rasterna är roliga, tycker Vilma och menar att det finns något för alla. Det är som en buffé med aktiviteter. Det är bra stämning mellan…