Pressmeddelanden

”Mitt liv med ADHD” – filmer om att vara ung och ha ADHD

Riksförbundet Attention lanserar tre korta filmer om att ha ADHD. Filmerna är skapade av Anneli, Georgios och Jolinn, tre unga vuxna som själva har ADHD eller ADD. De tar upp...

Livfulla informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette

Riksförbundet Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips...

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Nyligen genomförde Attention en körkortsundersökning om hur medlemmar med egen diagnos uppfattar sig som bilförare och vilket stöd de behöver i trafikundervisningen. Enkäten vände sig till de med körkort och...

Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

Riksrevision har i dagarna kommit ut med rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” som visar på det bristande anhörigstödet i landets kommuner. Riksrevisionen skriver i sin rapport att stödet till anhöriga...

Årets ljuspris till Hjärnkollambassadörerna

Mer än 300 personer runtom i landet är engagerade som ambassadörer i kampanjen Hjärnkoll. Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att...

Bristande stöd får konsekvenser: “Hon har tappat motivationen”

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar...

Stor samhällskostnad att inte ge elever rätt stöd

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar att...

Attention bekräftar Sveriges Radios bild: Stöd till elever med särskilda behov uteblir ofta

Riksförbundet Attention genomförde under november en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar att...

Otillräckliga besked av Lotta Edholm

I en debattartikel i Dagens Nyheter 19 september 2013 backar skolborgarrådet Lotta Edholm om neddragningarna på resursskolorna i Stockholm. Tidigare utlovade Edholm sänkningar från 320 till 200 miljoner under de...

Attention kräver likvärdig vård över hela Sverige

Köerna för att få göra en neuropsykiatrisk utredning ringlar sig långa i flera landsting. Och i vissa landsting får grupper inte ens stå i kön eftersom de inte uppfyller landstingens...

ADHD mediciner hjälper många till en dräglig vardag

Förskrivningen av medicin mot ADHD har ökat på senare är, vilket är en följd av att allt fler utreds för diagnosen ADHD. Nu kommer en rapport från Socialstyrelsen som visar...

Riksförbundet ger ut bilagan Körkortskoll

I dagarna skickar Riksförbundet Attention ut bilagan Körkortskoll tillsammans med förbundets medlemstidning !Attention. Bilagan är ett försök att reda ut vad som egentligen gäller när man har en neuropsykiatrisk diagnos...

Anhöriga till unga vuxna med ADHD vittnar om stora stödbehov

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning riktad till anhöriga till unga vuxna med ADHD. Enkäten ger en tydlig bild av att det behövs ökade satsningar för stöd i vardagen för...

Ny bok skildrar unga med NPF

Vad händer om man låter en grupp ungdomar med NPF testa fritidsaktiviteter tillsammans? Attentions Ungdomsprojekt har sammanfattat tre års framgångsrik verksamhet i form av tio personliga berättelser. I PORTRÄTTBOKEN möter...

Allt är en kamp för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under augusti och september genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om skolsituationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Gensvaret var enormt, drygt 900 personer svarade på enkäten....