Pressmeddelanden

Upptäck fördelarna med mångfald och inkludering på konferensen ”Mångfald & Företagande”

Måndagen den 10 november kl 12-17 samlar vi näringsliv, politiker, entreprenörer och personer med funktionsnedsättning i Bonnierhuset i Stockholm. Dagens fokus är fördelarna med mångfald på arbetsplatsen och möjligheter för...

Attention låter elever prata om NPF

Många ungdomar med NPF efterfrågar större kunskap om sina funktionsnedsättningar i skolan. Därför låter Attention eleverna själva berätta om sin situation i tre kortfilmer. Nu har vi släppt den första...

Attention bekräftar resultaten i Skolinspektionens ADHD-granskning

Skolinspektionen släpper idag nyheten om sin granskning av skolsituationen för elever med ADHD. Rapporten bidrar till ökad kunskap om hur elever med ADHD klarar sin skolgång, och visar på de...

Svårt att få tag på mediciner trots fler apotek

För fem år sedan avreglerades apoteken. Motivet var ökad service och tillgänglighet. Med facit i hand kan vi konstatera att så inte blev fallet. Det visar en ny undersökning från...

Högkostnadsskyddet för ADHD-läkemedel omprövas

TLV har omprövat subventionen av ADHD-läkemedel. Läkemedlen blir kvar i inom högkostnadsskyddet med några förändringar. Priserna på de dyrare metylfenidatpreparaten har sänkts och får därför vara kvar i högkostnadsskyddet med...

Brist på samordning pressar föräldrar till barn med NPF

Fackförbundet Kommunals rapport ”Lapptäcke utan sömmar – om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga” belyser ett viktigt problem när det gäller anhörigas situation. Deras rapport visar hur...

Attention tar fram skolplattform

Riksförbundet Attention har arbetat fram en skolplattform med hjälp av ledamöter i förbundsstyrelsen och forskare inom specialpedagogiken. Tanken är att skolplattformen ska fungera som ett stöd för den egna organisationen...

”Mitt liv med ADHD” – filmer om att vara ung och ha ADHD

Riksförbundet Attention lanserar tre korta filmer om att ha ADHD. Filmerna är skapade av Anneli, Georgios och Jolinn, tre unga vuxna som själva har ADHD eller ADD. De tar upp...

Livfulla informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette

Riksförbundet Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till barn i lågstadieåldern. Broschyrerna är baserade på barns egna upplevelser och innehåller citat och tips...

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Nyligen genomförde Attention en körkortsundersökning om hur medlemmar med egen diagnos uppfattar sig som bilförare och vilket stöd de behöver i trafikundervisningen. Enkäten vände sig till de med körkort och...

Sjuk av föräldraskapet på grund av bristande stöd

Riksrevision har i dagarna kommit ut med rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” som visar på det bristande anhörigstödet i landets kommuner. Riksrevisionen skriver i sin rapport att stödet till anhöriga...

Årets ljuspris till Hjärnkollambassadörerna

Mer än 300 personer runtom i landet är engagerade som ambassadörer i kampanjen Hjärnkoll. Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att...

Bristande stöd får konsekvenser: “Hon har tappat motivationen”

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar...

Stor samhällskostnad att inte ge elever rätt stöd

Under november i år genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar att...

Attention bekräftar Sveriges Radios bild: Stöd till elever med särskilda behov uteblir ofta

Riksförbundet Attention genomförde under november en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolåldern. Gensvaret var enormt, drygt 2000 personer svarade på enkäten. Svaren visar att...