Goda exempel- Få det att funka för elever med NPF i skolan

Böcker och skrifter

Skriften är ett inspirationsmaterial för personal som möter elever med NPF i sitt arbete. Den innehåller goda exempel på hur man kan arbeta för en NPF-vänlig skolmiljö.

Redaktörer: Nina Norén och Karin Forsberg

Ladda ner skriften som PDF >>

Dela