Med Asperger på jobbet-bli en bättre chef och kollega

Böcker och skrifter

Skriften ger kunskap om diagnosen Aspergers syndrom/AST kopplat till arbetslivet. Den förmedlar både fakta och ger praktiska tips på hur du som arbetsgivare eller kollega med små medel kan plocka fram personers styrkor och resurser till att skapa en mer utvecklande arbetssituation.

Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Vägar till jobb som drivs av Riksförbundet Attention. Läs mer om projektet Vägar till jobb >>

Av: Riksförbundet Attention 2015
Redaktör: Emma Nilsson
Skribenter: Sara Bergkvist Månsson, Emma Nilsson och Ingela Halvarsson
Layout och grafisk form: Lovisa Schiller
Illustration: Sara Eriksson/Dunderbullen

Ladda ner skriften här >>

Dela