Vad är NPF?

Böcker och skrifter

I den här skriften kan du läsa om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD, ASD, Tourettes syndrom och tal- och språkstörning. Här finns också information om olika relaterade tillstånd som dyslexi, dyskalkyli och DCD.

 

Ladda ner skriften som PDF >>

 

© Riksförbundet Attention 2018

Dela