Rättigheter

För dig som vill veta mer om dina rättigheter som placerad

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Barnombudsmannen arbetar generellt för barn och ungas rättigheter i samhället. Barnombudsmannen får inte överpröva andra myndigheters beslut. Med de kan informera om vilka regler som gäller och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Växeltelefon: 08-692 29 50
Telefon för dig under 18: 020-23 10 10
Mejl: info@barnombudsmannen.se
https://www.barnombudsmannen.se/om-webbplatsen/kontakta-oss/

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få tillgång till rätt hjälp av samhället. Det gör Barnrättsbyrrån genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter. Barnrrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga som befinner sig i Stockholm och Umeå regionen.

https://barnrattsbyran.se/behover-du-hjalp/

DO, Diskrimineringsombudsmannen

DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter. DO:s uppdrag är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter som har samband med funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Om du har blivit diskrimenerad så kan du anmäla till DO.

Telefon: 08-120 20 700
Mejl:
https://www.do.se

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Till barn- och ungdomslinjen kan du som är under 21 år ringa och skriva för att:

  • Fråga om dina rättigheter.
  • Berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Telefon: 020-120 06 06
https://www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-och-unga/

Koll på soc

Infosida om vilken hjälp som finns att få när det är jobbigt hemma, du inte mår bra och hur socialtjänsten kan hjälpa dig.

http://www.kollpasoc.se

Råd och stöd

Stödlinjer, chatt och länkar för dig som är placerad och mår dåligt, har svårt i dina sociala relationer eller bara behöver stöd från någon vuxen.

BRIS för barn

BRIS, Barnens rätt i samhället, stödjer barn som far illa. Du kan ringa, mejla eller chatta. Du behöver inte säga vem du är och det är kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år.

Telefon: 116 111
Mer information finns på bris.se.

Brottsofferjouren – Unga brottsoffer

Brottsofferjouren kan ge dig stöd, råd och information om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller känner någon som har utsatts för ett brott. Brottet behöver inte vara anmält och du kan vara anonym. Brottsofferjouren har en särskild verksamhet för unga mellan 12 och 25 år.

Telefon: 0200-21 20 19
Mer information finns på ungaboj.se.

BUP.se

Här finns frågor och svar om allt möjligt som rör barn och ungdomar, och du kan ställa frågor till experter.

Mer information finns på https://www.bup.se

Ecpats stödlinje för barn och unga

Här kan du prata om allt som har med sexuella kränkningar, hot eller övergrepp att göra. Det kan till exempel vara något som har hänt dig eller en kompis på nätet eller i verkliga livet. De som svarar har kunskap och erfarenhet och kan ge dig råd och stöd. Du kan även få hjälp att anmäla någon eller något, om du vill det. Du kan även mejla, och få svar inom två dagar.

Telefon: 020-112 100
För mer information, besök ecpat/stödlinjen

Ellencentret

För dig mellan 15 och 25 år och har erfarenhet av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad “sugardejting”, eller att bli såld av andra. Här får du gratis hjälp och stöd, oavsett kön eller könsidentitet. Chatt torsdagar 17.00-19.00.

http://www.ellencentret.se

Friends

Här kan du få råd och stöd om du blir mobbad eller känner dig otrygg i skolan. De som svarar är vana att prata med barn och unga, och har stor kunskap om mobbning och barns rättigheter. Du kan antingen ringa, mejla eller chatta.

Telefon: 08-545 519 90
Mer information finns på friends.se

Frisk och fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Du som är närstående eller själv har en ätstörning kan kontakta den rikstäckande föreningen Frisk och fri. Föreningen drivs av personer med egen erfarenhet, och har flera lokala avdelningar runt om i landet. Du kan nå dem via chatt, mejl eller telefon.

Du som själv behöver stöd, ring 020-20 80 18
Du som är närstående, ring 0200-12 50 85
Mer information finns på friskfri.se.

Storasyster

Storasyster erbjuder stöd till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi finns här för dig och vi lyssnar gärna. Du kan alltid vara anonym och vi har tystnadslöfte. Till oss kan du som är 13 år och uppåt vända dig, oavsett könsidentitet.

Webbadress: www.storasyster.org

Föreningen Tilia

Tilia är en ideell förening som vill motverka psykisk ohälsa hos dig som är ung. Föreningen erbjuder bland annat stöd på chatt och mejl för dig som är under 30 år. De som svarar är själva unga. Du kan vara anonym om du vill, och det du berättar kommer inte att föras vidare om du själv inte vill det.

Mer information finns på föreningen Tilia.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour där barn och ungdomar upp till 25 år kan chatta anonymt om vad som helst.

Mer information finns på jourhavandekomp.se.

Killfrågor

På Killfrågor.se kan du som känner dig som kille chatta anonymt när du behöver någon som lyssnar, stöttar och peppar. Du kan prata om vad du vill. De som svarar är vuxna volontärer som har fått utbildning för att jobba med uppdraget.

Chatten och mer information finns på killfragor.se.

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med att stödja ungdomar som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.
Vänder sig till ungdomar, 13–19 år, från hela Sverige.

Hos Maskrosbarn kan du som ungdom delta och få stöd på många olika sätt.

Mer information finns på https://maskrosbarn.org/ 

Mind

Självmordslinjen Mind är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når Mind via telefon, chatt eller mail. Mind har öppet kl. 06-24 varje dag.

Telefon: 90101
Mer information finns på http://www.mind.se

Rädda Barnens stödchatt för barn och unga

Anonym stödchatt för dig som är barn eller ung och är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Chatten finns för dig som känner att du inte får bestämma över ditt liv och din framtid. De som svarar har tystnadsplikt, vilket innebär att allt som det skrivs och pratas om i chatten inte får föras vidare.

Mer information finns på dinarättigheter.se.

SHEDO

Föreningen SHEDO stödjer dig som har ätstörningar eller självskadebeteende. Du kan kontakta dem på en särskild jourmejl eller chatt. De som svarar har egna erfarenheter av ätstörningar eller självskadebeteende, men mår bra idag. Här finns även möjlighet att diskutera med andra i ett slutet diskussionsforum. Ett särskilt forum finns även för dig som är närstående.

Mer information finns på shedo.se.

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Terrafem driver den enda rikstäckande jourtelefonen för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund.

Telefon: 020- 52 10 10.
Mer information finns på terrafem.org

Tjejjourer, transjourer och ungdomsjourer

Tjejjouren.se är en portal ut till landets 60 jourer för unga. På Tjejjouren.se kan du komma i kontakt med en tjejjour, transjour eller ungdomsjour. Du kan få stöd via chatt, mejl och telefon.

Mer information finns på tjejjouren.se.

Trygga Barnen

Trygga Barnen har en chatt, stödtelefon och aktiviteter. Alla upp till 25 år kan kontakta Trygga Barnen oavsett vart du kommer ifrån, din religion, vilket kön du känner dig som, din sexuella läggning, om du har funktionsvariationer eller vilka problem och tankar du än bär på. Du behöver inte alltid veta exakt vad problemet är för att kontakta Trygga Barnen, det räcker att det är något som känns fel som har med din familj eller din hemsituation att göra.
Mer information finns på https://www.tryggabarnen.org/vem-kan-ska-std

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På umo.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Mer information finns på http://www.umo.se

Unga Lukas

Här kan du som är ung vuxen chatta om livet, relationer och hur du mår. Alla tankar och känslor är välkomna. De som svarar är vuxna med kunskap och erfarenhet av att ge samtalsstöd. Du kan också mejla.

Mer information finns på Unga Lukas. Där finns även kunskap och inspiration om psykisk hälsa och vad du kan göra för att må bättre.

Ungarelationer.se

Den här verksamheten drivs av stiftelsen 1000 möjligheter och riktar sig till dig som är upp till 20 år och blir utsatt för våld i din relation. Även för dig som känner någon som blir utsatt eller själv utsätter någon. Chatten är öppen varje kväll kl 20-22.

Mer information finns på ungarelationer.se.

Youmo

Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.

På Youmo kan du se bilder och filmer och läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska. Du kan också hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges ungdomsmottagningar.

Mer information finns på https://www.youmo.se/

 


Dela detta: