Sökresultat

Hittade 118 sidor med sökordet "Autism spectra"

Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost

…t som man kan äta är en del av de anpassningar och stöd som många barn med autism (och ADHD) behöver för att fungera över hela skoldagen. Att inte få eller kunna äta skolmaten minskar starkt barnets förmåga att orka med sin skolgång, vilket är nog så svårt för många barn med autism (och ADHD). Bristande anpassningar i skolsituationen leder redan idag till hög skolfrånvaro och låg måluppfyllelse något som riskerar att försämras utan en fungerande m…

Leva nära NPF

…Att leva nära NPF De svårigheter som personer med NPF syns sällan utanpå. Familjer som lever med NPF möter därför ofta en oförstående omgivning. Det kan bli väldigt ensamt och isolerat. Hela familjen stöter på utmaningar i vardagslivet och relationer mellan syskonen och föräldrar kan bli extra ansträngt. På den här sidan hoppas vi kunna bidra med olika typer av tips och råd från både andra anhöriga och personer inom professionen.  …

Pris till Christopher Gillberg för banbrytande AST-forskning

…ycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumtillstånd (AST). – På 1970-talet var Autism ett föga uppmärksammat problem som ansågs mycket sällsynt. I Göteborg visade vi redan i början av 1980-talet att autism var ganska vanligt; idag talar man om att drygt en procent av alla barn har den typiska problemkonstellationen av stora sociala kommunikationsproblem och extremt begränsad beteenderepertoar”, säger…

ASD/Aspergers syndrom

…älla. Forskare har funnit att det inte finns vetenskapligt stöd för att de autismdiagnoser som finns idag, verkligen är olika tillstånd/diagnoser. Istället tänker man nu att det rör sig om samma svårigheter och att allt ryms inom begreppet Autism, men att olika individer fungerar olika inom detta spektrum. När samlingsdiagnosen ASD ställs så ska följande alltid specificeras: Om diagnosen är med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättnin…

Enkätstudie: Erfarenheter och stigmatisering vid NPF & psykisk ohälsa

…kiatriska diagnoser? Har du eller ditt barn diagnostiserats med ADHD eller autism för mer än 6 månader sedan? Vill du bidra till att personer med neuropsykiatriska diagnoser får ett bättre bemötande och förståelse? I denna enkätstudie undersöker vi i vilken utsträckning personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sig stigmatiserade (negativt särbehandlade) på grund av sin diagnos. Studien syftar till att öka förståelsen för hur…

Omedelbara åtgärder krävs mot hemmasittandet

…arit akut kan vi från intresseorganisationerna än en gång bekräfta. Enligt Autism– och Aspergerförbundets skolenkät 2018 hade 52 procent av barnen med autism regelbunden frånvaro i olika grad av orsaker som går att härleda tillbaka till brister i skolan. Enkäten visar dessutom att frånvaron ökar och går allt längre ner i åldrarna. Även Riksförbundet Attentions senaste skolenkät visar på det mycket allvarliga läget, både gällande frånvaro och brist…

Världsautismdagen den 2 april

…och förmågor som finns hos personer med autism. På KIND (Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar) bedrivs intressant forskning om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. KIND: s forskning om autism

Skola och socialtjänst sviker barn med NPF

…ktionsnedsättningar (NPF) som ADHD och autism kan inte annat än instämma i Autism– och Aspergerförbundets artikel ”Barn med autism far illa i tvångsvården”. Det gäller också barn med annan NPF som ADHD. Barn med NPF är kraftigt överrepresenterade bland placerade barn. I en ny undersökning från Socialstyrelsen genomförd vid SiS hade mer än varannan flicka och 39 procent av pojkarna som deltog, en fastställd ADHD-diagnos. En rapport från 2014 (Socia…

Samhällets beslutsfattare måste agera för barn som Liam

…problematik. Helt utan de förberedelser som är så viktiga för personer med autism, till en plats där kompetensen kring autism och psykiatrisk problematik inte är fullgod. Liam har nu flyttats runt 18 gånger. – Samhällets beslutsfattare måste agera för barn med NPF. Nu handlar det om ansträngningar att ordna så att kunskap finns på skolorna, hos socialtjänsten men också hos SiS så länge som barnen finns hos dem. Det är inte värdigt Sverige att beha…

Bra förslag i utredningen “God och nära vård” anser Attention

…es över. Gällande intyg för specialkost är det mycket vanligt att barn med autism och ADHD äter selektivt som konsekvens av sin funktionsnedsättning. Barnen kan vara sensoriskt överkänsliga och ha förstärkt smak och luktsinne vilket omöjliggör viss mat. Många gånger äter barnen en viss repertoar av mat då de dels har svårt för att pröva nytt. Barnen kan ha mycket svårt för förändringar och är starkt rutinberoende och vill därför äta det som är bek…

ARTIKEL: Barn som anhörig

…lillasyster har ADHD och vad de kallar ringa autism och min lillebror har autism. Min mamma har ADHD men det märker jag inte så mycket utom när hon blir uppslukad av saker ibland. Då får man ingen kontakt. Om hon läser morgontidningen så hör hon faktiskt ingenting. Sen är hon ganska virrig och disträ. Hon vill alltid låna mina nycklar för att hon har tappat sina men annars är hon helt okej. Hon är trygg. Jag kan prata med henne om mycket. Det är…

Hjärnfonden delar ut miljoner till livsviktig forskning

…lära sig mer om autismspektrumstörningar, ett samlingsbegrepp som omfattar autism, Aspergers syndrom och andra former av autismliknande tillstånd. Man räknar med att en procent av alla barn och ungdomar i Sverige är drabbade av en autismspektrumstörning. Forskning har visat att autism orsakas av en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i det centrala nervsystemet. Med hjälp av Svenska Tvillingregistret kartlägger Sven Bölte fall med…

I Sumpan Allstar är alla stjärnor

…Katharina Sjöberg och följer sonen Sebastian med örnblick. – Sebastian har autism och adhd, säger Katharina Tack vare Sumpan Allstar har han lärt sig samarbeta, förstå gränser och respektera andra. Bara en person i hela världen kan höja rösten mot Sebastian och det är Denita. Som sagt: det är inte bara fotboll och innebandy. Det är spelarna som kickar iväg utmaningarna som en stenhård frispark i krysset. Drar iväg svårigheterna som ett stenhårt in…

Utbildningsmaterial för idrottsledare

…Träna barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vårt utbildningsmaterial för idrottsledare vänder sig till alla ledare som träffar barn och ungdomar med olika behov. Här får du som ledare tips på en mer inkluderande träning. Det som är bra för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är bra för alla!…

Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

…kriterier och behandling utgår från pojkar och män. Detta gör att flickors autism eller ADHD är ofta svårare att upptäcka för att deras beteende inte riktigt stämmer med den allmänt rådande bilden av ADHD och autism. – Vi kan inte fortsätta tillåta att forskningen och vården utgår från mannen som norm och därmed utesluta halva befolkningen, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap inom v…