Sökresultat

Hittade 133 sidor med sökordet "Autism spectra"

En fungerande idrott för alla – 10 stycken

…“En fungerande idrott för alla” vänder sig till aktivitetsledare inom idrotten med fokus på ADHD, Autism och andra NPF-diagnoser. I skriften får du ta del av fakta, tips och exempel från olika verksamheter inom idrotten. Ladda ner skriften som PDF >> Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Idrott för alla som drivs av Riksförbundet Attention. Av: Riksförbundet Attention 2017      …

Det här med att använda sig av “rätt” ord!

…ra” om ord. Vad jag menar är att när vi till exempel talar om personer med autism så säger vi gärna autistisk person eller autisten, sällan säger vi personen med autism. Samma sak med “aspergaren, diabetikern, epileptikern” etc. Vi säger handikappade, funktionshindrade men sällan personer med funktionsnedsättning. Jag vet att det har blivit bättre men jag läser fortfarande på en massa forum att man uttrycker sig på det sättet och i folkmun hör det…

Regionala skillnader bland ADHD-diagnoser utreds av Socialstyrelsen

…et viktiga investeringar i individ och samhälle som på sikt kan förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och beroende. Gällande skillnader i diagnosticering av flickor och pojkar, skulle vi vilja att man samtidigt tittar på autism. Idag upptäcks flickor med autism ofta alldeles för sent, med stora konsekvenser för individen, säger Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson. Ta del av hela pressmeddelandet från Regeringen >>HÄR….

Attention svarar på remiss om Dammsdalskolan

…nktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Vi har tagit del av promemorian och vill framföra att vi stödjer förslaget. – Attention instämmer i att det är viktigt att de elever som placeras på Dammsdalskolan får en undervisning som är anpassad efter deras behov. De elever med autism eller autismliknande tillstånd och utvecklingsstörning som har förutsättning att läsa enligt grundskolans läroplan ska ha möjlighet att göra det. säger Anki Sandberg, o…

Ny app förenklar resandet för personer med NPF

…utökad reseplanerare i Stockholms kollektivtrafik, främst för personer med autism, ADHD och andra närliggande funktionsnedsättningar. ResLedaren hjälper till att planera och genomföra resor med Stockholms lokaltrafik. Den påminner till exempel om när det är dags att gå till bussen, när det är dags att gå av och göra trafikbyte och saker att komma ihåg att ta med på resan. De som använder ResLedaren kan ha användning för olika funktioner. För någon…

KIND söker deltagare till studie om AST

…i social färdighetsträning för barn och unga med autismspektrumtillstånd (autism, aspergers syndrom, atypisk autism)? Projektet KONTAKT genomförs just nu i samarbete mellan BUP i Stockholms läns landsting och KIND (Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. I det här grupprogrammet får barnet bland annat träna sig i att ta kontakt,…

Vem har ansvar för vad?

…Vem ansvarar för vad? Familjer med NPF upplever ofta att de blir “bollade” mellan olika instanser och myndigheter och att ingen tar ett ordentligt ansvar. Det tar mycket tid och kraft att som anhörig själv försöka reda ut ansvarsfrågan. Därför har vi på den här sidan valt att fokusera på just vem som ansvarar för vad….

Elever berättar

Elever berättar Eleverna har ofta kloka tankar och idéer kring sin skolgång och det är alltid viktigt att göra dem delaktiga och lyssna på deras egna berättelser. Här har vi samlat några elevers berättelser. Deras skolbakgrund, ålder och diagnoser är olika och det finns massor att lära sig av respektive berättelse. Inom ramen för Attentions Skolprojekt det tagits fram filmer där eleverna själva får beskriva sin skolsituation och hur det kan vara…

Debattartikel om tvångsvård av barn med funktionsnedsättning

…gas rätt vid tvångsvård. Förslag till LVU” får Riksförbundet Attention och Autism – och Aspergerförbundet att reagera kraftigt. De tycker förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eftersom dessa barn ofta uppvisar sådana beteenden som utredningen avser. I Aftonbladets artikel kan man läsa att debattörerna Anki Sandberg (Attention) och Anne Lönnermark (Autism – och Aspergerför…

Kedjebrev med vårt postgironummer i sociala medier

…u välja från en av nedanstående meningar som din status. Detta är den 2017 Autism Awareness spel. Välj din favorit från en av dessa och lägg ut den som din status. 1. Jag hittade precis en ekorre i min bil! 2. Jag använde just mina barn för att komma ur en fortkörningsbot. 3. Hur blir man av med fotsvamp? 4. Alla mina bh:ar saknas! 5. Jag tror att jag just accepterade ett frieri på nätet ?! 6. Jag har beslutat att sluta bära underkläder. 7. Det är…

Arbetsterapeuter behövs för bättre elevhälsa

…som har en neuropsykiatrisk funktionedsättning, NPF, till exempel ADHD och autism. Både Autism– och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention har i flera undersökningar visat att elever med NPF och deras föräldrar inte upplever att de får det stöd de behöver. I Autism– och Aspergerförbundets skolenkät från 2016 uppger 30 procent att deras barn inte får tillgång till anpassade läromedel, hjälpmedel och utrustning som behövs i skolarbetet och en…

Placerade barn med NPF och behöver en integrerad vårdform

…ade barn som deltagit i undersökningen hade 44 procent ADHD och 13 procent autism. Barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) med stöd av LVU har mycket ofta psykiatriska tillstånd och vårdbehov som behöver tillgodoses samtidigt som de sociala vårdbehoven. Om inte vården i HVB kan möta barnens och de ungas samlade vårdbehov, finns det tydliga risker för att dessa barn och unga inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som…

Postiva till förslag om minskat tvång mot barn i psykiatrisk tvångsvård

…kompetenslyft som avser psykiatrisk vård av barn och unga. Med kunskap om autism och ADHD, självskadebeteende och ätstörningar, bemötande, pedagogiska metoder, AKK, lågaffektivt bemötande, Studio III med mera kan tvångsåtgärderna undvikas och förebyggas. Det är mycket viktigt att all behandling alltid tar hänsyn till eventuell funktionsnedsättning. Tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar och bemötande måste finnas hos personalen, men också…

Debatt: Skolmyndigheter och skolor måste ta sitt ansvar på riktigt!

…t många av dessa har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, autism, språkstörning, Tourettes syndrom (NPF). De är utbrända och slutkörda på grund av att skolan inte förmår att möta deras behov. Trots att skollagen säger att alla elever ska få den undervisning och hjälp de behöver för att klara skolan. Och trots att prislappen för varje för ung människa som faller ur skolan är ofattbart stor. Av Kalla Faktas reportage framgår att sam…

Attention träffade Folkhälsomyndigheten

…cid. Psykisk ohälsa och självstigma är vanligt bland personer med ADHD och autism, vilka också är överrepresenterade i statistik om självmord. – Vi har haft ett mycket positivt möte med myndigheten. Under mötet har vi berättat om svårigheter i skolan för elever med NPF, i arbetslivet samt svårigheter att få stöd och insatser – trots diagnos, liksom den överrepresentation som finns av våra grupper bland placerade barn, på våra anstalter, inom beroe…