Sökresultat

Hittade 118 sidor med sökordet "Autism spectra"

Paula Tilli

…nt Sverige och Finland och håller föreläsningar. Kommer även delta i World Autism Congress i Kuwait i november 2014. Driver en blogg om Aspergers syndrom på min hemsida www.aspiration.nu Vilken av dina egenskaper är du mest stolt över och varför? Jag är stolt över att jag är en bra lyssnare. Människor vänder sig ofta till mig om de behöver någon att prata med. Det sägs att vi Aspergare skulle sakna empati, men det stämmer inte. Sedan är jag även s…

Ny rapport från Egen Styrka-projektet: “Till slut tar man slut”

…ckholms läns landsting visar på en kraftig ökning av barn och ungdomar med autism, fler än vad man tidigare trott skriver rapporterar www.svt.se. Enligt studien hade 7 000 barn mellan 0 och 17 år i Stockholms län en konstaterad AST-diagnos 2011 mot närmare 4 000 barn 2007. Det är en ökning med hela 75 procent. Vad som ligger bakom ökningen är inte klarlagt men forskarna tror att det framför allt handlar om att allt fler neuropsykiatriska utredning…

Stöd forskningen kring neuropsykiatri

…Stöd forskningen kring autism, adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet bedrivs forskning kring dessa tillstånd vilken stöds av Stiftelsen Barnforskningen. Stöd Barnforskningen! Då bidrar Du till att vi kan hjälpa fler barn till ett friskt och bra liv. Plusgiro 90 00 14-2. Läs gärna mer på Barnforskningens hemsida…

Argumentationshjälp – Biologiska “bevis”

…krävas ett blodprov så är det intressant att det börjar komma biologiska markörer: ADHD http://193.146.160.29/gtb/sod/usu/$UBUG/repositorio/10300106_Amen.pdf Autism http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1750&area=3,10,16&typ=artikel&na=&lang=sv…

Ingenjörer med NPF ökar SAP:s produktivitet

…retaget SAP har hittills anställt sex mjukvaruingenjörer med någon form av autism. Företaget planerar att anställa ytterligare ett par hundra personer inom autismspektrumet och SAP:s VD, Luisa Delgado, har bland annat motiverat rekryteringen med att produktiviteten ökat. – Vi på Attention är positiva till att företag nischar in sig på grupper som annars har svårt att få jobb säger Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention…

Checklista och informationsfolder – paket

I paketet ingår 50 stycken checklistor och 50 stycken informationsfoldrar. Materialet kan användas på vårdmottagningar för att göra barn med NPF mer delaktiga i sin egen vård. Checklistan består av två sidor – en sida med information som riktar sig till behandlare och en sida med information som riktar sig till barnen själva. Sidan för behandlare består av tips på vad man kan tänka på inför och under mötet för att barnet ska känna sig så delaktig…

Attention deltog i manifestation för barn i behov

…se över och förbättra stödet till elever med exempelvis Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD, ADD, språkstörning och dyslexi ett angeläget förslag. Det behövs och det snarast! Men i avvaktan på denna finns det en hel del som kan göras här och nu. Där tycker vi att skolan måste börja ta barnens behov på allvar och göra allt de kan för att förbättra skolsituationen. Att lyssna på föräldrarna, använda befintlig teknik på ett bra sätt, a…

Attention träffar DO för att agera mot diskriminering av personer med NPF

…senare år har vi fått återkommande rapporter om att personer med ADHD och autism diskrimineras. Attention har reagerat mot att många yrkesvägar är stängda för personer med NPF. De kan inte antas till polis- eller brandmannautbildning. Inte heller tillåts de att göra sin värnplikt eller köra tåg. Om personer med ADHD vill ta körkort krävs ett särskilt läkarintyg. Ett av de mer märkliga exemplen på senare tid är att personer med adhd inte heller sk…

Stolt NPF-mamma startar en insamling till Attention

…glöms bort i samhället” säger Zandra, som har en tioårig dotter med ADHD, autism, språkstörning och trotssyndrom. Insamlingen kommer ske genom Zandras arbetsplats på bad och friskvårdsanläggningarna ”BeFair” i Löddeköpinge och Furulund, som kommer öppna upp sina träningslokaler under en heldag måndag den 25e november 2019, då allmänheten ges möjlighet att träna i utbyte mot att Swisha en valfri summa till Riksförbundet Attention (123 663 83 73) m…

Attention träffade Folkhälsomyndigheten

…cid. Psykisk ohälsa och självstigma är vanligt bland personer med ADHD och autism, vilka också är överrepresenterade i statistik om självmord. – Vi har haft ett mycket positivt möte med myndigheten. Under mötet har vi berättat om svårigheter i skolan för elever med NPF, i arbetslivet samt svårigheter att få stöd och insatser – trots diagnos, liksom den överrepresentation som finns av våra grupper bland placerade barn, på våra anstalter, inom beroe…

”Hårdare tag funkar inte för alla skolbarn”

…, är det barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autism, språkstörning och Tourettes syndrom (NPF). Lösningen är dock inte hårdare tag utan att skolan behöver fungera bättre för barn med NPF. Barn med NPF utgör cirka åtta procent av alla skolbarn. Trots det får lärarna i dag inte med sig tillräcklig kunskap och verktyg från utbildningen att möta dessa barn. Och först från och med i höstas ingår NPF som en obligatorisk del…

Diskrimineringen av personer med NPF måste upphöra

…r oss t.ex. emot att många yrkesvägar är stängda för personer med adhd och autism. De kan inte antas till polis- eller brandmannautbildning. Inte heller tillåts de göra värnplikt eller köra tåg. För att personer med ADHD ska få ta körkort krävs ett särskilt läkarintyg. Många dörrar är med andra ord på förhand stängda för den som har en neuropsykiatrisk diagnos. Att människor inte tillåts söka utbildningar eller jobb i konkurrens med andra, där den…

Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen

…som företräder barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, språkstörning och Tourette (NPF) – barn som ofta möter brister i skolan – reagerar över det uppskruvade tonläget. Ta itu med de verkliga problemen istället och satsa på skolan och skolans personal. Fyller en viktig funktion Föräldrar hör av sig till oss med oro för att kampen mot mobbning nu ska stanna av. De blir illa berörda av attackerna på dem som har i uppgift…

Projektet Trots Allt! träffar journalisten Cecilia Öhrn

…l av hennes erfarenheter som mamma till en son diagnostiserad med adhd och autism, som i perioder haft utåtagerande beteende. – Det blev ett givande och fint samtal om hur det är att vara förälder till barn med npf och hur man ständigt behöver möta omgivningens oförståelse och fördomar på nära håll men även genom bristande förståelse från skolan. Jag är så otroligt glad över att jag fick möjligheten att prata med Cecilia och att hon delade med sig…

Debatt: Lyssna på oss ungdomar

…vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med ADHD, autism, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser. Det framgår i intervjustudien Lyssna på oss ungdomar som organisationen Hjärnkoll och nätverket NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, har genomfört bland unga mellan 12 och 19 år. Intervjuerna visar att det finns stora brister i ungas inflytande och delaktighet i stödinsatserna från samhället. Detta bekräftas äv…