Sökresultat

Hittade 118 sidor med sökordet "Autism spectra"

Hallå där Anna Råde, ny projektledare på Attention!

…nstitutet. På KIND fokuserade hon på barn och ungdomar och forskning kring autism och andra NPF-diagnoser. I projektet samarbetar hon med KIND men även Habilitering & Hälsa i Stockholms Läns Landsting. Varför behövs projektet? – Många barn sitter med på möten men upplever inte att de har möjlighet att säga vad de tänker och känner. De kanske inte kan förstå informationen de får och tror inte att de kan påverka. Detta projekt är tänkt att förmedla…

CLARA: “Äntligen struktur!”

“Äntligen struktur!” Nittonåriga Clara har ADD och atypisk autism. När hon bytte till en skola med tydlig struktur gick hon från fem till nittiofem procents närvaro. Förut gick Klara IV-programmet på en vanlig skola. Då kunde en vanlig dag se ut så att hon kom till skolan och sen bara satt och gjorde ingenting. Till slut orkade hon inte mer och blev sjukskriven. -Det kändes för rörigt. När hon var 17 fick hon sina diagnoser och började på ESS-gym…

Gör en värdefull insats och besvara Attentions skolenkät

…påverkar familjen. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattar ADHD, Autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i Attentions medlemstidning, på konferenser, möten och på hemsidan. Enkäten är också en del av skolkampanjen ”Eleven är inte problemet” som riksförbundet och våra lokala föreningar bedriver v 43 och 44. Sista svarsdag på en…

Barn med ADHD mer utsatta för brott

Forskaren Katrin Lainpelto har i sin forskning sett att barn med autism, ADHD och intellektuella funktionsnedsättningar är mer utsatta för brott än andra barn. Dessutom bedöms deras uppgifter inte som lika trovärdiga och färre gärningspersoner döms. På statskoll.se kan man läsa mer om Lainpeltos forskning. Hon har bland annat undersökt alla inkomna anmälningar till två slumpvist utvalda polisdistrikt i Stockholm 2013. Barn med NPF var utsatta i 1…

Insatser man kan söka via LSS

…m alltid har fast personal och som ska klara av behovet av stöd DAGLIG VERKSAMHET De som är i yrkesverksam ålder och har funktionsnedsättning (personer med utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder) kan få sysselsättning vid dagcenter eller andra anpassade arbetsplatser….

Lagen om stöd och service, LSS

…och bedöms tillhöra LSS: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter hjärnskada i vuxen ålder. Personer med andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen Lagen omfattar föräldrar som har barn med Asperger/AST. De har rätt att ansöka om de speciella insatser som…

Serena

…möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden när man har Aspergers syndrom? Tillsammans med många kloka autister skriver jag just nu en bok om detta. Boken handlar om autistisk inifrån kunskap dvs om autisters samlade kunskap om autism. Med hjälp av sådan konkret kunskap blir det enklare för autister att förstå sig själva och för arbetsgivare att förstå hur de kan förbättra sin arbetsmiljö. Detta tror jag bidrar till att arbetsmöjligheterna för a…

Så här! Få skolan att funka

Så här! Få skolan att funka handlar om att vara tonåring och ha NPF. Framförallt att hitta sitt eget sätt att klara skolan så bra som möjligt. Men också om vänskap, inspirerande personer och smarta prylar som kan göra det lite enklare att fokusera. Magasinet innehåller: Personliga berättelser Tips för läxor och lektioner Test: Vilka hjälpmedel hjälper? Testa dig själv: Vilken kompistyp är du? Skriften är framtagen i Arvsfondsprojektet Min skola s…

Lärare ska bli bättre på stöd till elever 

…ngsminister Gustav Fridolin att elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och asperger inte får det stöd de behöver. Många föräldrar säger att det inte finns den miljö i skolan som krävs för att möta de här eleverna, säger Fridolin. Därför ska nästa nationella skolutvecklingsprogram inriktas mot dessa problem. Det räcker enligt Fridolin inte med regeringens satsning på fler specialpedagoger. De vanliga lärarnas kompetens när det gäller ele…

Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

…under samma tioårsperiod konstanta. – Det innebär att prevalensökningen av autismspektrumstörningar inte speglas av en ökning av autismsymptomen. Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin. Förklaringen till den ökade autismprevalensen kan enligt forskarna sannolikt förklaras med tre faktorer: att de diagnostiska kriterierna har breddats,…

Fler autismdiagnoser speglar inte en faktisk ökning av symtomen

…under samma tioårsperiod konstanta. – Det innebär att prevalensökningen av autismspektrumstörningar inte speglas av en ökning av autismsymptomen. Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin. Förklaringen till den ökade autismprevalensen kan enligt forskarna sannolikt förklaras med tre faktorer: att de diagnostiska kriterierna har breddats,…

Skolor får kritik för frånvarande elever

…ll att kunskapen är så låg om elever som är borta från skolan. – Vi tror till exempel att det är lika många pojkar som flickor, och att drygt hälften har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism. Men inte ens det vet vi säkert och det är ett mycket stort problem. Kunskapen påverkar vilken hjälp man sätter in, och hur tidigt man gör det. LÄS ARTIKELN I SIN HELHET PÅ DN. se >>…

Enkät till dig som är och har varit placerad

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog arbetar för att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga och få bättre livskvalité när de är placerade på HVB och familjehem. Ett första viktigt steg i projektet är att vi vill ta del av de ungas egna erfarenheter genom en enkät. Enkäterna vänder sig till dig mellan 14-25 år med NPF som har erfarenhet av vara placerad på HVB och/eller familjehem. Genom att f…