Sökresultat

Hittade 74 sidor med sökordet "forskning"

Obehandlad NPF kan ge depression

…tt det bemötande, det stöd och den behandling som behövs. Till exempel har forskning visat att det är vanligt att flickor med symptom på depression även har symptom på ADHD. Därför är det viktigt att vårdens personal har ”NPF-glasögon” på sig i möten med kvinnor med depression eller ångest. – Flickors ADHD och autismspektrumtillstånd upptäcks senare än pojkar. Det är ett stort problem och leder inte sällan till psykisk ohälsa såsom depression och…

”Dagens samhälle sämre på att fånga upp kreativa personer”

…enser, säger Simon Kyaga. Han gjorde en genomgång av tidigare och pågående forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kreativitet och nämnde bland annat den studie som han nu genomför tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. De har tillfrågat medlemmar i Uppfinnarföreningen om deras arbete och eventuella diagnoser. I gruppen av de svarande finns en viss överrepresentation av personer med NPF, vilket stämmer med förväntningar…

Handisam blir Myndigheten för delaktighet

…llt, ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar, sprida kunskap, påbörja forskning och annat utvecklingsarbete. Ny generaldirektör blir Anne Holm Gulati. – Vi på Myndigheten för delaktighet kommer att arbeta för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga, säger Anne Holm Gulati. Myndighetens uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken som bygger på FN:s konvention om rättigheter…

ADHD-behandling under debatt

…år också att ADHD-diagnoserna har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Forskning, ökad medvetenhet i samhället och riktade resurser inom hälso- och sjukvården att utreda ADHD anges ofta som skäl. Parallellt med detta har förskrivningen av ADHD-läkemedel ökat snabbt. I dag påbörjar de flesta som får diagnosen en läkemedelsbehandling. Störst är läkemedelsförskrivningen till barn mellan 10 och 17 år där 5,2 % av pojkarna under fjolåret gjorde min…

Färsk undersökning visar: Skrämmande låg kunskap i skolan om NPF

…enheten för neuropsykiatri vid Karolinska institutets kompetenscentrum för forskning (KIND) i tidningen Skolvärlden idag. På måndag startar Riksförbundet Attention sin skolkampanj ”#Eleven är inte problemet”, där lokalföreningarna kommer att dela ut kassar med informationsmaterial kring NPF till beslutsfattare, skolledning och andra berörda. – Nu tar vi krafttag för att öka skolornas kunskap om NPF. Ett kunskapslyft måste till, detta har pågått al…

SPSM släpper material som ska göra elever mer delaktiga

…aterialet är skrivet av Tove Söderqvist Dunkers, på myndighetens Enhet för forskning och utveckling, och Kristina Szönyi, tidigare medarbetare på enheten. Den bygger på en tidigare FoU-rapport, “Där man söker får man svar”, som utvecklade den teoretiska modellen för hur man kan undersöka hur förutsättningarna ser ut i skolsituationen för att eleven ska kunna vara delaktig. I rapporten lyfts elevernas röster och deras förslag på förbättringar för e…

SBU listar forskningsområden inom ADHD

…etar med att sammanställa vetenskapliga kunskapsluckor i vården i syfte att belysa var det finns behov av mer klinisk forskning….

Temakväll om tjejer med NPF

…m tjejer och NPF. Utöver kvällsfika bjöd föreläsarna på matnyttiga råd och forskningsbaserad fakta kring varför tjejer ofta blir felbedömda inom vården. – Fram till på nittiotalet trodde forskare att det bara var killar som kunde ha ADHD och Asperger, säger Marie Adolfsson från Attention Utbildning. Runt hundra deltagare anslöt till utbildningskvällen. På plats var både professionella, som lärare och socialarbetare, tjejer med NPF och anhöriga. –…

Forskare vid Lunds universitet anser att barn med diagnosen uppförandestörning kan behöva utredas för NPF

…dare gällande ADHD och autismspektrumtillstånd, betonar överläkare Gustafsson och professor Råstam. I studien har 16 994 barn från världens största tvillingstudie inom barnpsykiatrisk forskning, CATSS (the Child and Adolescent Twin Study in Sweden) deltagit, alla 9 eller 12 år gamla. Läs mer på Lunds Universitets hemsida >>…

Ny studie visar: ADHD-läkemedel ökar inte självmordsrisk

…atistik, som lett studien. Bakgrunden till den nya studien är att tidigare forskning pekat på att behandling med ADHD-läkemedel skulle kunna öka självmordstankar. De här studierna har emellertid varit små med begränsade metoder vilket gör resultaten osäkra.En styrka i den nu publicerade studien är att alla individer jämförts med sig själva, eftersom man på detta sätt tar hänsyn till skillnader mellan de som medicinerar och de som inte gör det. Läs…

ADHD mediciner hjälper många till en dräglig vardag

…äller att förbättra vården för patienter med ADHD. Vi efterfrågar fortsatt forskning för att ytterligare säkerställa vem/vilka som har hjälp av medicinering och för att långsiktigt kunna följa effekterna av de preparat som förskrivs. – Att ett preparat kan missbrukas kan dock inte få användas som ett argument mot att använda det på det sätt som det är avsett för. – De stora regionala skillnader som redovisas finner vi oacceptabla och ett utryck fö…

Attention Utbildning föreläser om ADHD och beroendeproblematik

…Adolfsson, utbildningsledare för Attention Utbildning. Samsjukligheten är stor, personer med ADHD och beroendeproblematik är en utsatt grupp och hamnar lätt mellan stolarna. – Färsk forskning visar att det finns nya behandlingsformer, något vi kommer ta upp under kursen, berättar Marie. Mer information om vårens kurser…

Tidiga insatser för barn med NPF kan vara en nödvändig förutsättning att klara vardagen i vuxen ålder

…arbetsterapeut och doktorandevid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet. Källa: www.forskning.se…

Årets ljuspris 2020 tilldelas Lotta Borg Skoglund

…specialist i psykiatri. Lotta är en flitigt anlitad föreläsare och hennes forskning spänner från tidiga tecken på psykisk ohälsa hos barn till skadligt bruk av alkohol och droger hos ungdomar och unga vuxna. I boken ”Från duktig flicka till utbränd kvinna” lyfter hon på ett mycket bra sätt fram flickors och kvinnors utmaningar vid ADHD. Boken ökar vår kunskap om en grupp som tidigare inte uppmärksammats vare sig av forskningen eller av vården, vi…