Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Med ord kan man förändra världen!

…ss med näbbar och klor för att få någon form av tolerans från andra både i skola/arbetsliv och faktiskt hemma med familj och vänner. Jag som tror på ordets makt är övertygad om, ifall vi istället bemötts med ord som var vinklade positivt redan från början, hade samhället haft en helt annan syn på oss med diagnoser inom neuropsykiatri och då kanske särskilt oss med ADHD. Jag vill ge några ganska tydliga exempel; Ofta kan man höra, – Ha inte så bråt…

Mänskliga rättigheter

…från att alla ska kunna vara aktiva medborgare och att diskriminering inom skola, arbetsliv och samhälle inte får förekomma. Det innebär att samhället ska anpassas efter människorna, inte tvärtom. Förståelse förändrar attityder Vi tror att negativa attityder, fördomar och diskriminering oftast beror på okunskap. Därför arbetar vi för att öka förståelsen och acceptansen för våra medlemmars behov. Attention arbetar för att: Alla människor ska ses so…

Bristande stöd får konsekvenser: “Hon har tappat motivationen”

…havarna som svarat på Attentions enkät uppger att deras barn tvingats byta skola. Fler än hälften av barnen vill inte gå till skolan överhuvudtaget för att de inte har fått rätt stöd. Trots de nedslående siffrorna uppger närmare 60 % av föräldrarna att deras barn inte har försämrad närvaro. Citat från enkäten: ”Innan resurser sattes in ville mitt barn inte leva.” ”Hon känner hopplöshet, uppgivenhet. Hon har tappat motivationen och tilliten till si…

Pressmeddelande – Bristande stöd får konsekvenser: “Hon har tappat motivationen”

…isar att skolan fortfarande inte möter elevernas behov, något som får allvarliga konsekvenser. Drygt 23 % av vårdnadshavarna som deltog i enkätet uppger att deras barn tvingats byta skola. Fler än hälften av barnen vill inte gå till skolan överhuvudtaget för att de inte har fått rätt stöd. Läs hela pressmeddelandet här…

Ny satsning på webben ska hjälpa lärare ge stöd till barn med NPF

…snivå på området är låg. Därför lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten idag ett studiepaket för självstudier på webben för personal i förskola, skola och gymnasiet. Läs mer om studiepaketet här  …

Attention bekräftar Sveriges Radios bild: Stöd till elever med särskilda behov uteblir ofta

…i 34 % av fallen till att eleven har hög frånvaro eller inte vill gå till skolan alls (51 %). Mobbning är mycket vanligt (26 %) och 23 % av barnen har varit tvungen att byta skola. Sammantaget ger detta bilden att bristen på stöd, och bristen på rätt stöd, leder till en svår skolgång för många elever. Citat från enkäten: ”Dottern fick ett eget rum att sitta i när hon inte klarade av att sitta med övriga klassen, det var meningen att lärarna skull…

Filmer och media

…Filmer och media  …

Min Skola-projektet lanserar skrift för lärare

…ivider. Där alla elever får plats – på riktigt. LÄS SKRIFTEN HÄR >>…

Hallå där Anna Råde, ny projektledare på Attention!

…och kunskap kring hur man kan stärka barnets röst i kontakt med t ex BUP, skola och andra sociala instanser. Detta kommer att finnas på en webbplats tillgänglig för alla. Projektet fokuserar på barn i åldrarna 10-17 år med NPF, men vänder sig även till vårdpersonal, lärare och andra kontakter som barnen har. Anna är neuropsykolog, utlånad från KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktion…

Skolguiden

…som är förälder till barn med NPF som går i förskolan, förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan, samt fritidshem. Längst bak i materialet har vi samlat lästips. Här kan du se var informationen i skriften kommer ifrån och få lite fler tips på webbsidor att besöka eller skrifter att läsa. Bläddra i Skolguiden här >> Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans kunskapskrav? Vad kan man förvänta sig av skolan? Vem ska man vända…

Svea

…ina rättigheter på deras webbsida: BESÖK SVEA:s WEBBSIDA HÄR >> LÄS “MIN RÄTTIGHET- EN SJÄLVKLARHET” HÄR >>…

Föräldrar berättar

…Föräldrar berättar Att vara förälder till ett barn med NPF kan bli ensamt och ibland isolerat. Många föräldrar upplever att omgivningen inte riktigt vill eller kan förstå deras situation. Att träffa andra föräldrar i samma situation och utbyta erfarenheter, tips och råd kan därför vara oerhört värdefullt. Här har vi samlat några artiklar med föräldrar som berättar om just skolan….

Fakta & tips

…Fakta, skrifter & tips Här kan du bläddra i några av de skrifter och artiklar Attention tagit fram med fokus på föräldrar och skola. Du kan också surfa in på Attentions anhörigportal där du hittar fler artiklar med fokus på just föräldrar….

Attention Utbildnings höstprogram klart

…tegier som man har arbetat fram? Hur kan man med små medel ”NPF-säkra” sin skola och göra stor skillnad för elever med NPF i skolan? Riksförbundet Attentions projekt ”Barns röst” presenterar bl.a. enkät, webbplats, film samt material till både barn, vårdnadshavare och yrkesverksamma. Höstens kursprogram Den som vill diskutera en skräddarsydd utbildningsinsats för den egna arbetsplatsen är välkommen att kontakta Marie Adolfsson på tel 08-120 488 32…

Panelsamtal om stöd för elever med skolfrånvaro samt unga vuxna utan sysselsättning

…itiskt ombudsman som tillsammans med Karin Forsberg, projektledare för Min skola, närvarade från Riksförbundet Attention. Under kvällen diskuterade panelen bland annat behov av ökad kompetens kring denna fråga inom kommunen, vikten av att stötta unga som inte längre har skolplikt och därför löper större risk att inte fångas upp, och samverkan mellan olika myndigheter. – Vi måste få till en helhetslösning. Vi måste ge alla ungdomar en chans och vi…