Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Skolmagasin riktat till elever med NPF

…kloka tips kring skolarbetet, och tyckt till om innehållet för att det ska vara så bra som möjligt. Nu hoppas jag att magasinet får stor spridning oc h kan ge inspiration till elever med NPF som kämpar med skolarbetet, berättar Min Skolas projektledare Karin Forsberg. Magasinet är framtaget av Attentions projekt ”Min skola” och finansierat av Allmänna Arvsfonden. BESTÄLL MAGASINET HÄR >>  …

Berätta hur det känns inför skolstart!

…Attentions projekt Min Skola vill ta reda på hur elever med NPF känner inför skolstart. Därför går vi idag ut med en enkät som är riktad direkt till elever på mellan- och högstadiet och gymnasiet. Elevernas egna röster och upplevelser är oerhört viktiga och värdefulla för Attention! Så hjälp oss gärna att sprida enkäten så att så många som möjligt hinner svara. Sista svarsdagen är 17/8 SVARA PÅ ENKÄTEN HÄR >>    …

Debattartikel om mobbing av elever med NPF

Med Malena Ehrnman och Hjärnkoll i täten har Barn-i-behov, Mobbningsfri Skola och vi på Riksförbundet Attention skrivit en debattartikel om mobbing av elever med NPF. Artikeln finns publicerad på Aftonbladet debatt. I artikeln lyfter vi fram att barn med NPF löper stor risk att bli utsatt för mobbing. Elever med ADHD löper tio gånger så stor risk att bli mobbade än elever utan diagnosen, enligt Uppsala universitet. Barn med Aspergers syndrom utsä…

Attention positiva till regeringens skolsatsning

…ns enkätundersökningar visar att det finns stor förbättringspotential för skolan och att elevernas prestation är helt beroende av vilka anpassningar och stöd man får. De elever som inte får tillräckligt med stöd ser inte fram emot skolstarten (Attentions enkätundersökning från augusti 2015). En fungerande skolsituation har en skyddande effekt och är väldigt viktig för elever med NPF. – Vi delar statsminister Löfvéns uppfattning att Investeringar…

Barns röst

…bemötande, individuell anpassning som samverkan mellan vårdgivare, hem och skola. Inom ramen för projektet anordnades det träffpunkter och lägerverksamhet med syfte att bidra till erfarenhetsutbyte och att utveckla gemenskap med andra barn och unga med NPF. Syfte Projektets huvudmål var att utveckla arbetsmetoder tillsammans med barn och unga med NPF som gör dem mer delaktiga i att påverka det egna stödet men även att inspirera dem att undersöka s…

Löfven lyfte fram barn med NPF i Regeringsförklaringen

…re fokusområden inom skolan Tidiga insatser prioriteras Barngrupperna i förskolan minskas. Fler anställs i grundskolan så att lärare får mer tid med eleverna och klasserna i lågstadiet kan bli mindre. Fritids stärks. Fler speciallärare anställs. Ett skolutvecklingsprogram där lärare ges grundläggande specialpedagogiska verktyg tas fram. Det har stor betydelse inte minst för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En räkna-läsa-skriva ga…

ARTIKEL: Elevassistenten Martin

…ngagerat om sitt arbete och sina elever. Han har många tankar kring en bra skola för elever med NPF, och det märks tydligt att han arbetar hårt för hans elever ska klara skolan så bra som möjligt. Innan vi avslutar intervjun vill han göra en sista kommentar. Han kommer att tänka på kontakten mellan elever, dem som har NPF och dem utan någon funktionsnedsättning. -Elever utan NPF har en helt annan inställning nu, jag ser en stor skillnad jämfört me…

FILIP: “Tjata inte”

…lågstadieelevernas fotbollsplan en gång i veckan. Svårt med motivationen i skolan Med själva skolarbetet har Filip däremot svårt att vara ihärdig och motiverad. – Där blir jag bara uttråkad när vi gör tråkiga saker under lång tid. Jag har till och med somnat tre gånger på lektionerna, berättar han och skrattar åt sig själv. Han föredrar praktiska ämnen som idrott och träslöjd, och så rasterna så klart. Undantaget är syslöjden som han tycker är vär…

Enkätrapport om tjejer/kvinnor, NPF & psykisk ohälsa

…ålig kunskap och vården har dålig samsyn upplever de svarande. Problem med skola och privatliv är vanligt och det tar tid innan det uppmärksammas av lärare och omgivningen. Många anhöriga uppger att de såg problematiken innan de fick gehör i skolan. Både de med egen diagnos och anhöriga menar att den psykiska ohälsan kanske inte utvecklats om de hade fått hjälp och förståelse från samhället tidigare. 95% av flickorna och kvinnorna uppger att de fi…