Sökresultat

Hittade 204 sidor med sökordet "skola"

Allt är en kamp för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

…n mobbningsproblematik. Lika många svarar att barnet har tvingats att byta skola. 69 procent av föräldrarna uppger att de fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerar. 57 procent har bråkat inbördes och fått sämre relationer till varandra. 57 procent har gått ner i arbetstid för att stödja barnet. 42 procent har fått hämta hem barnet från skolan när det uppstått problem. Många anser att insatserna till deras barn har fungerat min…

Nu släpper vi första filmen om elever med NPF

…ster hörda och berätta om sin situation. Det är ju för elevernas skull som skolan måste fungera, säger Karin Forsberg, projektledare för Min skola som har gjort filmerna. Filmen om Erica är den första av tre filmer om elever med NPF som berättar om sina styrkor, utmaningar och önskemål. Karin Forsberg hoppas att filmerna ska leda till att elever, lärare och skolledare får ökad förståelse för elever med NPF. – Många i vår målgrupp har det väldigt t…

CLARA: “Äntligen struktur!”

…ll nittiofem procents närvaro. Förut gick Klara IV-programmet på en vanlig skola. Då kunde en vanlig dag se ut så att hon kom till skolan och sen bara satt och gjorde ingenting. Till slut orkade hon inte mer och blev sjukskriven. -Det kändes för rörigt. När hon var 17 fick hon sina diagnoser och började på ESS-gymnasiet. Där är skoldagen strukturerad, klasserna små och alla lärare har specialutbildning för att kunna ta hand om elever med särskilda…

Föräldrar berättar

…a har ADHD med språkstörning, en kombination som kan bli kämpig,särskilt i skolarbetet. Mamma Bente I filmen ”Mamman & Den hotade skolan” får vi träffa mamman Bente som lyckats få in sin dotter på en skola som ger henne det stöd hon behöver. Det är något Bente är lycklig för varje dag eftersom hon inser att detta är långt ifrån en självklarhet i andra familjer. När skolan så en dag hotas på grund av politiska beslut rycks mattan undan helt för fam…

Om Nätkoll

…utbildade bl a Attentions lokalföreningar i att hålla föräldrautbildningar om nätet. Ett stort antal föreläsningar och utbildningar genomfördes, bland annat en paneldebatt i Almedalen och Nätkolls slutkonferens Håll balansen! som hölls i Göteborg 24 januari 2018. Konferensen filmades av UR Skola. Nätkolls referensgrupp har följt projektet i tre år. I referensgruppen fanns representanter för Riksförbundet Attention, polis, Studieförbundet Vuxenskol…

Attention berättade om NPF för Skolkommisionen

…bättras. Skolkommissionens arbete är väldigt centralt för hur vår framtida skola kommer att utformas, och att de då tar ett ordentligt grepp om hur skolan kan utvecklas för elever med funktionsnedsättning är otroligt viktigt, säger Annica Nilsson, Attentions intressepolitiska ombudsman. Kommissionen lämnade över delbetänkandet ”Samling för skolan – nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet” till Regeringen 16 maj…

Mamma Jenny är detektiv och luskar ut vad sonen behöver i skolan

…får chilla när han kommer hem, berättar Jenny. Jennys tips i kontakten med skolan Att skolan i de flesta fall valt och lyssna på deras förslag på lösningar tror Jenny beror på att skolan haft riktigt bra rektorer. Hon tror också att det beror på hur Jenny och hennes man själva har bemött skolan. – Man måste tyvärr vara väldigt ”street-smart” som förälder. Stormar man in och är överbeskyddande och slår näven i bordet hamnar man inte i så himla bra…

Att tvinga Lisa till skolan

…s komplicerade skolgång. I klass tre förändrades allt Lisas första år i förskola/skola passerade utan några större mörka moln på himlen. Hon gillade att gå dit och hon hade en bästa kompis som ofta mötte henne på gården på morgonen. I trean slutade plötsligt kompisen tvärt att leka med Lisa. Förlusten blev brutal och slog med full kraft emot henne. Plötsligt var hon helt ensam på rasterna och visade inget som helst intresse av att vara med i de an…

Vad har jag som elev rätt till?

…stöd som de behöver för att klara skolan. Hur stödet ser ut varierar från skola till skola, men skolan är ansvarig för att ge dig en bra utbildning och den hjälp som du behöver. Du har alltid rätt att prata med någon vuxen på skolan som du litar på, om du behöver stöd. Om det inte hjälper finns det andra som du och dina föräldrar kan vända sig till. Här nedanför har vi samlat några länkar. Dem kan du följa för att få mer info och ställa frågor om…

Debatt: Nu behövs en storsatsning på elever med NPF

…om inte påverkas av de nya examensmålen. En NPF-samordnarfunktion på varje skola, som kan samordna insatser från de olika stödfunktioner som ofta finns på en skola: lärare, speciallärare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer och andra. Krav på individuella planer med anpassade insatser för alla elever med NPF som följs upp så att de når längre i sin kunskapsutveckling. Anpassade lokaler, arbetsmiljö i skolan och större nyttjande av existerand…

NPF-kunskaper hos lärare bidrar till mer engagerade elever

…na ofta själv vet vad de behöver för att skolan ska fungera och det hoppas vi att allt fler skolor ska utgå från. Att eleverna får vara delaktiga i skolutvecklingen är centralt, och det arbetar vi för att utveckla genom vårt projekt ”Min skola”, säger projektledare Karin Forsberg. Undersökningen genomfördes som en del i Attentions projektet ”Min skola”. Rapporten “Lyssna på mig” kan du läsa i sin helhet på projektets egen sida, under ikonen ladda…

Skolportal

…ras förutsättningar. På Attention ser vi hur stora behov av utveckling som skolan många gånger har. Samtidigt ser vi också att mycket viktigt arbete görs för att komma närmre visionen om en skola för alla, och som fler kan lära av. Såväl små som stora åtgärder som gör ovärderlig skillnad och ger elever med NPF möjlighet att lära på sina egna villkor. Pedagoger och skolledare som gör viktiga insatser för att deras elever ska bemötas på rätt sätt oc…

Äntligen utreds skolfrånvaron

…r arbetat länge för att alla barn ska få det stöd de behöver för att klara skolan. Enligt den skolenkät som vårt projekt Min skola genomförde i september är rätt stöd och bemötande avgörande för att barn med NPF ska vilja och orka gå i skolan. Här kan du läsa mer om den kommande utredningen och lyssna till Gustav Fridolins kommentar. Mer om skolan: Attentions skolplattform Attentions skolkampanj Attentions skolprojekt Min skola Så här! – ett skolm…

Stor oro bland elever med NPF-diagnos inför skolstart

…procent) och att inte passa in (38 procent) känns jobbigast med att börja skolan igen. – Att elever med NPF-diagnoser oroar sig för hur de ska klara stressen och kraven i skolan känner vi alltför väl igen. Och att fler än var tredje elev med NPF uttrycker stor oro för att inte passa in är ett tecken på att det fortfarande återstår mycket arbete innan vi, samhället och skolan lyckats avdramatisera olikheter, säger Georgios Karpathakis, grundare av…

ARTIKEL: Forum blev Tinas livlina

…hade det som vi. Döm om min förvåning när vissa av dem hade barn på samma skola, med samma diagnoser och samma ”oförklarliga” frånvaro. Jag minns att jag blev så arg! Här hade vi från alla håll och kanter fått budskapet att detta var något unikt som berodde på oss, och i själva verket hade massor av ungar samma problem, till och med på samma skola. De drog ihop ett gäng föräldrar och började träffas i verkliga livet också. De kontaktade skolchefe…