Skrivelser och undersökningar

Emellanåt genomför vi undersökningar om våra målgruppers livsvillkor. Undersökningarna ger en tydlig bild om hur våra medlemmar har det.
Här kan du ladda ner och läsa våra undersökningar, rapporter och skrivelser till myndigheter och andra instanser.

Ny undersökning om NPF och körkort: “Lång väntan och dyra läkarintyg”

Att få körkortstillstånd när man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är inte alltid enkelt. Det visar en enkätundersökning som vi på Attention gjorde under hösten 2016. Nedan hittar du hela...

Ny rapport: “De borde prata med mig också”

Under våren 2016 gjorde Attention en enkätundersökning om hur barn och unga med NPF uppfattar vårdmöten. Många tycker att mötena är svåra att förstå, och upplever att vårdpersonalen inte vänder...

Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med NPF på nätet.

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tillhör internetgenerationen på samma sätt som unga utan NPF. De är uppvuxna med nätets möjligheter, de söker information, kontakt med andra och spelar datorspel. Med den här undersökningen har...

Ny rapport från Attention: ”Fortfarande svår skolgång för många elever med NPF”

I slutet av 2015 gjorde Attention en enkätundersökning med fokus på  hur barn med NPF har  det i skolan och hur det påverkar familjen. Undersökningen visar att det fortfarande förekommer stora brister i...

Ny rapport om brist på samordning av stödinsatser

Riksförbundet Attention och Trygg-Hansa har i ett samarbete gett ut rapporten ”All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer – bristande samordning är ett...

Så här tycker våra medlemmar om läkemedelsuppföjningen

Majoriteten av Attentions medlemmar är nöjda med läkemedelsuppföljningen, enligt en enkät från Riksförbundet. Men det finns fortfarande förbättringsbehov. Enkäten genomfördes under april och besvarades av 1 650 medlemmar som har erfarenhet...

Rapport “Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar?”

Attention har gjort en rapport med fokus på kommunala insatser för föräldrar till barn med NPF. Rapporten tar avstamp i en enkät som under april besvarades av 1040 föräldrar. Bland...

Rapport “Lyssna på mig!”

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning riktad mot skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 383 elever svarade på enkäten, och det framkommer tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland...

Språkstörning – en okänd och missförstådd funktionsnedsättning

Riksförbundet Attention genomförde i december 2014 en enkätundersökning för att uppmärksamma och förbättra situationen för familjer/personer med språkstörning. Upprinnelsen till detta var ett möte med DHB* Språkstörning som påpekat kunskapsbristerna...

Svårt att få tag på ADHD-mediciner

För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner brister. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet Attention. Apoteken har på...

Rapport “Vi kan och vill arbeta”

Riksförbundet Attention genomförde under maj-juni 2014 en enkät riktad till individer med Aspergers syndrom som har jobb eller en praktikplats. Fokus låg på arbetsmiljön och möjligheten att få stöd. Arbetet...

Skolenkät 2013: Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Riksförbundet Attention genomförde under hösten 2013 en enkätundersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen. Rapporten är ett led i Attentions arbete...

Attention genomför körkortsundersökning

Attention har genomfört en körkortsundersökning om hur medlemmar med egen diagnos uppfattar sig som bilförare och vilket stöd de behöver i trafikundervisningen. Enkäten vände sig till de med körkort och...

Rapport “Ekonomi i gungning”

En undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd. Riksförbundet Attention genomförde i januari och februari 2014 en...

Rapport “Till slut tar man slut”

Riksförbundet Attention genomförde under november 2013 en enkätundersökning riktad till föräldrar som lever med barn med Asperger/AST med normalbegåvning. Gensvaret var stort, 1181 föräldrar svarade på frågor om vilka insatser...