Skrivelser och undersökningar

Emellanåt genomför vi undersökningar om våra målgruppers livsvillkor. Undersökningarna ger en tydlig bild om hur våra medlemmar har det.
Här kan du ladda ner och läsa våra undersökningar, rapporter och skrivelser till myndigheter och andra instanser.

Uttalande från Förbundsstämman 2013: Likvärdig vård över hela Sverige

Köerna för att få göra en neuropsykiatrisk utredning ringlar sig långa i flera landsting. Och i vissa landsting får grupper inte ens stå i kön eftersom de inte uppfyller landstingens...

– Det höll mig vid liv, enkät om omhändertagna barn

Riksförbundet Attention har genomfört en medlemsundersökning om placerade barn och unga som placeras på s.k. HVB-hem och dylikt. Syftet med enkäten är att ge underlag till Attentions arbete med att...

Allt är en kamp för elever med NPF

2011 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om skolsituationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Drygt 900 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever med funktionsnedsättning...