Trots, trotssyndrom och trotsproblematik – vad är det?

Trots som begrepp är omtvistat och betyder olika för olika personer. I Trots Allt!- projektet väljer vi att fokusera på både diagnosen trotssyndrom och de som inte har diagnos, men ändå en så kallad trotsproblematik. Trotssyndrom är inte en NPF-diagnos, men många har ADHD eller ASD/Asperger i kombination med en trotssyndrom/trotsproblematik.

Naturlig trots är något annat

När man vanligtvis pratar om trots, så syftar man ofta på de olika utvecklingsfaserna som dyker upp då och då under barnets liv. Då utvecklar barnet sin egen vilja och blir självständiga. Det kan vara jobbigt i stunden för föräldrarna. Men det leder till att barnet utvecklas.

När trotset blir permanent

För vissa barn pausar och avtar inte det trotsiga beteendet, utan det bara fortsätter och fortsätter. Detta skapar stora problem i barnets och hela familjernas vardag. I vissa fall kan det röra sig om så pass omfattande svårigheter att barnet får diagnosen Trotssyndrom (ODD).

Hur märks det att barnet har trotssyndrom?

Det blir ofta tydligt redan när barnet är litet. Barnet har ett svårhanterligt humör och blir argt fort. Det blir ofta bråk med vuxna, och barnet argumenterar mot regler och krav, barnet kan också vara lättretat, provocerar, samt ha ett är hämndlystet och elakt beteende.  Mycket sker också inombords. Barnet blir ledset, känner sig sårad och missförstådd och har svårt att se sin egen del i saker.

Diagnoskriterier för trotssyndrom – ODD

För att diagnosen ska bli aktuell måste det trotsiga beteendet:

  1. Ha pågått i minst 6 mån
  2. Blivit en del i barnets vardag och orsakat en omfattande social funktionsnedsättning.

Hur kan omgivningen underlätta för familjer med barn med trotssyndrom?

Vi måste slå hål på myten om att barn med trotssyndrom är ouppfostrade. Många föräldrar berättar att de mår oerhört dåligt av omgivningens brännande blickar och att hela tiden bli ifrågasatta. Så var snäll och döm inte! Ge inga uppfostringstips och lyssna & bekräfta! Kanske också fråga om familjen behöver avlastning?


Dela detta: