Kursdag för alla som arbetar i skolan

Förutsättningarna för ett väl fungerande arbete i skolan blir bättre när all personal delar teoretisk grund och har ett gemensamt bemötande av eleverna. Därför arrangerar vi nu en inspirerande heldag, den 8 februari, om strukturerat NPF-arbete i skolmiljö, med fokus på elever med ADHD och autism.

ANMÄL DIG HÄR >>>>

Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero och fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  Vårt mål är att du som jobbar i skolan och klassrummet ska få med dig praktiska verktyg och konkreta strategier från kursen.

Vi vänder oss till all personal som jobbar i skolan, lärare, elevhälsoteam, elevassistenter, pedagoger, specialpedagoger och rektorer (F-9).

Arrangörer är Attention Utbildning, Riksförbundet Attentions utbildningsbolag, i samarbete med Psykologpartners Pedagogik & Utveckling.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörningar. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. I skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. En del av det arbetet är att organisera utbildning för skolor, institutioner och andra som möter barn, unga och vuxna med NPF i sitt arbetet och behöver mer kunskap. I den här kursen samarbetar vi med Psykologpartners Pedagogik & Utveckling som erbjuder handledning, utbildning och organisationsstöd. De har handledare med många års erfarenhet av att förstå och analysera beteenden och lär ut hur vi kan öka individers möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. I skolan bidrar deras insatser till ett bättre studieklimat för elever som behöver det. De arbetar också för allas rätt till utveckling och livskvalitet.

DATUM: 8 februari 2019
TID: 09.00 – 16.00 (Fika ingår, lunch på egen hand)
PLATS: ABF Sveavägen 41, Stockholm
KOSTNAD: 995:- exkl. moms (1243.75:- inkl. moms)
MEDLEMMAR ATTENTION: 697:- exkl. moms (871.25:- inkl. moms)
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 januari

ANMÄL DIG HÄR >>>>

 

Program

 

08.15 – 09.00 Registrering
Kom och mingla med föreläsarna och representanter från Attention, som också finns på plats med information, tips och kunskap.

09.00 – 09.10 Välkommen och presentation av föreläsarna

09.10 – 10.10 Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Vi gör ett gemensamt avstamp tillsammans med föreläsare Jonas Koskitalo i vad som ingår i begreppet NPF, de olika diagnoserna, samsjuklighet och nyheter inom området.

10.10 – 10.30 Kaffe

10.30 – 12.00 Att förstå NPF utifrån samspel med omgivningen
Varje individ är unik, med eller utan NPF. Det bästa sättet att förstå beteenden är utifrån samspel med omgivningen. Föreläsare Anna-Karin Sjöholm går igenom hur elever påverkas av omgivningens bemötande och hur vi kan hjälpa elever att utveckla färdigheter som de behöver i skolan.

12.00 – 13.00 Lunch på egen hand

13.00 – 14.30 Strategier för att lyckas inkludera fler elever i pedagogiken
Anpassningar av miljö och pedagogik kan hjälpa fler elever att trivas och lyckas i skolan. Föreläsarna Klara Wenneborg och Tobias Rasmussen varvar teori med praktiska tips för att underlätta för både elever och lärare.

14.30 – 14.50 Kaffe

14.50 – 16.00 Fortsättning Strategier för att lyckas inkludera fler elever i pedagogiken

 

KURSLEDARE

 

Tobias Rasmussen är legitimerad psykolog och arbetar som psykolog i skola samt handledare för intensiva insatser för barn med autism. Han har tidigare jobbat heltid som skolpsykolog samt utformat riktlinjer för skolpsykologer för en skolkoncern. Han har också bakgrund inom utbildning och metodutveckling kring föräldrastöd.

Anna-Karin Sjöholm är legitimerad psykolog. Hon arbetar som psykolog i skola, handledare för intensiva insatser för barn med autism och handleder inom LSS-verksamheter och socialpsykiatri. Hon har tidigare bland annat jobbat inom habilitering, LSS-verksamheter och skola som psykolog, chef, handledare och verksamhetsutvecklare.

Jonas Koskitalo är legitimerad psykolog. Han gör sin specialisering inom funktionshindrens psykologi och arbetar med handledning och utbildning inom skola, habilitering och i boendeverksamheter. Jonas har stor erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete och arbete med att skapa förutsättningar och anpassningar för personer med funktionsvariationer.

Klara Wenneborg är legitimerad logoped, certifierad beteendeanalytiker och verksamhetschef för BanyanCenter – Psykologpartners specialistverksamhet för barn med autism. Hon arbetar med handledning och utbildning till förskola, skola och habilitering. Klara har tidigare jobbat många år inom habiliteringen och har lång erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 


Dela detta: