Utbildningen lanseras i december 2023!

Utbildningen är en medlemsförmån, dvs en kostnad på 240 kr per kalenderår.

Varmt välkommen till Attentions familjehemsutbildning om NPF!

Den här utbildningen vänder sig till dig som är familjehemsförälder som tar emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom adhd, autism, Tourettes och språkstörning.

Att vara familjehem kan vara tufft men det är ett ovärderligt uppdrag, då det kan ha en avgörande betydelse för ett barns liv. Förhoppningen med den här utbildningen är att du som familjehemsförälder ska få större kunskap om NPF och vad du kan göra för att möta dina barn och unga på bästa sätt. Tanken är också att utrusta dig med goda strategier och verktyg för att spara din egen ork och öka väl måendet i ditt familjehem.

Föreläsare: Annelie Karlsson, handledare, författare och pedagog. 

Praktisk information

Utbildningen är uppdelad i fem moduler och det tar ca 45-75 min per modul att genomföra. Du kan genomföra utbildningen på ensam eller i grupp. Varje modul består av inspelade filmer med antingen föreläsare eller familjehem som delar med sig av sin kunskap och tips. Till varje film finns det tillhörande reflektionsfrågor. I varje modul finns även skriftliga sammanfattningar och artiklar. Varje modul avslutas med ett tillhörande fördjupningsmaterial. 

Utbildningens 5 moduler

Modul 1. NPF

I den här modulen får vi grundläggande kunskap om NPF genom filmade föreläsningar med Eric Donell, vice ordförande på Riksförbundet Attention. Du väljer därefter själv i vilka kapitel som du vill förkovra dig i eller om du vill läsa om alla NPF-diagnoser. Här finns även ett kapitel om tjejer med NPF.

Modul 2. En fungerande vardag

I den här modulen så får du se en film med familjehem som berättar om hur de får vardagen att fungera med barn med NPF. Det handlar om att se och möta det enskilda barnet, sänka kraven både barnet och sig själv, ett förhållningssätt av ”good enough”, skapa rutiner men vara flexibel och använda sig av hjälpmedel för att göra vardagen enklare. 

Modul 3. Bemötande

I den här modulen möter vi tre familjehem som berättar och tipsar om deras bästa bemötande och strategier både i början av en placering och efter en längre tid och vad man gör vid svåra beteenden. I den här modulen får vi även skräddarsydd föreläsning av psykologen Bo Hejlskov Eléven om hur vi förebygger problemskapande beteenden. 

Modul 4. Skola

Många familjehem och placerade barn upplever skolan som ett av de största problemen. Barnen och ungdomarna har ofta dåliga erfarenheter, skolan möter inte upp de svårigheter som finns och du som familjehem känner ofta att du står ensam. I den här modulen tipsar familjehem om hur du kan skapa samarbete med skolan, samverka och stödja barnet.

Modul 5. Återhämtning

Det är vanligt att man har höga förväntningar på sig själv som familjehem och vi hoppas att den här modulen kommer bidra till att du blir medveten om att vi ofta behöver sänka kraven och förväntningarna både på oss själva som familjehem. För att orka behöver du vara snäll mot dig själv och få återhämtning, I den här modulen berättar familjehem om deras bäst tips för att orka.