Varmt välkommen till utbildningen Barn och unga med NPF!

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på HVB-hem och möter barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i ditt arbete.

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap och förståelse om NPF. Utbildningen ger både teoretisk kunskap och praktiska verktyg, i kombination med reflektion så att vi tillsammans kan utveckla ett gemensamt professionellt förhållningssätt. Med mål att göra det bättre för placerade barn och unga med NPF.

Utbildningen består av tretton moduler och varje modul tar ungefär 60 minuter att genomföra. Vi rekommenderar att ni gör utbildningen tillsammans i hela arbetsgruppen eller att ni går ihop i en mindre grupp på 4-5 personer och gör den helt eller delvis tillsammans.

Längst ner hittar du en översiktsvy över alla moduler och en mer djupgående beskrivning av innehåll.

Utbildningen är framtagen av Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog, finansierat av Allmänna Arvsfonden. Utbildningen bygger på den kunskap som återfinns i Riksförbundet Attention, Ung dialogs rapport ”Var ska jag hamna?” med 100 röster från placerade barn med NPF och delar av boken När samhället är förälder – Stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn av Annelie Karlsson och Jennie Linde.


Pris


1500 kr per användare i 2 år

10 000 kr för 10 användare i 2 år

* Vid köp av flera antal användare skicka en förfrågan

Varför är utbildningen viktig?

Bakgrunden till utbildningen är att placerade barn med NPF är en särskilt utsatt grupp med sämre livsvillkor, hälsa och ökade risker för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Trots att barn och unga med NPF är överrepresenterade inom hela samhällsvården, så saknas det ofta kunskap om hur man möter gruppen. 

De goda erfarenheterna från barn och unga präglas av när de har möts av omtanke, känt sig sedda, lyssnade till och kunskap har funnits hos de vuxna som de möter. Kunskap gör skillnad!