På NPF-forum 2022 finns det möjlighet att besöka vår NPF-utställning. Där kan du som besökare få veta mer om olika verksamheter och knyta värdefulla kontakter. 

Utställare på NPF-forum 2022