Utställare på NPF-forum 2016

Utan alla utställare skulle det inte bli något NPF-forum. De delar med sig av sin specialkunskap och visar upp det senaste på sitt respektive område. Här får du träffa några av all de som deltog i NPF-forum 2016 på Kistamässan i Stockholm: utställare, arrangörer, besökare och andra.


Dela detta: