Goda exempel från skolan

Skaparverkstan – en plats för läkning

Skaparverkstan riktar sig till unga som befinner sig i skolfrånvaro i Botkyrka kommun. Verksamheten drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med skola och socialförvaltning.
Läs mer 

Från ofrivillig skolfrånvaro – till frivillig närvaro i stallet

Stall Kungsgården erbjuder hälsofrämjande insatser för unga med problematisk skolfrånvaro. Här kan elevernas möten med skolpsykolog, lärare och specialpedagog äga rum i hästmiljön, i samarbete med Ekerö kommuns Närvaroteam.
Läs mer 

TIPS-teamet i Göteborg

Skola, socialtjänst och BUP i Hisingen hade på varsitt håll länge noterat att det skett en ökning av elever som […]
Läs mer 

Be right back-teamet använder skolhundar 

Många skolor brottas med hur de bäst kan stötta elever med eskalerande och långvarig frånvaro. I Varbergs kommun är verksamheten Be […]
Läs mer 

”Vi lyckas med alla elever vi jobbar med”

2005 fick skolresursen Joakim Karlsson möjlighet att åka och utbilda sig som coach i England. Utbildningen baserades på en modell […]
Läs mer 

NP-center hjälper elever tillbaka

NP-center i Norrköping arbetar med långsiktiga och individanpassade insatser till ungdomar med NPF och deras familjer. Genom att anpassa miljön, […]
Läs mer 

Digitalt utbildningsmaterial om problematisk skolfrånvaro

Utifrån alla hundratals möten med barn, föräldrar, skolpersonal och andra yrkesverksamma projektet haft under sina projek har vi tagit fram ett utbildningsmaterial. Ämnena som berörs är fysisk lärmiljö, relationell kompetens, att främja gott mående samt samverkan mellan hem och skola. Det finns också en avslutande modul som handlar om vad man kan behöva arbeta vidare med i sin verksamhet och hur.

Lär dig mer om fysisk lärmiljö

Vägen tillbaka har tillsammans med Elevhälsokonsulenterna tagit fram ett fördjupningsmaterial med fokus på fysisk lärmiljö riktat till skolpersonal. Tillsammans med varje film medföljer också ett arbetsmaterial som med fördel kan användas gemensamt i arbetslaget efter att filmerna setts. Materialet finns tillgängligt kostnadsfritt under hela 2024.

FILMER, FÖRELÄSNINGAR & WEBBINARIUM

Relationer i skolan

Gång på gång när vi möter elever inom projektet så kommer vikten av goda relationer med skolpersonalen upp.

Linda Plantin Ewe är lektor i specialpedagogik och har forskat om just relationer och elever med NPF. I de här två filmerna får du ta del av hennes kunskap.

Utmattning bland barn och unga – riktad till skolpersonal

I den här filmen intervjuas Lars Westerström som är specialistläkare i barn – och ungdomspsykiatri. Han har mött många barn med utmattning som hamnat i problematisk skolfrånvaro under sina år i yrket.

Föreläsning om hur man förebygger skolfrånvaro

Den här föreläsningen pratar Jenny Kindgren och Susanne Berneklint om hur man kan förebygga att barn hamnar i skolfrånvaro.

/

Webbinarium om unga och utmattning

Den 29 mars 2023 anordnade Riksförbundet Attention och Magelungen gymnasium webbinariet Kan man bli utmattad när man är ung och går i skolan?. Ett webbinarium om om stress, utmattning och vilken hjälp det finns för unga idag.

Webbinarium utifrån Attentions skolrapport

I det här webbinariet presenteras resultatet från Attentions enkätrapport om oro inför skolstart som släpptes i september 2023.

Kommunikationen med vårdnadshavare

Den här föresläsningen med Therese Allvar från psykologpartners handlar om kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavarna.

Forskning om problematisk skolfrånvaro

I den här föreläsningen berättar doktoranden Sara Linderdahl om sin forskning inom skolproblematisk skolfrånvaro.