Är du äldre och har ADHD?
-Dina erfarenheter är viktiga för oss!

Äldre och ADHD är att ett helt nytt fokusområde för Riksförbundet Attention. Vi ger oss nyfiket i kast med detta, men kommer inte komma någonstans i projektet utan personliga berättelserna och upplevelserna.

Inledningsvis söker vi med ljus och lykta primärt efter äldre personer med ADHD – sekundärt efter deras anhöriga. Med tanke på hur låg nivå av diagnosticerade äldre med ADHD som finns, så utökar vi sökgruppen till att också gälla äldre med en tydlig ADHD-problematik.

Är du, eller din anhörig en av dem vi söker?

Tveka inte utan hör av er till projektledaren annika.schmalensee@attention.se, så kontaktar hon dig för vidare samtal, fokusgrupp eller djupintervjuer.


Dela detta: