ADHD på jobbet

Attention påbörjade projektet ADHD på jobbet i september 2015 och avslutade det i slutet av augusti 2018. ADHD på jobbet har haft som huvudmål att stärka positionen för vuxna med ADHD på arbetsmarknaden. Genom tips, information och strategier som utgår från målgruppens egna erfarenheter skapades en webbsida där allt finns samlat.

Det viktigaste materialet från ADHD på jobbet samlas nu under fliken Jobbportalen, samt i en skrift som publiceras hösten 2018.

 

Se Arvsfondens film om projektet

Här beskriver vår projektledare Maria Petersson och vår ordförande Anki Sandberg kortfattat ADHD på jobbet.

Målgrupp

Projektet har fyra målgrupper:

  • Vuxna med ADHD som söker arbete och som behöver stöd i sitt arbetssökande.
  • Vuxna med ADHD som har ett arbete och som behöver stöd i vardagen med att få arbetslivet att fungera.
  • Chef/arbetsgivare/kollega till någon med ADHD.
  • Coach/arbetsförmedlare/stödperson till en person med ADHD.

Mål

Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet. Genom webbsidan som skapas får man tips, råd och självhjälpsstrategier som kan underlätta för en själv i vardagen, när man söker arbete eller när man har ett arbete. Webbsidan vänder sig även till alla berörda personer på en arbetsplats där det finns människor med ADHD som kan behöva stöd. Så som chefer/arbetsgivare/kollegor. Webbsidan kommer även att vända sig till personen som stödjer personer med ADHD att söka arbete.

Hur ska målet uppnås?

För att uppnå det övergripande målet ska vi genomföra följande aktiviteter:

  • Fokusgrupper, enkäter, intervjuer; lyssna till och ta tillvara på de erfarenheter som personer med ADHD har av arbetslivet och vilka strategier/hjälpmedel de använt för att klara av utmaningar.
  • Sammanfatta, analysera och dokumentera resultatet av ovanstående och skapa en lätt tillgänglig och anpassad webbsida.
  • Informera och sprida webbsidan till alla berörda målgrupper.
  • Inspirera arbetsgivare till att se personer med ADHD som en resurs genom enkla anpassningar på arbetsplatser.

Kontakta oss

Riksförbundet Attention
E-post: kansliet@attention.se
Telefon: 08-120 488 00


Dela detta: