Ekonomikoll – bättre koll på din ekonomi

Ekonomi är ett område som ofta är extra svårt för den som har en kognitiv funktionsnedsättning som innebär svårigheter med minne, automatisering, att skapa rutiner och organisera. Det kan få stora negativa effekter på möjligheten att sköta sin privatekonomi.

Ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är därför en extra utsatt grupp vad gäller privatekonomi. Idag finns dock många hjälpmedel, strategier och kunskaper som handlar om hur man kan kompensera för svårigheter med planering och rutiner för just privatekonomi. Med bra information och utbildning ökar förutsättningarna att göra smarta ekonomiska val och få bättre koll på sin ekonomi. Ökade kunskaper kan också ytterligare förbättra stödet till personer med NPF i frågor som rör ekonomi.

Strategier och hjälpmedel för bättre ekonomikoll

Riksförbundet Attention lyfter därför kopplingen mellan NPF/kognition, hjälpmedel och privatekonomi i projektet ”Ekonomikoll” med stöd från Konsumentverket. Inom ramen för projektet tar vi fram ett studiecirkelmaterial som riktar sig till Attentions medlemmar och en skrift som riktar sig till personer som stödjer personer med kognitiva funktionsnedsättningar med privatekonomiska frågor (budget- och skuldrådgivare, boendestödjare, personliga ombud m.fl.).

I materialet beskrivs kognition och vad det kan innebära för utmaningar när det gäller ekonomi. Vi ger också exempel på kognitiva hjälpmedel och strategier som kan underlätta för personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer

Attention Ekonomikoll visar var du kan hitta stöd i din ekonomiska planering och ge dig kunskap om hur ekonomi funkar. Bland filerna till höger hittar du ekonomiordlistor, vem som kan hjälpa när det redan gått snett och hur det där med ekonomi egentligen går till.


Dela detta: