Skolgårdsläraren vill se fler rastaktivister

I två år i rad har fritidspedagogen Gustav Sundh fått utmärkelsen ”Årets lärare”. Med sin populära facebooksida och sina föreläsningar inspirerar han andra skolor att se rasterna som ett lärande.

– Mina rastaktiviteter är uppbyggda för att alla elever, oavsett förutsättningar, ska kunna lyckas och känna sig trygga, säger Gustav.

 Glömstaskolan i Huddinge är en nybyggd 1–7-skola med bara något år på nacken. Byggd med ”nära, nyfiket och nytänkande” som honnörsord. Av de drygt 400 eleverna har en hel del en NPF-diagnos.

– Men vi fritidspedagoger pratar inte så mycket om diagnoser utan om individer, säger Gustav.

Tydligt veckoschema över rastaktiviteterna

Det är måndag, klockan är elva och Gustav plockar ihop det som behövs för dagens aktivitet på lunchens utevistelse. Han pekar på veckoschemat, som sitter väl synligt på insidan av ytterdörren, som talar om att i dag är det ”sten, sax, påse-rally” som gäller. Andra dagar, andra aktiviteter. Ute på skolgården, som ännu är tom på elever, lägger han ut ett antal rockringar i en rund bana och sätter på musik i en bärbar ljudanläggning. Efter en stund strömmar barn ut från matsalen och kommer springande.

– Hej Aaron vill du vara med? Hej Jasmin mår du bra, vill du vara med?

Gustav hälsar glatt på alla med deras namn och frågar om de vill vara med. Till slut är det ett antal 2:or och 3:or som hakat på och bildar två lag.

– Ni börjar här från varsitt håll, hoppar på ett ben, ring efter ring och när ni möts kör ni sten, sax, påse. Det funkar och alla verkar ha kul. Gustav peppar utan att lägga sig i även om flera barn struntar i att hoppa på ett ben och springer i stället. Till slut går det fort mellan ringarna och någon ramlar.

– Förstår ni nu varför det är bra att hoppa på ett ben?

Bestämt syfte med varje aktivitet

Gustav förklarar att varje aktivitet har ett bestämt syfte och är ett lärande. Att som i det här fallet träna sten, sax, påse har visat sig vara en utmärk teknik för att lösa konflikter. Det kallas för att ”klunsa”.

– Kan man inte enas om vem som har rätt genom ord, kan man klunsa om saken!

Genom olika aktiviteter kan många onödiga konflikter förebyggas, menar han. Att ligga steget före och fånga upp elever som lätt hamnar i bråk eller de som är lite osynliga. Det är förstås inte bara Gustav som finns ute på rasterna utan ett antal andra pedagoger. Men det är han som leder arbetet på skolgården. Efter femton år i yrket har han utvecklat en fingertoppskänsla för barnens agerande i olika situationer. Här liksom på de flesta andra skolor vill många spela fotboll.

– Fotbollsplanen kan vara den värsta platsen, säger han. Ett gäng machokillar som tar över planen är inte ok. Alla har rätt att vara där. Han berättar om en turnering med åldersblandade lag med både killar och tjejer där deltagarna fick poäng om de passade till yngre medspelare.

Uppmuntrar till eget ansvar

Att eleverna ska samspela, vara schyssta och kunna ta eget ansvar är viktigt. Gustav har till exempel jobbat fram ett utlåningssystem för rastleksaker som eleverna själva tar ansvar för.

– Vi har byggt upp en utlåningsbod där uteleksaker förvaras efter ett visst system. När man börjar i förskoleklass får man ett lånekort. Då kan man låna vad man vill under en rast men man måste lämna tillbaka sakerna när rasten är slut.

Alla elever ansvarar gemensamt för att ta hand om boden. Varje elev från förskoleklass upp till år 3 jobbar ungefär var sjätte vecka. Elever som tar stort ansvar och är bra förebilder kan från år 4 jobba för ett guldkort. Överlämnandet av guldkort sker i högtidliga former vid skolavslutningen. Vilma och Saga har guldkort och har valt att fortsätta jobba även denna termin. De går i femman och jobbar i boden en fast veckodag.

– Det är kul med ansvar, säger Saga och tycker att det är lite som att stå i en kiosk.

– Rasterna är roliga, tycker Vilma och menar att det finns något för alla.  Det är som en buffé med aktiviteter. Det är bra stämning mellan årskurserna och de flesta är schyssta mot varandra.

Bilal går också i femman och jobbar på att få guldkort.

– På min förra skola var det mer bråk för att det fanns ett gäng som rökte och trakasserade andra. Här finns inga sådana gäng. Jag jobbar i boden varje fredag på lunchen.

Amir gillar Gustavs aktiviteter speciellt om han får vara med och leda några.

– Jag tycker att det är bra att vuxna och barn kan ta hjälp av varandra.

Text: Lillemor Holmgren Foto: Martin Nauclear


Dela detta: