Om Idrott för alla

Idrott för alla var ett treårigt projekt med målet att barn och ungdomar med NPF i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Projektet arbetade för att barn och ungdomar med NPF tydligare ska inkluderas i idrottsvärlden och verkade genom nya samverkansformer, aktiviteter och träningsupplägg.

Bakgrund

Idrottsrörelsen har som mål att vara till för alla, men så fungerar det inte i praktiken. De barn och ungdomar som har behov av idrott och skulle vilja idrotta på sina egna villkor, till exempel barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har svårt att hitta in i föreningslivet. Och om de hittar dit är verksamheten sällan anpassad efter deras behov. De grupper som är i störst behov av hälsovinster, en meningsfull fritid och gemenskap i en förening får inte dessa behov tillfredsställda idag.

Målgrupper

  • Barn och ungdomar med NPF i åldrarna 10-16 år.
  • Idrottsföreningar i deltagande kommuner.
  • Ansvariga för barn-, ungdoms- och fritidsfrågor inom fritids-, skol-, social- och idrottsförvaltningar.
  • Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden.

Mål och aktiviteter

Projektets övergripande mål var att barn och ungdomar med NPF-problematik i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Projektet verkade genom samverkan mellan kommun, skola, idrottsföreningar och ungdomar med NPF öka denna grupps deltagande i idrottsverksamhet.

Projektet bidrog med inspiration till hur ett arbete för att möjliggöra delaktighet för alla kan se ut, gav exempel på hur samverkansmodeller kan se ut på kommunal nivå och inspirerade genom utbildning och alternativa träningsupplägg. Ytterst för att öka livskvaliteten hos barn och ungdomar med NPF-problematik, ge dem möjlighet att delta i idrottsverksamhet och ta del av de positiva effekter som idrott och föreningsaktivitet innebär för fysisk och psykisk hälsa.

Så genomför vi projektet

Projektet genomfördes under tre år i följande steg:

  • I första steget gjordes en behovsundersökning, kartläggning och dialoger med målgruppen och två fokuskommuner initierades.
  • I andra steget gjordes en praktisk prövning av samverkansprojektet i fokuskommunerna, samt så togs det fram en bruksanvisning som bas som spreds till fler kommuner.
  • I tredje steget lever nu samverkansprojektet vidare i kommunens regi. Projektets resultat används i olika utbildningar och konferenser. Sista årets målsättning var att motivera ytterligare tre kommuner att delta som fokuskommuner.

Samarbetspartners

Projektet var ett nationellt samverkansprojekt, men genomfördes via två pilotkommuner: Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Övriga samarbetspartners är Stockholms Idrottsförbund och andra specialidrottsförbund.


Dela detta: