Jämställdhetsprojektet

Jämställdhetsprojektet pågick mellan juni 2010 – juni 2011 och syftade till att stärka unga kvinnor mellan 20-30 år med ADHD och finansierades av Ungdomsstyrelsen.

Syfte

Att stärka unga kvinnor mellan 20-30 år med ADHD, synliggöra deras livssituation genom studiecirklar, workshops, nätverksträffar och föreläsningar.

Mål

  • Bygga upp nätverk inom förbundet för unga kvinnor med ADHD i Västra Götaland.
  • Sprida kunskap och informera om vad det innebär att leva med ADHD och hur livsvillkoren ser ut för unga kvinnor med ADHD.
  • Knyta kontakter och sträva efter samverkan med närliggande verksamheter såsom Bräcke Diakoni, Frizonen Simone, ABF m.fl.

Ladda ner material


Dela detta: