Körkortkoll Toppbild-korkortskoll

Körkortskoll

Många personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tror att deras funktionsnedsättning är ett hinder när de vill ta körkort. Därför startade Attention projektet Körkortskoll.

Projektet har som mål att göra det lättare för personer med NPF att ta körkort. Därför vill vi öka kunskapen om NPF hos landets körskolor.

I början av 2014 genomförde Attention en undersökning som riktade sig till våra medlemmar med körkort och till de som håller på att ta körkort. Det som framgick av undersökningen var att:

  • läkarintygen vållar problem
  • majoriteten drar sig för att berätta för läraren om sin funktionsnedsättning
  • drivkraften att ta körkort är så stark så att man är beredd att lägga ner väldigt mycket tid och pengar på det
  • få erbjuds någon speciell anpassning av undervisningen.

Syfte

Genom att öka kunskapen, både bland personer med NPF och bland personal på trafikskolorna, vill Attention bidra till att fånga upp körskoleelever som behöver pedagogiska insatser.

Projektets mål

  • Öka kunskapen om NPF-diagnoser hos landets trafikskolor
  • Förbättra informationen hos trafikskolorna om vilken hjälp och anpassningsmöjligheter det finns att få
  • Öka medvetenheten hos personer med NPF om möjligheterna att ta körkort

Körskolor med anpassad undervisning för personer med NPF

I listan nedan finns namn och kontaktuppgifter till körskolor som anmält att de har anpassad undervisning för och erfarenhet av att undervisa personer med ADHD och Asperger.

Har du synpunkter på den här listan? Då kan du maila till Jacqueline Treschow.


Dela detta: