Har du koll på nätet?

Visste du att unga med ADHD och Aspergers syndrom är oftare och längre på nätet än jämnåriga utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Var tredje ung i åldern 13-16 år med ADHD och Aspergers syndrom har blivit mobbad på nätet eller via mobilen, men varannan har också fått en vän via nätet som de fortfarande har kontakt med.

Föräldrar till barn med NPF oroar sig för nätet mer än andra föräldrar, tror mindre om sina barns förmåga att tolka information på nätet och efterfrågar i högre grad information och vägledning när det gäller barns nätvardag.

Barn behöver engagerade vuxna som har kunskap om internet och visar intresse för barns aktiviteter på nätet. Trygga och välinformerade vuxna har lättare att öppna för tillitsfulla samtal om vad som händer på nätet, både om det som är roligt och det som skrämmer.

För dig som vill ha bättre koll på nätet kan Attention erbjuda tips, fakta, metoder och material.

Är du ung och behöver någon att prata med?

Vi har tyvärr ingen personlig rådgivning. Men det finns alltid någon du kan vända dig till om du har råkat illa ut på nätet.

Här kan du kontakta BRIS »

Inte okej – stöd till dig som vill motverka näthat

En broschyr från Statens medieråd som riktar sig till barn och unga som utsätts för näthat eller ser någon annan utsättas. Den berättar vad näthat är, konsekvenserna av näthat samt vilken hjälp som finns att få.

Hämta broschyren här »

  • Arvsfonden logga

    Projektet finansieras av allmänna arvsfonden

Filmer och media

Här hittar du filmer, podd och annat relaterat till projektet Nätkoll.

Till filmer och media »


Dela detta: