För dig som är lärare

För unga är nätet en möjlighet att få kunskap, kontakter och utvecklas socialt. Samtidigt är det en plats där en kan utsättas för mobbning och falska identiteter. I dag vet vi att unga med NPF är mer utsatta på nätet.

Skolan ska arbeta för att förebygga kränkningar på nätet och lära ut om risker och möjligheter, rättigheter och utmaningar i den digitala världen. I uppgiften ligger att se till alla elever, också dem med kognitiva svårigheter.

Koll på nätet är ett digitalt verktyg för elever på högstadiet och gymnasiet. Verktyget består av sex korta berättelser om den fiktiva karaktären Alex och stöds av en utförlig lärarhandledning. Läromedlet är framtaget i samarbete med Statens medieråd.


Dela detta: