Frågor och svar

Är barn och unga med funktionsnedsättningar mer utsatta på nätet?

Ja det är de. Enligt Statens Medieråds senaste undersökning svarar föräldrar såhär på om deras barn råkat ut för olika saker i samband med sin användning av internet och mobiltelefonen (till exempel blivit mobbat eller hotat, fått sexuella kommentarer eller berättat för mycket om sig själv på internet).

Föräldrar till barn 13–16 år med funktionsnedsättningar:

  • 37% av föräldrarna svarar att barnet blivit socialt isolerat till följd av internetanvändning eller spelande (jämfört med 14% i hela populationen).
  • 18% uppger att barnet kontaktats av vuxna som söker sexuell kontakt via internet (jämfört med 5% i hela populationen).

Föräldrar till barn i åldern 17–18 med funktionsnedsättningar:

  • 28% av ungdomarna har fått sexuella kommentarer eller förslag på internet (jämfört med 10% i hela populationen)
  • 39% att uppger barnet blivit mobbat eller hotat på internet eller via mobilen (jämfört med 17% i hela populationen)

Varför är barn och unga med NPF mer utsatta på nätet?

Bland annat på grund av att funktionsnedsättningen gör att man ofta har svårt med detta:

  • Sociala koder och relationer (till exempel svårt att tolka det som sägs och att förstå kulturen på sociala medier och internet)
  • Konsekvenstänkande (till exempel att det kan få negativa konsekvenser om jag är aggressiv i tonen i ett inlägg, att jag skickar signaler med vilken typ av bilder jag lägger upp och så vidare)
  • Impulskontroll (till exempel att lägga upp bilder jag sen inte kan ångra, att säga ja till en kontakt jag inte känner och så vidare)
  • Gränssättning (till exempel att man faktiskt kan ta bort någon som vän och säga nej)
  • Signaltolkning och ironi (till exempel att tonen i sociala medier kan vara dubbeltydig så man missförstår)

Dela detta: