Rörelseverkstan

Attentions projekt Rörelseverkstan, som bedrevs från våren 2008 t.o.m. hösten 2011, arbetade med att ta fram träningsmetoder och arbetssätt för kvinnor och flickor med ADHD.

Målet var att – med hjälp av regelbunden rörelseträning – hjälpa kvinnor med ADHD att hantera och styra sin egen vardag genom att minska inre stress och ge en förbättrad koncentrationsförmåga.

Rörelseverkstan var ett Arvsfondsprojekt med Riksförbundet Attention som projektägare. Attention Umeå och Umeå Wudang Tai Chi Chuan förening var också involverade.

Om träningen

Rörelseverkstan arbetade med orientalisk dans, Qi gong och Tai chi. För flickor/kvinnor med ADHD är det lämpligt att använda en träningsform som har en meditativ aspekt. Träningen lugnar kroppen och sinnet vilket ger balans och ro, jämfört med mer tävlingsinriktad träning. Avsaknad av tävlingsmoment i sig har en lugnande effekt. Man riskerar inte att prestera sämre än – eller jämföra sig med – andra.

Tai chi och Qi gong förbättrar dessutom koordination, koncentrationsförmåga och djupandning. Det främjar hälsan och förstärker den lugnande verkan träningen har. Rörelserna kan anpassas efter en nivå som alla klarar av. Efter ett tag så kan man öka svårighetsgraden. Rörelserna lämpar sig också väl att utföras hemma. Det behövs inga speciella kläder eller träningsredskap.

Orientalisk dans innehåller liknande element men bidrar också med rytm och musik, vilket ökar rörelseglädjen.

  • arvsfonden

    Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden


Dela detta: