Tjejgrupper

Projektet Tjejgrupper pågick mellan maj 2011 och december 2012 och finansierades av Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne samt Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse. Tjejträffar förekommer fortfarande, men inte i projektform.

Bakgrund

En SBU-rapport från 2005 visar att flickor med NPF stöts ur kamratgemenskapen i stor utsträckning redan i förskolan, är ensammare än sina klasskamrater i skolan och även på fritiden.

Bristen på samhörighet gör många tjejer med befinner sig en särskilt utsatt position och riskerar att bli utnyttjade i olika sammanhang för att få höra till. Sociala svårigheter, låg självkänsla och bristande impulskontroll är vanligt. Det gör det ofta svårt för många flickor med ADHD att hävda sig själva och sina rättigheter.

Tjejer och ADHD

Mörkertalet är stort. Flickor är ofta inte lika utåtagerande som pojkar även om de har lika många symtom. Det är vanligare att flickor uppvisar problem med uppmärksamhet och koncentration än med överaktivitet. En anledning kan var att det ofta ställs höga krav på tjejer när det kommer till anpassningsförmåga, social kompetens och att samordna vardagslivet. För många är kraven orimliga, särskilt om man har en funktionsnedsättning.

Syfte och resultat

Projektet Tjejgrupper syftade till att ordna träffar med tjejer som har ADHD. Attentions arbete med tjejgrupper är en viktig satsning eftersom många flickor med ADHD möts av oförståelse kring sin funktionsnedsättning och inte får stöd med att hantera sin vardag. Projektet arrangerade träffar för tjejer med ADHD och erbjöd verktyg för att kunna agera utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.

Är du tjej/ung vuxen och har ADHD?

Tjejträffar bedrivs fortfarande, främst inom Stockholms läns lokala föreningar. Om det inte finns tjejträffar på din ort kan du starta en egen studiecirkel. Det finns ett studiecirkelmaterial så att alla som vill kan starta egna tjejgrupper inom Attention.

Se intervjun med Nicole och Karina som anordnat tjejträffar:

Ladda ner material


Dela detta: